Maria Magdalena

29,00

Lichtmeesteres Maria Magdalena spreekt heel veel mensen bijzonder aan. Dat geldt voor vrouwen zowel als mannen, en is niet alleen beperkt tot de Christelijke cultuur. Een vrouw die een belangrijke rol speelde in een wereld van mannen. Die de vrouw of geliefde van die andere grote Lichtmeester was: Jezus. Zij werd wel de discipel der discipelen genoemd, en waarvan we ook het evangelie van Maria Magdalena kennen (Nag Hammadi geschriften). Een vrouw dus die haar rol opeiste en ondanks de grootheid van Jezus zelf ook een Lichtmeesteres was die tot de verbeelding sprak.

Een grote rol in haar energie speelt zelfbewustzijn: jezelf niet wegcijferen maar er gewoon laten zijn. Er op de eerste plaats van jezelf mogen zijn. En ook de vrouwelijke energie terug plaatsen in een gelijkwaardige rol. Ook bij mannen. Daarbij is Maria Magdalena ook heel liefdevol, en zit er in haar energie ook compassie, intuïtie, overgave. Maar voor een vrouwelijke lichtmeester is het zeker een heel krachtvolle energie. De afstemming Lichtmeesteres Maria Magdalena is heel geschikt voor elke vrouw die kracht en zelfbewustheid wil uitstralen. Die wil staan voor wat ze is: een vrouw, en die de vrouwelijke energie als waardevol en gelijkwaardig wil zien. Ook geschikt voor mannen die hun vrouwelijke energie meer willen doen uitkomen.

Beschrijving

LICHTMEESTERES MARIA MAGDALENA, VROUWELIJKE KRACHT EN ZELFBEWUSTZIJN

Maria Magdalena, een bijzondere vrouw

Lichtmeesteres Maria Magdalena spreekt heel veel mensen bijzonder aan. Dat geldt voor vrouwen zowel als mannen, en is niet alleen beperkt tot de Christelijke cultuur. Er zijn ook heel veel boeken over haar geschreven, en veel mensen hebben iets met haar. In de incarnatie waaraan ze haar huidige naam dankt, woonde ze in de plaats Magdala. Dit stadje bevond zich vlak bij het meer van Galilea (of Genesareth), niet zo heel ver van Nazareth. Maria Magdalena betekent dus eigenlijk Maria van Magdala. Namen die ook voor haar gebruikt worden zijn: Myriam of Maryam (net als bij haar mogelijke schoonmoeder Maria), Magda, Madeleine of Maddalena. Over haar andere incarnaties is weinig bekend. Genoemd wordt de incarnatie als Sarah, vrouw van Abraham (Lichtmeester El Morya) en als priesteres van Isis (Lichtmeesteres Moeder Maria). Na de bijbelse tijd zou ze nog één incarnatie op aarde hebben gehad.

Vrouwelijke discipel

In de bijbelse tijd trok ze heel veel met Jezus op. Ze werd de discipel der discipelen (of apostel der apostelen) genoemd, wat aangeeft hoe belangrijk zij is geweest. Jezus vertelde haar dingen die hij niet tegen de andere discipelen vertelde. Ook is er een (maar zeer gedeeltelijk bewaard gebleven) Evangelie van Maria Magdalena. Dit heeft net als de dode zeerollen en de Nag Hammadi geschriften de bijbel niet gehaald. En Jezus kuste haar vaak. Of ze getrouwd waren is niet duidelijk, geliefden waren zij zeker en mogelijk hadden ze ook kinderen.

Zij was degene die bij de opstanding of verrijzenis als eerste aanwezig was en Jezus zag als een wezen van licht, in zijn lichtlichaam. Je zou kunnen zeggen als Lichtmeester. Bovendien is het zeer aannemelijk dat zij na de opstanding van Jezus net als de andere discipelen het evangelie is gaan verkondigen. Er zijn veel aanwijzingen van haar aanwezigheid in Frankrijk, vooral in het zuiden (Saintes-Maries-de-la-mer en het Katharenland). Waar zij in het gezelschap was van verschillende anderen, en met de kinderen die ze samen met Jezus had.

De vrouw die zich niet liet onderdrukken

Maria Magdalena spreekt zeer tot de verbeelding. Wellicht ook doordat ze symbool staat voor de onderdrukking van de vrouw, en zolang door de kerk is weggezet als zondares en prostituee, iets wat elke vrouw die niet gedwee is en zich wegcijfert ook al een beetje verdacht maakt. Haar energie heeft alles te maken met de vrouwelijke energie. De energie op zichzelf, en ook de vrouwelijke energie die haar gelijkwaardige en rechtmatige plaats weer gaat innemen. Maria Magdalena was in de bijbelse tijd een vrouw die zich niet als minderwaardig liet behandelen. Die haar rechtmatige plaats naast de mannelijke discipelen innam en zich niet door macht en jaloezie liet afschrikken. En ze is daarmee een heel herkenbaar voorbeeld voor vrouwen die zelfbewust willen zijn en kracht willen uitstralen.

De hartsenergieën van Maria Magdalena

Een vooraanstaande rol bij de energie van Maria Magdalena spelen liefde en allerlei hartsenergieën. Zoals compassie, intuïtie, overgave, jezelf durven zijn en jezelf durven vergeven als er dingen zijn die je niet fijn vindt aan jezelf. Zelfbewustzijn en kracht passen daar ook heel goed bij. Want als je je bewust bent van wie en wat je echt bent, is er geen reden om jezelf af te vallen. Ook strijdbaarheid kenmerkt haar, want deze vrouw en deze energie laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. Bij haar energie horen ook vrijheid en vreugde. De vreugde dat je jezelf vrij durft te voelen, en de vrijheid om jezelf te durven zijn en te durven leven. En een hele mooie afronding vormen de schoonheid en zachtaardigheid van haar energie.

Kracht en zelfbewustheid uitstralen

De afstemming Lichtmeesteres Maria Magdalena is heel geschikt voor elke vrouw die kracht en zelfbewustheid wil uitstralen. Die wil staan voor wat ze is: een vrouw, en de vrouwelijke energie die waardevol en gelijkwaardig is. Die zichzelf zijn en zichzelf laten zien, zelfbevestiging en zelfexpressie, belangrijk vindt om zich prettig en gezien te voelen. De energie is opvallend krachtig en toch zachtaardig. Liefdevol maar niet toestaand dat de vrouw of het vrouwelijke wordt onderdrukt of misbruikt. Het is de mix van mannelijk en vrouwelijk die in een liefdevol en vreugdevol evenwicht zijn, plezier hebbend en genietend van elkaar. Ook heel waardevol voor mannen die hun vrouwelijke energie een gelijkwaardige en liefdevolle rol willen geven. En daarmee het vrouwelijke binnen en buiten zichzelf omarmend.

%d bloggers liken dit: