Jezus

29,00

Lichtmeester Jezus, de naamgever van het Christendom, maakte een grote, soms verpletterende indruk op mensen. Getuige ook de namen Messias, Gezalfde, Redder, Verlosser en Wonderdoener. Hij kwam 2000 jaar geleden om te helpen met de overgang naar het Aquarius Tijdperk. De tijd waarin het ego wordt verruild voor het hart, en macht wordt verlost door liefde. En hebzucht wordt vervangen door eenheid en in liefde delen.

Lichtmeester Jezus, ook bekend onder zijn spirituele naam Sananda, is de brenger van Licht en Liefde. De drager van de Christusenergie. De energie die ons herinnert aan onze goddelijke oorsprong. Deze grote meester helpt je ook om verbondenheid te voelen en vertrouwen te hebben in jezelf en deze wereld. En waarheid en wijsheid in je leven te integreren.

LICHTMEESTER JEZUS: DE ALLESOMVATTENDE LIEFDE VERGEEFT ALLES

Jezus, zoon van Jozef en Maria

Lichtmeester Jezus, bekend als Jezus van Nazareth en Jezus Christus, was de zoon van Jozef en Maria. En de geliefde van Maria Magdalena. Andere namen voor Jezus zijn Jeshua, Yeshua en Isa. Hij droeg officieel de naam Jeshua-ben-Jozef. Zijn spirituele naam is Sananda. Jezus is de historische figuur waarop het Christendom is gefundeerd. De levende Christus en hoofdpersoon van deel 2 van de bijbel, het Nieuwe Testament. De grote, soms verpletterende indruk die hij maakte op mensen zien we aan de namen die hem werden gegeven: Messias, Gezalfde, Redder, Koning der Koningen, Christus, Jezus (de) Christus, Verlosser, Wonderdoener…

De enorme impact van Jezus werd al bij zijn geboorte in Bethlehem duidelijk door het bezoek van drie wijzen of koningen. Zij brachten ter ere van zijn geboorte waardevolle geschenken. Het waren de Lichtmeesters El Morya (Melchior, goud), Kuthumi (Balthazar, wierook) en Djwhal Kuhl (Caspar, mirre).

Lichtmeester Jezus, een licht in de duisternis

Jezus kwam op aarde in het vissentijdperk, een tijd waarin macht allesoverheersend was. Er was een spiraal van geweld: oog om oog, tand om tand. Hierin speelde de duisternis een zeer grote rol. Het ego was de bepalende factor. Hij kwam licht in die duisternis brengen, om deze spiraal van geweld te doorbreken. Hij kwam 2000 jaar geleden om te helpen met de overgang naar het Aquarius Tijdperk. Naar de tijd dat het ego wordt verruild voor het hart, macht wordt verlost door liefde. De tijd waarin hebzucht wordt vervangen door eenheid en samen in liefde delen.

Hij zaaide, samen met Maria Magdalena, Moeder Maria, Hilarion en andere lichtmeesters, de vele zaadjes die nu massaal aan het ontkiemen zijn. Jezus was degene die mensen ‘aanstak’, ze aanraakte. Hij liet ze het Licht, de Christusenergie in zichzelf, herkennen. Daarom had deze Lichtmeester zo’n overweldigend effect op mensen.

Het Gouden Tijdperk: van hebzucht naar liefde

Hebzucht en machtswellust, de kenmerken van het vissentijdperk, zijn twee van de ergste verslavingen die er zijn. En ze laten zich dan ook niet zo maar terzijde schuiven. Toch gaat dat onherroepelijk gebeuren. De houdbaarheidsdatum van het vissentijdperk is bereikt, er waait al een nieuwe en heel verfrissende wind. De wind van de Aquariustijd, van het Gouden Tijdperk. En iedereen die zijn innerlijk gevoel laat spreken weet hoe nodig, wenselijk en waardevol deze verandering zal zijn.

Niet iedereen zal de Christusenergie even snel oppikken. Maar velen zullen het vroeger of later verwelkomen. En dan zal de hulp van de Opgestegen Meesters zeer welkom zijn om het overgangsproces naar het Gouden Tijdperk te vergemakkelijken. Jezus voorspelde hierover: Wat ik heb gedaan zullen jullie ook doen, en meer.

Licht, Liefde en Vergeving

Lichtmeester Jezus was een brenger van Licht en Liefde. Door zijn onbaatzuchtigheid en het grote Licht dat hij uitstraalde, zagen mensen zijn grootsheid en stelden groot vertrouwen in hem. Hij straalde liefde uit voor iedereen. En liet de wijsheid van de liefde haar werk doen. Deze Opgestegen Meester zag het Goddelijke in mensen, waardoor zij weer in zichzelf begonnen te geloven. Dit bracht mensen niet alleen meer in vrede met zichzelf, maar ook met anderen.

Een zeer belangrijk aspect van wat hij predikte was vergeving. Vergeving is een vorm van liefde. Geweld en andere liefdeloosheid (agressie, veroordeling, intolerantie) leeft op het toekennen van schuld. En het vooral niet je hand in eigen boezem steken (de splinter en de balk). Jezus zei niet voor niets: Wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Want liefde werpt nooit met stenen, en vergeving heeft er geen behoefte meer aan.

Lichtmeester Jezus en de Christusenergie

Als wonderdoener heeft Healing natuurlijk een prominente plaats in de Christusenergie van Jezus. De Christusenergie herinnert ons aan onze goddelijke oorsprong. Deze prachtige energie brengt healing, verbondenheid en liefde voor elkaar. Hij vraagt ons om ook healing te brengen naar deze wereld. Om als goede rentmeesters met respect om te gaan met Moeder Aarde en al haar bewoners. Ons aansporend ook Licht en Liefde te verspreiden. Deze wonderdoener zal ons daarbij helpen. Sananda is een broeder die altijd voor je klaar staat. Je doet nooit een tevergeefs beroep op hem. De energie van deze grote Lichtmeester is subtiel en veelomvattend.

Jezus bevordert: Licht, Liefde, Healing, Vergeving, Compassie, Vertrouwen, Verbondenheid, Onschuld, Broederschap, Kracht, Waarheid, Wijsheid. Sananda helpt je met kracht en vertrouwen licht te werpen op wat nog duister is. Om liefde te geven aan wat nog afgescheiden is. Laat jezelf ook aanraken door de wonderschone Christusenergie van Jezus/Sananda!