Saint Germain

29,00

Lichtmeester Saint Germain was een zeer kleurrijke figuur in zijn tijd als graaf van Saint Germain, zijn laatste incarnatie en de naam waarmee hij nu nog bekend is. Een meester in de alchemie. Denk daarbij ook aan zijn functie als bewaarder van de Violette Straal of Violette Vlam, waarmee zijn energie verwantschap heeft. In eerdere incarnaties zou hij o.a. de magiër Merlijn en de schrijver William Shakespeare geweest zijn.

Saint Germain leert dat de hoogste alchemie die er bestaat is het transformeren van je eigen lagere energieën in neutraal licht. Of deze te transmuteren in hogere energie. Zijn energie geeft een gevoel van vrijheid en avontuur. Alsof er weer magie in je leven komt en je open gaat staan om bijzondere dingen te laten gebeuren. En voor overvloed in welke vorm dan ook. Het is zeker een van de bijzonderste lichtmeesters en een plezier om met Saint Germain te werken.

Beschrijving

SAINT GERMAIN, DE LICHTMEESTER VAN MAGIE EN OVERVLOED

Lichtmeester en wonderman

Lichtmeester Saint Germain was een zeer kleurrijk figuur in zijn tijd als graaf van Saint Germain, zijn laatste incarnatie en de naam waarmee hij nu nog bekend is. Hij was een zeer mysterieuze persoon van wie vele verhalen in omloop waren. Een meester in de alchemie. Denk daarbij ook aan zijn functie als bewaarder van de Violette Vlam of Violette Straal, die nu en in het komende Watermantijdperk zo’n belangrijke rol zal gaan spelen bij het transformeren van lagere energieën in hogere. Hij had ook belangstelling voor veel verschillende takken van wetenschap, en voor cultuuruitingen zoals literatuur en muziek. En zou een virtuoos violist zijn geweest, die niet onderdeed voor Paganini. Hij wordt soms ook in verband gebracht met de (waarschijnlijk fictieve figuur) Christian Rosenkreuz, die aan de basis van de mystieke beweging de Rozenkruisers heeft gestaan. Van Saint Germain werd gezegd dat hij in verschillende hoedanigheden nu eens hier, en dan weer daar kon opduiken. Zijn bijnaam was De wonderman van Europa.

Er worden vele incarnaties aan Saint Germain toegeschreven, dit zijn de meest bekende:

De profeet Samuel
Samuel leefde in de 11de eeuw voor Christus, voor en in de tijd van koning Saul. Hij was een religieus leider, profeet en een van de richteren, de mannen en vrouwen die leiding gaven aan het joodse volk voor er van een koninkrijk sprake was. Zowel Samuel als Richteren zijn een bijbelboek. Samuel wordt ook genoemd in de koran.

Sint Jozef
In de eerste eeuw na Christus was Jozef de man van Maria en was vader/opvoeder van Jezus. Buiten dat hij timmerman was, is er niet zo veel over Jozef bekend. Volgens bepaalde bronnen vluchtte hij na de kruisiging van Jezus met Maria, Maria Magdalena en anderen naar Europa. Jozef zou zich uiteindelijk gevestigd hebben in Engeland.

Merlijn
Merlijn was in de 5de of 6de eeuw de magiër (tovenaar, druïde) aan het hof van koning Arthur. Hij was de beschermer en opvoeder van Arthur, en stond hem op volwassen leeftijd als adviseur terzijde. Ook in de verhalen over Merlijn en Arthur komen bijzondere zaken naar voren, zoals over het wonderbaarlijke zwaard Excalibur.

Roger Bacon
De geleerde Roger Bacon leefde ongeveer van 1214-1294. Hij doceerde in Oxford en Parijs. Hij stond bekend als Doctor Mirabilis (wonderbaarlijke meester). Een empirisch wetenschapper die ook onderzoek deed op het gebied van de alchemie, en die anderen inspireerde op wetenschappelijk gebied. En die het blindelings volgen van autoriteiten geen warm hart toedroeg.

Francis Bacon
Een naam die erg lijkt op een vorige. Francis Bacon leefde van 1561-1626. Hij was een filosoof, staatsman, jurist en schrijver. Ook was hij wetenschapper en net als zijn bovenstaande naamgenoot was hij een groot voorstander van de empirische wetenschap. Door diverse bronnen wordt gezegd dat hij de echte schrijver was van de werken van William Shakespeare.

Graaf van Saint Germain
De Graaf van Saint Germain leefde van ongeveer 1712-1784 in Frankrijk. Hij had een grote reputatie als alchemist, wetenschapper, taalkundige, muzikant en diplomaat. In deze incarnatie verwierf hij de bijnaam Wonderman van Europa. Hij probeerde bloedige conflicten te voorkomen en werkte aan de vorming van een Verenigde Staten van Europa. Ook zou hij contact hebben gehad met George Washington en Benjamin Franklin om de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika mogelijk te maken. Daarnaast wordt er door diverse bronnen gezegd dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het opstellen van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet.

De Violette Straal of Violette Vlam en het programma van overvloed

Naast zijn belangrijke rol als beheerder van de Violette Straal of Violette Vlam, is Saint Germain ook bezig met het invoeren van een geheel nieuw financieel systeem, een programma van overvloed, ook bekend onder de naam Nesara. Dit heeft als bedoeling dat de grote financiële middelen die we op aarde hebben eerlijk worden herverdeeld. Zo dat iedereen genoeg zal hebben, en dat ieder een fatsoenlijk leven kan leiden, in alle landen ter wereld. Dit systeem zal zeer spoedig ingevoerd worden en van geld als bron van hebzucht en conflict een bron van gelijkheid en overvloed maken.

Vrijheid en gelijkheid, magie en alchemie

Saint Germain leert dat de hoogste alchemie die er bestaat is het transformeren van je eigen lagere energieën in neutraal licht, of zelfs het transmuteren van die energieën in die van je hogere delen, je Hoger Zelf of Godzelf/IK BEN Aanwezigheid. Deze energie vertegenwoordigt het omzetten van de tirannie van het ego in de vrijheid van de nieuwe mogelijkheden, van de andere keuzes, de vrijheid om te kunnen kiezen voor liefde en niet voor hebzucht. De vrijheid die maakt dat gelijkheid in mogelijkheden en gelijkheid in kansen ontstaat. Dat gebrek en exorbitante rijkdom worden ingewisseld voor de overvloed van allen. Dat je dan weer de magie van het leven gaat ervaren. En dat je dan weer de vrijheid zult beleven van de keuzes die bij jou passen, van de samenleving die ons allemaal dient, de keuze voor liefde en niet voor hebzucht.

Avontuur en bevrijding van wat vastgeroest is

De energie van Saint Germain is verwarmend en vol. Het voelt of er op veel plekken in je lichaam en rondom je in je aura, een energieke warmte aan het werk gaat die, enigszins vergelijkbaar met de Violette Straal, die energieën die niet bij je passen in meer wenselijke en welkome energieën omzet. Alsof de magie meteen maar aan de slag gaat en voor bevrijding zorgt van die ongewenste energieën die nodig eens naar buiten moeten. Lichtmeester Saint Germain past uitstekend bij avontuurlijke mensen, maar is ook geschikt voor ieder die gewoon eens wat anders wil, toe is aan verandering.

%d bloggers liken dit: