Saint Germain

29,00

Lichtmeester Saint Germain was als graaf van Saint Germain een zeer kleurrijk figuur. Een multi-talent als schrijver, schilder, musicus en uitvinder. Met een onuitputtelijke kennis over allerlei onderwerpen. Onopvallend werkend aan de spirituele vooruitgang van de mensheid. Hij bezat een aura van jeugdigheid, kundigheid en welstand.

Saint Germain is niet alleen de heerser van de Nieuwe Tijd en de houder van de Violette Straal. Hij helpt je ook om alles wat je niet meer dient te transformeren naar je Hoogste Goed. Zijn energie past uitstekend bij mensen die van vrijheid en avontuur houden. Die weer magie in hun leven willen en open staan voor bijzondere ervaringen. Saint Germain is een van de bijzonderste lichtmeesters en een plezier om mee te mogen samenwerken.

SAINT GERMAIN, DE LICHTMEESTER VAN MAGIE EN OVERVLOED

Saint Germain, Lichtmeester en wonderman

Lichtmeester Saint Germain was een zeer kleurrijk figuur in zijn tijd als graaf van Saint Germain. Zijn laatste incarnatie en de naam waaronder hij bekend staat. Hij was een zeer mysterieuze persoon van wie vele verhalen in omloop waren. Hij verscheen op vele plekken in vele landen, onder verschillende namen en gedurende meerdere eeuwen. Saint Germain deed mensen versteld staan met zijn onuitputtelijke kennis over allerlei onderwerpen. Hij was een getalenteerd schrijver, schilder, musicus en uitvinder.

Daarnaast bezat hij een uitgebreide kennis op het gebied van natuurkunde, chemie en in verschillende andere wetenschappen. Hij genas mensen met zelfgemaakte medicijnen, kruidenmengsels en zijn levenselixer. Hielp minderbedeelde mensen met geld en goede raad. Hij kon tegelijkertijd met links en rechts schrijven, waarna beide teksten volkomen identiek bleken. Bovendien kon hij edelstenen zuiveren van onvolkomenheden. Saint Germain had vele bijzondere kwaliteiten. Zijn bijnaam was niet voor niets De wonderman van Europa. 

De Verenigde Staten van Europa…?

Saint Germain verkeerde vaak in de hogere kringen, als bekende verschijning in het openbaar. Naast zijn meer verborgen spirituele werk was hij echter ook politiek actief, als diplomaat en als adviseur van verschillende staatshoofden. Vanwege de versnippering van Europa en de vele tegenstrijdige belangen was er veel strijd en oorlog. Een grote wens van Saint Germain was daarom de vorming van een Verenigde Staten van Europa. Maar veel van zijn adviezen, ook zijn voorspelling van de Franse Revolutie, werden in de wind geslagen.

Later dook hij plotseling op in Amerika. Daar had hij veelvuldig contact met verschillende Founding Fathers, vooral George Washington en Benjamin Franklin. Saint Germain stond aan de basis van de oprichting van een nieuw land: de Verenigde Staten van Amerika. Hij speelde een belangrijke rol bij het opstellen van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en inspireerde de Amerikaanse grondwet. Hij maakte bovendien het ontwerp voor de Amerikaans vlag.


Incarnaties van de Opgestegen Meester Saint Germain

Weinig andere Opgestegen Meesters hebben zo veel aardse incarnaties gehad als Saint Germain. Zoals hogepriester in Atlantis. De profeet Samuel, de laatste van de Richteren. Sint Albanus. Proclus, de laatste grote Griekse Neoplatonische filosoof. De magiër Merlijn (zie Koning Arthur bij El Morya). Christoffel Columbus, de ontdekker van Amerika. Verder:

Sint Jozef

In de eerste eeuw na Christus was Jozef de man van Maria en was vader/opvoeder van Jezus. Volgens bepaalde bronnen vluchtte hij na de kruisiging van Jezus met Maria, Maria Magdalena en anderen naar Europa. Jozef zou zich uiteindelijk gevestigd hebben in Engeland.

Roger Bacon

De Engelse geleerde Roger Bacon, 1214-1294. Empirisch wetenschapper, voorloper van de moderne wetenschap. Hij stond bekend als Doctor Mirabilis (wonderbaarlijke meester).

Francis Bacon

De Engelsman Francis Bacon leefde van 1561-1626, en was een filosoof, staatsman, jurist en schrijver. Door diverse betrouwbare bronnen wordt gezegd dat hij de schrijver William Shakespeare was.

Graaf van Saint Germain

De Graaf van Saint Germain leefde van ongeveer 1712-1784 in Frankrijk, maar dook gedurende meerdere eeuwen en onder verschillende namen in vele landen op. Iemand met een aura van jeugdigheid, kundigheid en welstand. Hij had een grote reputatie als alchemist, wetenschapper, taalkundige, muzikant en diplomaat.

In zijn laatste incarnatie verwierf deze avonturier de bijnaam Wonderman van Europa. Hij probeerde bloedige conflicten te voorkomen en werkte aan de vorming van een Verenigde Staten van Europa en later de Verenigde Staten van Amerika. Het land dat vrij moest zijn van hebzucht, corruptie en de politieke dictatuur van een machtige elite. Na het aanvankelijke succes kreeg deze machtige elite de V.S. toch in zijn greep. Zij zullen echter m.b.v. de Lichtmeesters e.v.a. definitief worden verslagen.


De Lichtmeester van vrijheid, gelijkheid en broederschap

Opgestegen Meester Saint Germain heeft heel veel gedaan om de bewoners van Moeder Aarde te helpen bij hun spirituele ontwikkeling. Hij is niet alleen de beheerder van de Violette Straal of Violette Vlam. Ook is hij degene die de leiding heeft over de aarde tijdens dit Watermantijdperk. Hij werkt tevens aan de invoering van een geheel nieuw financieel systeem, het Quantum Financieel Systeem (QFS). Ook bekend onder de naam Nesara (V.S.) en Gesara (rest van de wereld).

Dit programma van overvloed heeft als bedoeling dat de grote financiële middelen die we op aarde hebben eerlijk worden herverdeeld. Zodat iedereen, jong en oud en waar ook ter wereld, genoeg zal hebben, en iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden. Hij heeft altijd gewerkt aan rechtvaardigheid. Aan het eerlijk verdelen van macht en middelen. En aan het doorbreken van religieuze verstarring, vastgeroeste sociale en politieke overtuigingen. Saint Germain staat voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.

De magie en alchemie van Saint Germain

De alchemist Saint Germain is een magische persoon, die grote veranderingen ten goede mogelijk maakt. Hij helpt je alles wat vastgeroest is te transformeren. Zij energie is verwarmend en vol. Het voelt of er op veel plekken in je lichaam en rondom je in jouw aura, een magische en energieke warmte aan het werk gaat. Wat heel bevrijdend werkt. Alsof zijn magie meteen losmaakt en transformeert wat niet meer jouw Hoogste Goed dient.

Saint Germain bevordert: Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, Creatie, Magie, Overvloed, Vriendschap, Rechtvaardigheid, Eerlijkheid, Transformatie, Vernieuwing, Schoonheid, Vreugde, Inspiratie. Lichtmeester Saint Germain past uitstekend bij avontuurlijke mensen, zij die meer magie in hun leven willen. Mensen van de Nieuwe Tijd die zoeken naar nieuwe mogelijkheden. En willen meewerken aan de transformatie van deze aarde in een wereld die werkt voor iedereen. Voel je dat het tijd wordt voor veranderingen ten goede, dan heb je aan deze opgevaren meester een waardevolle vriend.