Helende Daden

29,00

De afstemming Helende Daden kan een fijn hulpmiddel zijn voor wie onaangename ervaringen heeft door eigen toedoen of andermans gedrag. Het kan de juiste verandering teweeg brengen in de dingen die je doet. Waardoor jouw daden positieve gevolgen hebben. Ook het gedrag van anderen naar jou toe wordt hierdoor positief beïnvloed. Zodat je problemen en narigheid veroorzaakt noch aantrekt.

Ben je niet altijd te spreken over je eigen gedrag? Doe je soms domme dingen, ben je te impulsief, of onaardig voor anderen? Of is het juist het onplezierige gedrag van anderen waarmee jij geconfronteerd wordt? Misschien ben je wel eens betrokken geweest bij machtsmisbruik, emotionele chantage, fysiek of seksueel geweld of vervelende conflicten. Dan kan Helende Daden creatief jouw wereld verbeteren en fijne ervaringen aantrekken.

Deze afstemming kun je ook kopen in het Helende Creatie Pakket.

HELENDE DADEN: DE HELPENDE HAND IN ALLES WAT JE DOET

Hoe Helende Daden een positief boemerangeffect kan geven

Helende Daden is de derde afstemming van de Trilogie van Creatie. Deze afstemming volgt op Helende Gedachten en Helende Woorden. Alle drie hebben ze met Creativiteit en Creatie te maken. Samen bepalen ze voor een belangrijk deel hoe jouw creaties eruit zien, en daardoor hoe jouw ervaringen zullen zijn. Maar hoe werkt dit systeem op het gebied van het doen, van onze daden en handelingen?

We gebruiken vaak de term oorzaak en gevolg. Ook wel de Wet van Karma of de Wet van Actie en Reactie genoemd. Hierbij gaat het erom dat als we iets doen, dit zonder uitzondering veranderingen in het universum voortbrengt. En die veranderingen worden door het universum weer aan ons geopenbaard. Het is een beetje als een boemerang die we weggooien en die na een tijdje weer naar ons toe komt. Waarbij alleen de tijdsfactor onzeker is. Helende Daden heeft als bedoeling onze daden zo positief te maken, dat we vanzelf aangename ervaringen krijgen. Het positieve boemerangeffect.

Helende Daden, helende ervaringen

Wij zijn creatieve wezens, geschapen naar het evenbeeld van Al Wat Is. Wat we eigenlijk doen bij creatie is God spelen. God in het klein, voor onze eigen kleine wereld. We hebben als het ware ons eigen kleine stukje moestuin als ervaringswereld gekregen. Daarin mogen we naar hartenlust zaaien en planten. Om later de vruchten van onze arbeid (creatie) te oogsten.

En God in het groot, als Al Wat Is, maakt al deze fysieke creaties via de universele wetten mogelijk. Waarbij het universum als een soort kopieerapparaat werkt. Wij stoppen er de door ons gekleurde energie in. Het universum geeft ons vervolgens een fysieke ervaring van gelijke energie terug. De kleur van de energie die we uitstralen, bepaalt dus de soort ervaring die we met die energie creëren. Zoals je zaait zul je oogsten. Oogst je liever helende ervaringen, kies dan voor Helende Daden.

Je bewust zijn van wat je doet bij de creatie van je leven

Daden of handelingen zijn vaak de meest zichtbare vorm van creatie. Want ze laten soms heel snel zien wat er uit voort komt. Als je iemand een klap geeft en je krijgt meteen een klap terug, zitten oorzaak en gevolg heel dicht op elkaar. Je bewust zijn van wat je doet, van wat je creëert, is daarom heel belangrijk. Met iedere daad laat je de wereld weten wie je bent, met iedere daad vertel je jezelf wie je wilt zijn.

Als schepper van ons leven mogen we steeds weer opnieuw bepalen wie we willen zijn en wat we willen ervaren. Dat is creatie. Vanzelfsprekend verandert het idee over wie we zijn gedurende ons leven. Wat fijn is, want veranderingen geven nieuwe mogelijkheden. Zeker is echter dat hoe meer healing er bij onze creaties plaats vindt, hoe meer Een met Al Wat Is we worden. Daarvoor is Helende Daden gemaakt.

Bij alles wat je doet voor healing kiezen

Helende Daden kan direct verschil maken wanneer je op het gebied van het doen, het handelen, problemen ervaart. Als dader of als slachtoffer. Het hoeven geen ernstige zaken te zijn als intimidatie, bedreiging, agressie, geweld. Misdaden als diefstal, roof, overval, vrijheidsberoving. Of onderdrukking, machtsmisbruik, chantage… Dat kunnen ook minder ernstige zaken zijn.

Helende Daden helpt ook als je merkt dat je daden niet in goede aarde vallen. Als je niet altijd positieve intenties hebt. Wanneer je handelingen niet het gehoopte resultaat hebben. Wanneer je dingen doet die je eigenlijk helemaal niet wilt. Als er dingen gebeuren waarvan je ontdaan, ontmoedigd, overweldigd, bang wordt. Of als je zelf dingen doet die bij anderen als onvriendelijk, onaangenaam of anderszins als ongewenst overkomen. Geen dader zonder slachtoffer, geen slachtoffer zonder dader. Helende Daden helpt je geen van beide te zijn, maar juist positief creatief te zijn in je handelen.

Met Helende Daden vanuit goede intenties handelen

De afstemming Helende Daden is een positieve daad op zich. Het is de intentie om alles wat je doet te verbinden met Al Wat Is. En dus afscheiding in te wisselen voor Oneness. Het is een manier om helende energie te stoppen in alles wat jij doet ten opzichte van jezelf en de ander. Maar ook de energie te veranderen van dat wat de ander doet naar jou toe. Want ook daar heb je invloed op.

Het helpt je bij je creaties, net als Helende Gedachten en Helende Woorden. Laat daarbij zo veel mogelijk een negatieve houding en negatieve verwachtingen achterwege. Dat werkt alleen maar negatieve ervaringen in de hand. Gebruik liever creatieve krachten als positiviteit, vertrouwen, liefde, geloof, goede keuzes, goede intenties, dankbaarheid. Daarmee kun je jouw creaties van de juiste energie voorzien. En helend en creatief je eigen wereld verbeteren. Wil je vandaag nog een goede daad doen, ga dan voor Helende Daden. Of het Helende Creatie Pakket voor alle drie Creatie Tools.

Je kunt Helende Daden ook kopen via het Helende Creatie Pakket, dan krijg je daarnaast ook Helende Gedachten en Helende Woorden en kun je helend en creatief je eigen wereld een beter aanzien geven!