Liefde voor Moeder Aarde

29,00

Liefde voor Moeder Aarde wordt aangeboden om de mooie blauwe rots waarop we leven een hart onder de riem te steken. Moeder Aarde maakt het ons mogelijk dat we hier kunnen leven, in een fysiek lichaam. Ze draagt bovendien zorg voor voedsel en beschutting. Deze aartsengelin geeft ons zo veel schoonheid om van te genieten (als wij dat niet vernietigen). Bovendien helpt ze ons onze negatieve energieën kwijt te worden en deze te transformeren.

Gaia heeft heel veel liefde voor ons. En ze vindt het zo fijn om ook onze liefde te mogen ontvangen. Daarvoor is de afstemming Liefde voor Moeder Aarde gemaakt. Om onze relatie met de moeder aller moeders liefdevoller en inniger te maken. Zodat we samen in liefde naar de Vijfde Dimensie kunnen reizen.

Liefde voor Moeder Aarde, de warme omhelzing voor de mooie Gaia

De liefdesverklaring aan Gaia: Liefde voor Moeder Aarde

De afstemming Liefde voor Moeder Aarde is een liefdesverklaring aan Gaia. En een liefdesdaad voor het prachtige wezen dat ons niet alleen draagt, maar ook onze aardse aanwezigheid mogelijk maakt. Elke mens, elk dier en plant, alles wat hier leeft, heeft een gezamenlijke moeder: Moeder Aarde. Uit de stof van Moeder Aarde is ons lichaam gebouwd, net als dat van mineraal, plant en dier. Zij maakt ons fysieke leven mogelijk.

Gaia is niet alleen een mooie grote blauwe rots met bergen en zeeën, reizend door onze Melkweg en het universum. Ze is ook een wezen met bewustzijn en gevoel. Met liefde voor al haar kinderen. Voor het fysieke leven dat ze ons schenkt, en alle goeds dat ze ons geeft, mogen we best wat dankbaarheid voelen. Liefde voor Moeder Aarde is bedoeld om onze liefde en dankbaarheid voor deze mooie engelin tot uitdrukking te brengen.

Weldenkers en goede rentmeesters vs. het economische monster

Weldenkende mensen vinden het vanzelfsprekend dat we onze ouders respecteren. En we hun liefde beantwoorden en begrip hebben voor hun moeilijke rol. Net als dat we blij zouden moeten zijn met de mogelijkheden die ze ons bieden. Dat geldt evenzo voor onze Grote Moeder. We hadden voor we hier kwamen beloofd dat we een goede rentmeester zouden zijn. Dat we geen dingen zouden doen die de aarde schaden.

Maar hoe anders is de trieste werkelijkheid… Massale regenwoudkap, gif-cocktails in land- en tuinbouw, smog door luchtverontreiniging, de chemicaliënsoep in ons drinkwater, schaliegaswinning, oceanen vol plasticsoep, geo-engineering, genetische manipulatie… Het economische monster maakt heel wat slachtoffers. En een economie die rampen veroorzaakt, is niets anders dan een rampeconomie. Echter wat slecht is voor Moeder Aarde, is ook slecht voor ons. Laat geld daarom nimmer belangrijker zijn dan liefde en respect.

Moeder Aarde zorgt voor ons, laten wij voor Moeder Aarde zorgen

Moeder Aarde zorgt niet alleen goed voor ons, ze neemt ook onze overtollige energie op om die liefdevol te transformeren (zie Aarding). Naast onze persoonlijke negativiteit komt nog alle negativiteit die wij mensen op aarde tegenover elkaar hebben. Ook al deze negatieve energie wordt door Gaia getransformeerd. Maar ook voor haar kan het te veel worden. Ze heeft geen andere mogelijkheid dan overmatige hoeveelheden negativiteit te transformeren door overstromingen, orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere onwenselijke en onnodige weersomstandigheden. Daarom wordt het tijd dat we onze verantwoordelijkheid nemen, persoonlijk en als wereld. En alle vormen van negativiteit drastisch gaan verminderen.

Vergeet niet: de vervuiler betaalt, letterlijk en figuurlijk. En ook de rijkste 1% van deze wereld, die zelf alle lusten wil en de lasten graag op het bordje van de overige 99% legt, gaat deze rekening betalen.

Situaties waarin je Liefde voor Moeder Aarde kunt voelen

Toon Liefde voor Moeder Aarde door liefdevol aan haar te denken. Deze afstemming helpt je ermee. Ga weer eens wat vaker in de natuur wandelen. En voel dan meteen liefde voor haar. Denk liefdevol aan Gaia als je met blote voeten door het warme zand loopt, of op het strand ligt te zonnebaden. Wanneer je op een grasveld ligt. Voel Liefde voor Moeder Aarde als je haar schoonheid bewondert. Haar prachtige bergen en valleien. Geniet van het golvenspel van haar zeeën en oceanen. Voel je een met haar bossen en velden. Bewonder de rijkheid van haar vele ecologische systemen.

Moeder Aarde is niet alleen een planeet, ze is ook een bewustzijn dat verbinding zoekt. Laat Liefde voor Moeder Aarde je helpen liefdevol contact met haar te hebben. Het is ons aller moeder, ze verdient onze liefde. Ze vindt het bovendien heerlijk als we haar liefde met onze liefde beantwoorden.

Een hartverwarmende omhelzing voor Moeder Aarde

Moeder Aarde is op reis naar de Vijfde Dimensie. Met ons of zonder ons. Is het niet veel fijner om deze reis samen af te leggen, in liefde…? We krijgen er een wereld voor terug die voor ons allen, en voor Moeder Aarde, werkt: de Gouden Eeuw. Met Liefde voor Moeder Aarde geef je Gaia elke keer opnieuw een hartverwarmende omhelzing. Een omhelzing die ook ons eigen hart verwarmt. Liefde voor Moeder Aarde, een prachtig geschenk aan de moeder aller moeders. Een uitdrukking van wederzijdse liefde, en wederzijds respect.