Persoonlijkheids Healing

29,00

Persoonlijkheids Healing is de aangewezen afstemming voor alle mensen die ontevreden zijn met wie ze zijn. Waardevol voor mensen die het anderen of zichzelf vaak moeilijk maken. En daardoor problemen en leed veroorzaken. Maar ook voor mensen die moeite hebben met de harde buitenwereld. Mensen die graag gezien en gerespecteerd willen worden, en geen behoefte hebben aan problemen en conflicten. Ook helpt deze afstemming als je graag wilt doen waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Om te leven vanuit je ziel.

Jouw persoonlijkheid bepaalt hoe je in het leven staat, of je doet waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Laat je je te gemakkelijk leiden door je ego. Doe je impulsieve dingen of uitspraken waarvan je later spijt krijgt. Of ondervind je de gevolgen van andermans negativiteit in de vorm van stress, problemen of verdriet. Dan wordt het tijd voor Persoonlijkheids Healing. Deze afstemming helpt bij een negatieve houding, healt karakterzwaktes en vermindert ego. En versnelt bovendien jouw persoonlijkheidsgroei.

Beschrijving

PERSOONLIJKHEIDS HEALING: DE MANIER OM JEZELF POSITIEF TE VERANDEREN

Werken aan jezelf, met Persoonlijkheids Healing

De afstemming Persoonlijkheids Healing is bedoeld voor alle mensen die ontevreden zijn met wie ze zijn. Mensen die vaak botsen met andere mensen. Mensen die moeite hebben met de harde buitenwereld. Wanneer je denkt dat je liefdevoller, respectvoller, positiever of gemakkelijker zou kunnen omgaan met mensen en situaties. Of geen behoefte hebt aan conflicten, maar wel gezien en gerespecteerd wilt worden. Persoonlijkheids Healing is bedoeld om jezelf sterker te maken t.o.v. andere mensen en de buitenwereld. Om meer te leven vanuit je ziel. Zodat je jezelf in de spiegel kunt aankijken en denken: dit ben ik, zo wil ik zijn en dit voelt goed. Persoonlijkheids Healing helpt bij innerlijke en uiterlijke conflicten. Om een gerespecteerd persoon te zijn in jouw sociale omgeving die anderen net zo respectvol wil behandelen. Persoonlijkheid Healing is de afstemming voor iedereen die zich fijn wil bewegen in deze wereld.

Jouw persoonlijkheid of hoe je je presenteert aan de wereld

Het woord Persoonlijkheid komt van het woord persona, dat masker betekent. De persoonlijkheid is jouw buitenkant, het sociale jasje, de manier waarop je je laat zien en op mensen en situaties reageert. Bovendien vormt het de wijze waarop de buitenwereld invloed heeft op jouw denkwereld, jouw houding, emoties en gedrag. Jouw persoonlijkheid is dat wat je onderscheidt van anderen, wat jou uniek maakt. Voor jouw geboorte kies je als ziel een bepaalde mix aan karaktertrekken en voorkeuren. Deze mix is de beste voorwaarde om jouw levensdoel hier op aarde te verwezenlijken. Lichaam en persoonlijkheid zijn jouw wereldlijke uiterlijk, de acteursrol voor alleen dit leven. Maar het gaat altijd om jouw ziel. Houd je je aan het oorspronkelijke levensplan van jouw ziel (Hoger Zelf), dan voel je voldoening over wie je bent en heb je een zinvol leven. Persoonlijkheids Healing is nodig wanneer je jouw levensplan niet meer volledig volgt.

Het ego en de illusies en verleidingen van de wereld

Bedenk dus dat je een ziel bent, en een lichaam met een persoonlijkheid hebt. En dat jouw persoonlijkheid er is om jouw ziel te dienen. Onze persoonlijkheid maakt het mogelijk dat de ziel niet alleen zichzelf kent, maar zichzelf ook kan ervaren. Waardoor de Alziel of Bron evolueert naar een steeds Hoger Wezen. Onze persoonlijkheid heeft echter ook een ego, dat maar al te vaak van dienaar tot dictator is verworden. Het ego is verantwoordelijk voor alle illusies en verleidingen van deze wereld. Voor alle misvattingen, onaangenaamheden en betreurenswaardige zaken. Het ego, de grote illusionist, is zeer bedreven in afscheiding. Zorgen dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Daardoor gaan mensen elkaar als vijand zien en bestrijden. Waardoor mensen elkaar de schuld geven van hun onvrede, ongeluksgevoelens en problemen. Want waar ego is zijn de problemen nooit ver weg. Persoonlijkheids Healing vermindert ego.

Het verschil tissen zwakke en Sterke Persoonlijkheden

Nu heb je zwakke persoonlijkheden en sterke persoonlijkheden. Een zwakke persoonlijkheid kan iemand zijn die vaak moeilijkheden heeft, over zich heen laat lopen, te weinig zelfbewustzijn en zelfrespect heeft. Maar ook iemand die vaak afscheiding veroorzaakt, liefdeloos, hebzuchtig en machtsbelust is, anderen schade berokkent, en zich niet stoort aan de negatieve gevolgen van zijn gedrag. Mensen die vaak als succesvol worden gezien, maar dat juist niet zijn. Een sterke persoonlijkheid zoekt daarentegen de verbinding, voelt liefde en respect voor Moeder Aarde en al haar bewoners. Iemand die leeft vanuit zijn ziel, begrijpt dat iedereen een rol heeft te spelen, en probeert dat juist te ondersteunen. Een sterke persoonlijkheid is zich bewust van wat het ego probeert te doen, en verhindert dit zo veel mogelijk. De tabel laat zien waaraan je zwakke persoonlijkheden en sterke persoonlijkheden herkent.

Kenmerken van een zwakke en sterke persoonlijkheid

Zwakke PersoonlijkheidSterke Persoonlijkheid
GemakzuchtDiscipline
HumeurigheidGelijkmoedigheid
OnverschilligheidBetrokkenheid
HaatdragendheidVergevingsgezindheid
Oordelen en veroordelenLeven en laten leven
HebzuchtSamen delen
VijandigheidVriendelijkheid
HardvochtigheidZachtaardigheid
OnbetrouwbaarheidLoyaliteit
AfstandelijkheidHartelijkheid
StarheidFlexibiliteit
Persoonlijkheids Healing, voor persoonlijkheidsgroei en een betere wereld

Persoonlijkheids Healing bevordert persoonlijkheidsgroei, het is de afstemming die je helpt bij je gedrag, houding en intenties. Om ego te verminderen en illusies en verleidingen te weerstaan. Wetende dat een overactief ego een garantie is voor problemen, verdriet en frustraties. Iedereen is hier op aarde om spiritueel te groeien, en daarbij is een houding van liefde, respect, vredelievendheid en verbondenheid een voorwaarde. Healing van karakterzwaktes, ongewenste neigingen, een negatieve houding en negatieve intenties is daarbij evenzo behulpzaam. Iedereen ondergaat ook testen in zijn leven, Persoonlijkheid Healing helpt je daarvoor zo vaak mogelijk te slagen. Soms is dat erg moeilijk. Maar als je met je Hoger Zelf samenwerkt, dan lossen de problemen zich steeds meer op. Toon met Persoonlijkheids Healing de prachtige ziel die je echt bent. Dat is goed voor jezelf, jouw relaties en voor een betere wereld.