Maria Magdalena

29,00

Lichtmeesteres Maria Magdalena spreekt heel veel mensen bijzonder aan. Een vrouw die een belangrijke rol speelde in een wereld van mannen. Die de vrouw of geliefde was van die andere grote Lichtmeester: Jezus. Zij werd wel de discipel der discipelen genoemd.

Een grote rol in haar energie speelt zelfbewustzijn: jezelf niet wegcijferen maar er gewoon laten zijn. En ook de gelijkwaardigheid tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. Waardoor machtsmisbruik, schuld en schaamte kunnen plaats maken voor liefde, vreugde en van elkaar genieten. De afstemming Maria Magdalena is heel geschikt voor elke vrouw die kracht en zelfbewustzijn wil uitstralen. Ook kan zij je helpen meer moed te hebben, je vrijer te voelen, en je seksualiteit liefdevoller en vreugdevoller te beleven.

LICHTMEESTERES MARIA MAGDALENA, VROUWELIJKE KRACHT EN ZELFBEWUSTZIJN

Maria Magdalena, een bijzondere vrouw

Lichtmeesteres Maria Magdalena spreekt heel veel mensen bijzonder aan. Dat geldt voor vrouwen zowel als mannen, en is niet alleen beperkt tot de Christelijke cultuur. Er zijn ook heel veel boeken over haar geschreven, en veel mensen hebben iets met haar. In de incarnatie waaraan ze haar huidige naam dankt, woonde ze in de plaats Magdala. Dit stadje bevond zich vlak bij het meer van Galilea (of Genesareth), niet ver van Nazareth. Maria Magdalena betekent dus eigenlijk Maria van Magdala. Net als bij Moeder Maria wordt haar naam ook geschreven als Mirjam, Myriam of Maryam. En ook de namen Magda, Madeleine en Maddalena verwijzen naar haar.

Als haar andere incarnaties worden genoemd de incarnatie als Sarah, vrouw van Abraham (zie Lichtmeester El Morya) en als priesteres van Isis (zie Lichtmeesteres Moeder Maria). Na de bijbelse tijd zou zij nog een keer een aardse incarnatie hebben gehad.

Vrouwelijke discipel en geliefde van Jezus

In de bijbelse tijd trok zij heel veel met Jezus op. Maria Magdalena werd de discipel der discipelen (of apostel der apostelen) genoemd, wat aangeeft hoe belangrijk zij is geweest. Jezus vertelde haar dingen die hij niet tegen de andere discipelen vertelde. Ook is er een Evangelie van Maria Magdalena. Dit is net als de dode zeerollen en de Nag Hammadi geschriften niet in de bijbel opgenomen.

En Jezus kuste haar vaak. Jezus en Maria Magdalena waren geliefden en hadden kinderen. Maria Magdalena was degene die bij de opstanding of verrijzenis als eerste aanwezig was. Zij zag Jezus als een wezen van licht, in zijn lichtlichaam, als Lichtmeester. Ook is zij net als de andere discipelen het evangelie gaan verkondigen. Er zijn veel aanwijzingen van haar aanwezigheid in Zuid-Frankrijk: Saintes-Maries-de-la-Mer en het Katharenland. Samen met verschillende anderen, en met haar en Jezus’ kinderen.

Maria Magdalena, de vrouw die zich niet liet onderdrukken

Opgestegen Meesteres Maria Magdalena spreekt zeer tot de verbeelding. Niet op de laatste plaats doordat ze symbool staat voor de onderdrukking van de vrouw. Omdat ze zolang door de kerk is weggezet als zondares en prostituee. Elke vrouw die niet gedwee was en zich wegcijferde was verdacht. Een potentieel gevaar voor de mannelijke macht. Ook de mannelijke macht van de kerk.

Maria Magdalena was in de Bijbelse tijd een vrouw die zich niet als minderwaardig liet behandelen. Zij nam haar rechtmatige plaats in naast de mannelijke discipelen, gesteund door Jezus. En ze liet zich niet door macht of jaloezie afschrikken. Haar uitstraling van zelfbewustzijn gaf haar de kracht om te doen wat ze belangrijk vond. Deze bijzondere Opgestegen Meesteres is daarmee een heel herkenbaar voorbeeld voor vrouwen. En heel waardevol voor iedere vrouw die zelf ook vol zelfvertrouwen wil zijn en zich niet wil laten onderdrukken.

De hartenergieën van Maria Magdalena

Een vooraanstaande rol bij de energie van Maria Magdalena spelen allerlei hartenergieën. Zoals liefde, compassie, overgave, jezelf durven zijn en jezelf durven vertrouwen. Net als jezelf kunnen vergeven als er dingen zijn die je niet fijn vindt aan jezelf. Een even vooraanstaande rol heeft de vrouwelijke energie. Zij ziet de schoonheid van de vrouwelijke energie, die weer haar gelijkwaardige en rechtmatige plaats moet innemen naast de mannelijke energie.

Daarnaast kenmerkt strijdbaarheid haar, want deze vrouw en deze energie laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. Kracht en zelfbewustzijn passen daar natuurlijk heel goed bij. Want als je je bewust bent van wie en wat je echt bent, is er geen reden om jezelf af te vallen. Bij haar energie horen ook vreugde en vrijheid. De vreugde dat je jezelf vrij durft te voelen. En de vrijheid om jezelf te durven zijn en echt jouw leven te durven leven.

Kracht en zelfbewustzijn uitstralen

Lichtmeesteres Maria Magdalena is heel geschikt voor elke vrouw die kracht en zelfbewustzijn wil uitstralen. Die wil staan voor wat ze is: een vrouw, en de vrouwelijke energie die waardevol en gelijkwaardig is. Die zichzelf zijn en zichzelf laten zien, zelfbevestiging en zelfexpressie, belangrijk vindt om zich prettig en gezien te voelen. Haar energie is opvallend krachtig maar toch zachtaardig. Liefdevol maar niet toestaand dat de vrouw of vrouwelijke energie wordt onderdrukt of misbruikt. Noch dat de vrouwelijke seksualiteit wordt bezoedeld met schuld en schaamte.

Maria Magdalena bevordert: Zelfbewustzijn, Zelfvertrouwen, Zelfexpressie, Liefde, Liefdevolle Seksualiteit, Vreugde, Vrijheid, Moed, Compassie, Overgave, Vrouwelijke Kracht, Vrouwelijke Energie. Deze Lichtmeesteres helpt ook bij het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke energie. Waardoor machtsmisbruik, schuld en schaamte  kunnen worden vervangen door liefde, vreugde en van elkaar genieten. Maria Magdalena is een grote steun voor vrouwen die hun vrouwelijkheid willen leven en vieren. In vrijheid en in liefde.