Kundalini

29,00

Kundalini is de afstemming die de levenskracht in ons stimuleert om zich verder te ontwikkelen. De Kundalini bevindt zich in Chakra 1 en maakt deel uit van ons energiesysteem. Bij het ontwikkelen van de Kundalini, het Kundalini Ontwaken, begint deze energie via een energetisch kanaal in de wervelkolom omhoog te stijgen naar Chakra 7 en kan het van daaruit contact maken met de hogere dimensies. Het rijzen van de Kundalini wordt in verband gebracht met vele spirituele ontwikkelingen.

De Kundalini is een machtige kracht die blokkades kan verwijderen, levensprocessen ondersteunen, helende eigenschappen heeft, het energiesysteem en de chakra’s van energie voorziet, en spirituele ontwikkelingen in gang zet. Daarnaast heeft het de mogelijkheid je vrouwelijke en mannelijke energie tot eenheid te brengen waardoor je gevoelens en ervaringen van Oneness kunt ontwikkelen, en multidimensionaal kunt gaan worden. Het bewust en in het voor jou goede tempo ontwikkelen van de Kundalini is daarom heel waardevol en dat is wat je met de afstemming Kundalini gaat doen.

Het wordt aanbevolen voor de Kundalini eerst het Chakra Pakket te doen (of minimaal Chakra Harmonie). Zodat je Kundalini niet op grote blokkades stuit die te snel worden afgebroken. Om zo veel mogelijk te voorkomen dat er vervelende symptomen kunnen ontstaan.

Beschrijving

KUNDALINI, DE LEVENSKRACHT OM VAN DUALITEIT NAAR VERLICHTING TOE TE GROEIEN

Onze levenskracht als energiekanaal

Kundalini of levenskracht is een onlosmakelijk deel van ons energiesysteem. De Kundalini wordt meestal beschreven als een opgerolde slang. Een energetische slang die ontwikkeld moet worden (opstijgen), om ons volledige spirituele potentieel te kunnen ontwikkelen. Deze energie bevindt zich in het Wortelchakra of Basischakra (chakra 1) onderaan de ruggengraat. Het bestaat uit een wat groter energiekanaal in het midden, de Sushumna, ook aangeduid als de Prana Buis of de Zuil van Licht. Daaromheen kronkelen twee kleinere slangen: de mannelijke slang genaamd Pingala, en de vrouwelijk slang Ida, ook genoemd Shiva en Shakti. Deze 3 slangen worden samen de grote nadi’s genoemd. (De kleine nadi’s zijn de vele zeer kleine energiekanaaltjes overal in ons lichaam.) Als een ontwikkeld kanaal bevindt de Kundalini zich in de ruggengraat en loopt daarbij door alle chakra’s heen. En is via de chakra’s ook met de rest van ons energiesysteem verbonden: aura, meridianen en (kleine) nadi’s.

Verbinding tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen hemel en aarde

Bij het oprijzen van de Kundalini, het Kundalini Ontwaken, begint de kundalini-energie door de hogere chakra’s te stromen. Dit Kundalini Ontwaken is een spiritueel rijpingsproces waardoor de mogelijkheden van de chakra’s met levenskracht bezield en versterkt worden. Denk aan de caduceus dat het symbool voor de Kundalini is, en waaruit later het esculaapteken is ontstaan. Hierbij worden vrouwelijk en mannelijk gerepresenteerd door slangen, is de staf de Prana Buis in de wervelkolom, en eindigen ze samen in vleugels. Wanneer nu alle drie slangen zich bovenaan in het Derde Oog en daarna het Kruinchakra en daarboven ontmoeten en in elkaar opgaan, ontstaat er een verbinding. Een Eenheidsverbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke, tussen het aardse en het goddelijke. De vleugels staan hier symbool voor Eenheid en Verlichting, voor het zich kunnen verheffen boven de dualiteit. Het lichamelijk mannelijke of vrouwelijke verandert dan in spirituele androgynie en geeft mogelijk biseksuele gevoelens.

Lichamelijke en spirituele zuivering door de Kundalini

Het effect van deze injectie met zuivere levenskracht of prana, die bij het opstijgen van de Kundalini plaats vindt, is een zuivering van negatieve energieën en blokkades. Er vindt dan een schoonmaak van de chakra’s, de meridianen en nadi’s plaats, tot in elke lichaamscel toe. Maar er is ook een zuivering op spiritueel gebied nodig. Om je spiritueel te kunnen ontwikkelen, je spiritueel op te richten, te verheffen. Als verticaal kanaal geeft de kundalini deze opstijgende beweging ook weer. Omdat dit vroeger door bepaalde oefeningen soms te veel en te lang achter elkaar werd gedaan, kon een zogenaamde Kundalini Crisis ontstaan. De blokkades werden dan in een te korte tijd en als het ware gedwongen opgeruimd, sneller dan de spirituele ontwikkeling dat toeliet. Met als gevolg lichamelijke, emotionele en psychische problemen. Bij deze energetische afstemming zal dit proces langzaam, voorzichtig en veilig gebeuren. Zo wordt een spirituele crisis voorkomen.

Tantra en spirituele seksualiteit

De Kundalini heeft ook te maken met tantra en spirituele seksualiteit. Tantra kan een manier zijn om dualiteit om te zetten in eenheid. Om het persoonlijke te overstijgen en verbinding te maken met het universele. Dit kan ook verbonden zijn met seksualiteit (al zijn er meerdere vormen van tantra), want mannelijk en vrouwelijk en dualiteit zijn bijna synoniem. In spirituele seksualiteit wordt geprobeerd om de ziel bij het lichaam te betrekken. Om lichaam en ziel aan elkaar te verbinden, en elkaars lichaamsgenot en zielsgenot ook samen te ervaren. Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar, kun je elkaar beter aanvoelen. Kundalini Ontwikkeling kan dan ook bijdragen aan het veel meer genieten van seksualiteit, en elkaar veel meer de ruimte geven. Dit kan een veel grootsere seksuele ervaring mogelijk maken. Door het kundalini-kanaal kan de seksuele energie omhoog worden gestuurd en zo verbonden worden met elkaars spirituele energie, elkaars ziel.

Energetische ontwikkeling

De afstemming Kundalini is een onmisbaar onderdeel van spirituele en energetische ontwikkeling. Een middel om toe te leven naar Oneness en Verlichting. Een goede afstemming voor wie daar aan toe is om meer te doen met zijn energie. Aanbevolen wordt om deze afstemming na het Chakra Pakket te doen (of na minimaal Chakra Harmonie). Omdat dan het effect van deze afstemming pas echt goed tot zijn recht kan komen. En de kans op onwelkome Kundalini Ervaringen (het te snel en ongecontroleerd loslaten van blokkades) minimaal is. Bovendien geeft harmonisering van beide systemen met elkaar een wederzijdse verbetering, zodat de effectiviteit voor zowel Chakra’s als Kundalini veel groter wordt. 1+1 = in dit geval 3.