Hilarion

29,00

Lichtmeester Hilarion is een van de grootste healers die onze aarde ooit heeft bewandeld. Als apostel Paulus is hij de leerling geweest van die andere Meester-Healer: Lichtmeester Jezus. Waardoor hij in staat was zich vele spirituele kwaliteiten eigen te maken. Hilarion heeft het tot zijn taak gemaakt mensen van dienst te zijn die healing zoeken. Of dat nu lichamelijke healing of spirituele healing is, iedereen is bij hem welkom.

Ook is Lichtmeester Hilarion een dienaar van de waarheid (hoeder van de Vlam van de Waarheid). Hij helpt iedereen die dat wil zijn eigen waarheid te vinden en vanuit die waarheid te leven. Want alleen je eigen waarheid, die zich in je hart bevindt, kan je helpen je eigen levenspad te bewandelen. En je levensdoelen te verwezenlijken.

LICHTMEESTER HILARION, LEREN JOUW WAARHEID TE VINDEN

Hilarion als apostel Paulus, vriend van Lichtmeester Jezus

Lichtmeester Hilarion is een van de grootste healers die we op aarde hebben mogen begroeten. In zijn oudst bekende incarnatie was hij een priester in de Tempel van de Waarheid in Atlantis. Vanwaar hij de Vlam van de Waarheid redde voor de ondergang van Atlantis, en overbracht naar het Griekse Delphi. Dit werd het orakel van Delphi, met de bedoeling om antwoorden te geven en de zoekers van de waarheid te helpen. En leiding te geven bij hun werk als verspreiders van de waarheid.

Een volgende incarnatie was die van Saul van Tarsus, het leven waarin hij kennis maakte met zijn leermeester Lichtmeester Jezus. Waarin hij als apostel de naam Paulus aannam en vele reizen maakte om de Christusenergie te verspreiden. Zijn laatste incarnatie was die van Sint Hilarion, de kluizenaar en meester-healer. Voor zijn ascensie in 371 na Christus genas hij duizenden mensen en verrichte hij vele wonderen.

Leren vanuit je waarheid te leven

Van Hilarion kunnen we leren hoe je je door de waarheid kunt laten leiden. Bijvoorbeeld om fouten en misstappen achter je te laten en de liefde van je hart te gaan volgen. Zelf was hij als Saul van Tarsus betrokken bij christenvervolgingen, en verstrikt geraakt in wetenschappelijk en religieus dogmatisch denken. Tot hij Lichtmeester Jezus ontmoette, die hem zijn ware potentie liet zien en hem aanmoedigde zijn eigen waarheid te zoeken. De waarheid van zijn hart.

Hierdoor heeft Hilarion heel veel compassie ontwikkeld voor mensen en hun menselijke zwakheden. Dat maakt deze opgestegen meester zeer toegankelijk voor iedereen die zichzelf niet goed genoeg vindt. Mensen die aan zichzelf twijfelen, of moeite hebben met hun verleden, met misstappen of karakterzwaktes. Ook heel geschikt voor mensen die denken dat ze weinig waard zijn, die vinden dat ze grote fouten hebben gemaakt. Of dat ze onvergeeflijke dingen hebben gedaan.

Fysieke en spirituele healing met Lichtmeester Hilarion

Kernwoorden van de energie van Lichtmeester Hilarion zijn Healing, Kennis en Waarheid. Je zou hem met recht een van de grootste healers uit de recente geschiedenis kunnen noemen. Deze afstemming is daarom heel geschikt voor mensen die fysieke en spirituele healing zoeken. Hij helpt alle mensen die zijn healing verwelkomen. Zijn healing-kracht is heel groot en is werkzaam op vele gebieden. Hilarion helpt je ook om je waarheid te vinden, kennis te verzamelen die jij en deze wereld goed kunnen gebruiken.

Hij veroordeelt je echt niet om wat je ooit gedaan hebt. Leer van deze meester-healer dat je veel meer bent dan degene die een misstap heeft begaan. Hilarion houdt van je zoals je bent. En helpt je graag je weer te verbinden met je waarheid, met je hart. Om weer vanuit je hart te leven, waar je ware Zelf op je wacht. Het thuis van Kennis en Waarheid.

Hilarion, helper van wie healing, waarheid en kennis wil verspreiden

Hilarion helpt niet alleen mensen bij hun eigen healing-proces. Maar ook mensen die beroepshalve met genezing en healing te maken hebben, zoals dokters, verpleegsters, therapeuten en healers. Healing als het brengen van heelheid omvat veel meer dan genezing. En omvat ook healing van de geest, het onderbewustzijn en de persoonlijkheid. Hilarion ondersteunt daarnaast mensen die zoeken naar de waarheid en de waarheid willen dienen. ‘Jullie zullen de waarheid leren kennen en de waarheid zal jullie vrij maken.’

Ook ondersteunt hij wetenschap en geloof. Hij ziet graag dat de kloof tussen die twee gedicht wordt. Omdat we uiteindelijk allemaal uit dezelfde Bron putten. Hij moedigt ons aan om hoger bewustzijn en spiritualiteit te laten vloeien in gebieden als kennis en wetenschap, ontdekking en ontwikkeling. En stimuleert ons om daarbij rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en een zuivere kijk op ervaringen en mensen te ontwikkelen.

Voor buitenbeentjes en mensen die hun eigen weg gaan

Lichtmeester Hilarion helpt je met vreugde de balans terug te vinden in je leven. Stimuleert je jouw hart te openen voor je Zelf, om te accepteren wie je werkelijk bent. Hilarion heeft een groot hart voor mensen die zich niet begrepen voelen. Voor hen die hun eigen weg willen gaan. De pioniers en de buitenbeetjes, de zoekers naar de waarheid en zij die hun levensplan willen vervullen. Mensen die zich alleen, afgewezen en in de steek gelaten voelen. Of die zelf niet kunnen zien hoe waardevol ze zijn en aan hun eigen liefde en grootsheid twijfelen. Neem rustig zijn hulp aan.

En wil jij Hilarion ook helpen? Wees dan behulpzaam bij het proces van healing. Probeer met een glimlach gewoontes, emoties en houdingen los te laten die je gezondheid en welzijn niet dienen. Want hoe minder weerstand, hoe sneller, fijner en gemakkelijker de verandering ten goede gaat. De belangrijkste karakteristieken van Hilarion: Healing, Kennis, Waarheid, Rechtvaardigheid, Verantwoordelijkheid, Je Hart Openen, Misstappen Overwinnen, Tolerantie, Loslaten, In Jezelf Geloven, Compassie, Vergeving.