Jezus

29,00

Lichtmeester Jezus, bekend als Jezus van Nazareth en Jezus Christus, was de zoon van Jozef en Maria. Hij is de historische figuur waarop de hoofdpersoon van het tweede deel van de bijbel, het Nieuwe Testament. En de naamgever van het Christendom. De grote, soms verpletterende indruk die hij maakte op mensen is ook terug te zien aan de namen als de Messias, de gezalfde, de redder, de verlosser, de wonderdoener. Hij kwam 2000 jaar geleden om te helpen met de overgang naar het aquariustijdperk, naar de tijd dat het ego wordt verruild voor het hart, macht wordt verlost door liefde, hebzucht wordt vervangen door eenheid en in liefde delen.

Vergeving is een belangrijk onderdeel van de energie van Lichtmeester Jezus, ook wel Sananda genoemd. Jezus zei niet voor niets: Wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Ook Healing heeft in zijn energie een prominente plaats, zoals verwacht mag worden bij een wonderdoener. En natuurlijk de Christusenergie. De energie die ons herinnert aan onze goddelijke oorsprong. De energie in ons die healt, mensen verbindt, het gemeenschappelijke ziet. De energie van Lichtmeester Jezus is subtiel en veelomvattend. Het werkt op zeer veel gebieden en geeft een zeer vertrouwd gevoel. Lichtmeester Jezus is liefdevol, helend en heel fijn om te mogen gebruiken.

Beschrijving

LICHTMEESTER JEZUS: DE ALLESOMVATTENDE LIEFDE VERGEEFT ALLES

Zoon van Jozef en Maria

Lichtmeester Jezus, bekend als Jezus van Nazareth en Jezus Christus, was de zoon van Jozef en Maria. Hij wordt ook vaak aangeduid met de namen Jeshua of Yeshua, en Isa, en droeg officieel de naam Jeshua-ben-Jozef. Ook de naam Sananda wordt gebruikt voor Jezus. Hij is de historische figuur waarop het Christendom is gefundeerd. De hoofdpersoon van het tweede deel van de bijbel, het Nieuwe Testament. De grote, soms verpletterende indruk die hij maakte op mensen is ook terug te zien aan de namen en aanduidingen die hem werden gegeven: de Messias, de gezalfde, de redder, de Koning der Koningen, Christus, Jezus Christus of Jezus de Christus, de verlosser, de wonderdoener… De enorme impact van Jezus werd al bij zijn geboorte in Bethlehem duidelijk door het bezoek van drie wijzen of koningen die ter ere van zijn geboorte waardevolle geschenken kwamen brengen: de Lichtmeesters El Morya (Melchior, goud), Kuthumi (Balthazar, wierook) en Djwhal Kuhl (Caspar, mirre).

Een licht in de duisternis

Jezus kwam op aarde in het vissentijdperk, een tijd waarin macht allesoverheersend was, er een spiraal van geweld was (‘oog om oog, tand om tand’) en waarin de duisternis een meer dan grote rol speelde. Het ego was de bepalende factor. Hij kwam licht in de duisternis brengen, de spiraal van geweld doorbreken. En hij kwam 2000 jaar geleden om te helpen met de overgang naar het aquarius tijdperk, naar de tijd dat het ego wordt verruild voor het hart, macht wordt verlost door liefde, hebzucht wordt vervangen door eenheid en in liefde delen. Om als een van de lichtmeesters de vele zaadjes te zaaien die nu massaal aan het ontkiemen zijn. Jezus was degene die mensen ‘aanstak’, ze aanraakte, ze het licht, de christusenergie in zichzelf liet herkennen. Daarom had hij zo’n overweldigend effect op mensen.

Van hebzucht naar liefde

Hebzucht en machtswellust, de kenmerken van het vissentijdperk, zijn twee van de ergste verslavingen die er zijn. En ze laten zich dan ook niet zo maar terzijde schuiven. Toch gaat dat onherroepelijk gebeuren. De houdbaarheidsdatum van het vissentijdperk is bereikt, er waait al een nieuwe en heel verfrissende wind. De wind van de Aquariustijd, van het Gouden Tijdperk. En iedereen die zijn innerlijk gevoel laat spreken weet hoe nodig, wenselijk en vreugdevol deze verandering zal zijn. Niet iedereen zal dat even snel oppikken, maar velen zullen het vroeger of later verwelkomen, en dan zal de hulp van Jezus of een andere Lichtmeester zeer welkom zijn om het overgangsproces te vergemakkelijken. Zei Jezus niet: …wat ik heb gedaan zullen jullie ook doen, en meer…?

Vergeving en healing

Een zeer belangrijk aspect van wat Jezus predikte was vergeving. De spiraal van geweld die nog steeds niet beëindigd is, leeft op het toekennen van schuld en het vooral niet je hand in eigen boezem steken (de splinter en de balk). Jezus zei niet voor niets: Wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Liefde is ook heel belangrijk bij de energie van Jezus, en ook de combinatie Liefde en Vergeving. Liefde werpt nooit met stenen, en vergeving heeft er geen behoefte meer aan. Ook Healing heeft in zijn energie een prominente plaats, zoals verwacht mag worden bij een wonderdoener. En natuurlijk de Christusenergie. De energie die ons herinnert aan onze goddelijke oorsprong. De energie die we binnen in ons vinden. En de energie die healt, mensen verbindt, die verbondenheid geeft met alles wat er is, en daarmee ook verantwoordelijkheid neemt voor alles (het goede rentmeesterschap).

Lichtmeester Jezus en zijn energie

De energie van Lichtmeester Jezus is subtiel en veelomvattend. Het werkt op zeer veel gebieden en geeft een zeer vertrouwd gevoel. Als van iemand die je al lang kent. Jezus is ook een broeder die altijd voor je klaar staat. Je doet nooit een tevergeefs beroep op deze energie. Het is een Liefdesenergie die de zachtheid van het vrouwelijke streelt en de kracht van het mannelijke onderstreept. De energie die alles vergeeft omdat het weet dat vasthouden aan wat je misdaan is (of hebt) ervoor zorgt dat je jezelf steeds weer onliefdevol bejegent. En dat elke vorm van hebzucht uiteindelijk buigt voor liefdevolle bejegening. Sta jezelf iets heel bijzonders toe en laat je door deze wonderschone energie aanraken!

%d bloggers liken dit: