Overgave

29,00

Overgave is een fijne energie die heel verzachtend is. Het zorgt ervoor dat weerstanden worden opgeruimd. Dat het verzet van je ego op een lager pitje komt te staan. Je merkt dat je hierdoor minder gespannen bent, en er stress van je afvalt. Overgave geeft vertrouwen in het leven en de plek die jij daarin mag innemen. Zodat je meer jezelf kunt zijn en je eigen leven kunt leiden.

Je kunt je overgeven aan de liefde, het leven, alles wat een gevoel van schoonheid in je wekt. De dingen die je enthousiast maken, of dat wat je prettig vindt, zoals de heerlijke omhelzing van degene die je lief heeft… Stroom met Overgave mee met het leven en geef je gewoon over aan alles wat fijn en heilzaam is.

OVERGAVE, OPEN STAAN VOOR HET GOEDE DAT NAAR JE TOE WIL KOMEN

Overgave: vertrouwen schenken aan de stroom van het leven

De afstemming Overgave is een heel fijne, zachte energie, die lijkt op hoe jonge kinderen en jonge dieren zijn: neem het leven zoals het komt, dan werkt het in je voordeel. Vertrouw gewoon op de stroom van het leven. Je zou als beeld een jong hondje of katje voor je kunnen zien dat voor je op de rug gaat liggen. Of een baby met de armpjes en beentjes in de lucht.

Een houding die uitdrukt: ik vertrouw jou en ik vertrouw de wereld. Ik weet dat je mijn zachtheid met zachtheid zult beantwoorden. Dat mijn liefde de liefde in jou zal aanraken, en je die zult beantwoorden. Spirituele Overgave, die zich alleen opent voor de Goddelijke Wereld, wekt bij mensen die niet al te verhard zijn zachtheid en tederheid op. De behoefte om de strijd te staken en de verbinding te zoeken.

De strijd staken is heel ontspannend

De kracht van de Overgave ligt in het feit dat het de strijd niet aangaat, wetende dat dat alleen maar nieuwe strijd zal oproepen. Dat er door strijd alleen maar verliezers zullen zijn, geen winnaars. Ook al zal het ego dat nog zo hard ontkennen. Oorlogszuchtige mensen zullen steeds weer nieuwe argumenten aanvoeren waarom strijden de oplossing is. En zullen nooit willen aangeven wanneer het nu een keer klaar is met al die strijd. Ze kijken wel uit!

Overgave daarentegen ontspant niet alleen gespannen situaties, het gooit water op het vuur. Het spiegelt als het ware terug wat het aan negativiteit ontvangt. Omdat het er niet ontvankelijk voor is. En haalt daarmee de angel uit strijd, conflicten en andere onaangename situaties.

Overgave als antwoord op strijd

Strijd is oneindig verslavend, net zoals de manipulaties van het ego waaruit steeds maar weer opnieuw oorlog en conflict voortkomen. Gevoed door het denkbeeld dat wij, onze religie, cultuur, land en wat ons verder nog onderscheidt, vanzelfsprekend beter zijn. En natuurlijk hebben de anderen ook een ego dat zich precies zo superieur voelt.

Je overgeven aan je Zelf en het Leven werkt juist onthechtend van het ego. Het verandert weerstand in acceptatie, vervangt de zucht tot controle door vertrouwen, en werkt daarom heel ontspannend en ontstressend. Overgave helpt bij allerlei vormen van stress en pijn. Het voelt alsof je lekker in een warm bad ligt, heerlijk gestreeld wordt of op een andere manier aan het genieten bent. (Je kunt het daarom ook heel goed gebruiken om liefde, intimiteit en seksualiteit gemakkelijker en fijner te maken.)

De soepele manier om problemen te overwinnen

De afstemming Overgave kan behulpzaam zijn om dingen die je niet kunt veranderen, er gewoon en zonder weerstand te laten zijn. Je overgeven aan de Liefde en het Leven werkt bevrijdend en verzachtend. Overgave is heel goed voor mensen die souplesse en zachtheid missen. Die wat te krampachtig in het leven staan, en zich niet zo gemakkelijk mee laten voeren door de levensstroom.

Het helpt mensen voor wie het leven vaak een strijd is. Die regelmatig in conflictsituaties terecht komen, en die soms van het ene probleem naar het andere gaan. Mensen die hunkeren naar het eind van die eeuwige strijd en problemen. Het kan daarom best heel tegenstrijdig klinken, maar overgave brengt overwinning. Overwinning van problemen, overwinning van dat vervelende zeurende gevoel, overwinning van pijn, overwinning van stress die ons zo vaak begeleidt

Je overgeven aan dat wat je goed doet

Laat gewoon de controle los. Controle helpt niet. Het laat in je aanwezig zijn wat je niet wilt noch helpt: het voedt pijn, het houdt je steeds gespannen, angstig en op het ergste voorbereid. Dat wat ongewenst is zal je steeds blijven achtervolgen als je niet kiest voor iets beters. Het leven kan je pas dan helpen als je open staat voor wat naar je toe wil komen. Als je in Overgave bent. Wanneer jouw angsten, weerstanden en oordelen geen blokkade meer vormen. Wanneer jouw ego niet dwars ligt, en jou probeert te ontzeggen wat goed voor je is.

Je kunt je overgeven aan goede zaken zoals liefde, de levensstroom, het enthousiasme om aan iets nieuws te beginnen. Het genieten van de verwarmende zon, de mooie dingen van het leven, of de hartelijke omhelzing van degene die je lief heeft… Geef je ook over, aan dat wat jou goed doet en zo heerlijk is!