Goddelijke Natuur

29,00

De afstemming Goddelijke Natuur wil weer tot bloei brengen wat we diep van binnen zijn. Namelijk een prachtig en perfect Goddelijk Wezen. Onze Goddelijke Natuur is nog steeds in ons aanwezig, maar om allerlei redenen vaak diep weggeborgen. Dit mooie en perfecte Innerlijke Wezen verdient het nieuw leven te worden ingeblazen.

Ieder van ons is van nature goed, aangezien onze Goddelijke Natuur perfectie is. Als kind van God is het daarom zaak de God/Godin binnenin ons weer te laten groeien en bloeien. Kleinheid, anderen schaden of pijn doen zijn misschien normaal, natuurlijk zijn ze allerminst. Verlang je ook naar een mooiere jij, levend in een mooiere wereld? Breng dan de echte JIJ, de God/Godin binnenin je, weer helemaal aan het Licht. Laat dan je Goddelijke Natuur weer volop stralen.

GODDELIJKE NATUUR, LAAT JOUW INNERLIJKE WEZEN WEER VOLOP STRALEN

Onze Goddelijke Natuur nieuw leven inblazen

De afstemming Goddelijke Natuur wil weer tot bloei brengen wat je diep van binnen bent. Het helpt je jouw Goddelijkheid naar de oppervlakte te brengen. Zodat jouw Innerlijke Wezen weer vrij baan krijgt. Onnatuurlijk is dat wat uit afscheiding voortkomt. Alles wat onecht is, illusies, dat wat niet jouw diepste wezen vertegenwoordigt. Het onechte beeld dat je vaak van je Zelf hebt.

Onze Goddelijke Natuur is om allerlei redenen onder lagen van opvoeding, normen en waarden en sociale verwachtingen weggeborgen. Van nature zijn we echter prachtige en perfecte wezens. Soms zijn heel jonge kinderen in staat hun natuurlijkheid lang te bewaren. Vooral als ze heel vrij worden gelaten. Wanneer het Goddelijke in hen vrij mag stromen. En wanneer hun omgeving de wijsheid bezit hun Goddelijke Natuur te begrijpen, respecteren en stimuleren. Want wat kan meer bijdragen aan een mooie wereld dan de perfectie van een kind van God?

De invloed van de wereld op onze Goddelijke Natuur

Iedereen heeft een Goddelijke Natuur, maar door de beïnvloeding van de buitenwereld kan die diep verstopt zitten. Het is bijzonder moeilijk om je Innerlijke Natuur te bewaren wanneer je als kind aan zoveel voorwaarden moet voldoen. Dan moet je zo vaak (net als zij destijds) naar ouders, opvoeders, leraren enz. luisteren die je vertellen hoe je moet zijn. Om hun liefde te ontvangen. Al hebben ze het beste met je voor, ze vergeten vaak dat hun wereld niet bepaald goddelijk is.

Opvoeding leert wat normaal is, en niet wat natuurlijk is. Misschien is het voor ons allemaal goed te bedenken dat God/Godin beter in staat is goddelijkheid voort te brengen dan een wereld die zo ver afstaat van het natuurlijke. Het zou wenselijker zijn dat we onze kinderen niet te veel leren onze feilbare wereld over te nemen. Maar dat wij ons juist laven aan hun Goddelijke Natuur.

Het grote verschil tussen normaal en natuurlijk

Het grote verschil tussen onze wereld en de Goddelijke Wereld is het verschil tussen normaal en natuurlijk. Wij geven regelmatig aan hoe belangrijk wij normaal vinden: Doe toch eens normaal! Normaal blijkt echter enorm veranderlijk. Het kan van land tot land, van cultuur tot cultuur en van tijd tot tijd flink verschillen. In vroeger tijden konden kleinzielige mannen wijze vrouwen niet velen, en brachten hen op de brandstapel. Nu vinden we dat niet meer normaal. In de ene cultuur is religie een vrije keuze, in de andere kan het gevaarlijk zijn de verkeerde te kiezen.

Normaal is wat de norm is, en die wijzigt zich steeds weer. Natuurlijk is echter wat onze Goddelijkheid weerspiegelt, en dat verandert nooit. Normaal blijkt elke keer weer feilbaar, en bezondigt zich aan vele misdaden. Natuurlijk geeft de perfectie van de Bron weer, dat is de goedheid waarop we altijd kunnen vertrouwen.

Iedereen is van nature mooi, iedereen heeft een Goddelijke Natuur

Van nature ben je niet alleen vreugdevol, opgewekt, blij over dat je leeft. Je bent positief ingesteld omdat jij en het leven iets prachtigs zijn. Je bent vooruitstrevend, want het Goddelijke zoekt altijd naar beter, grootser, mooier, bewuster. De Goddelijke Natuur kent geen agressie, noch vernielzucht of de behoefte pijn te doen. Het snapt niet waarom je iets slechts zou willen doen. Het verheugt zich in samen zijn, samen creëren, samen verder groeien. Het wil omarmen, liefhebben, leuke dingen doen en schoonheid creëren.

Natuurlijkheid schaamt zich niet voor zijn blote lichaam, noch voor seksuele gevoelens. Het ziet slechts schoonheid. Het kent geen schuldgevoelens omdat het weet dat schuld aangepraat is (en kiest desgewenst de volgende keer gewoon anders). Natuurlijkheid omarmt wat omarmd wil worden, geeft liefde aan wat liefde wil ontvangen. Het houdt van vrijheid en laat iedereen vrij zichzelf op de gewenste manier uit te drukken.

Ons prachtige en perfecte Innerlijke Wezen

Wij zijn van nature goed, want onze Goddelijke Natuur is perfectie. We zijn tenslotte een kind van God. Geschapen naar het evenbeeld van de Schepper, met hetzelfde prachtige Innerlijke Wezen. Door een perfect wezen dat onze ziel begiftigd heeft met dezelfde liefde, vreugde, schoonheid en creatieve mogelijkheden. Dit heeft ons ook tot schepper gemaakt, zij het alleen voor onze eigen kleine wereld.

Verlang je er ook naar jouw wereld mooier te maken? Gebruik dan deze creatieve mogelijkheden om uitdrukking te geven aan wie je wilt zijn. Volg je jouw Goddelijke Natuur, dan volg je derhalve de God/Godin binnenin je. En laat je de Goddelijke Wil door jou als persoonlijkheid heen het Goddelijke doen. Deze prachtige afstemming helpt je erbij jouw Goddelijke Natuur in de wereld te laten stromen. Goddelijk gewoon!

Zeer aanbevolen voor spirituele gevorderden. Net als de afstemming Christus Bewustzijn.