Gamma Hersengolven

29,00

Gamma Hersengolven hebben heel bijzondere eigenschappen. Ze verschillen nogal van de andere drie Hersengolven. Ze voelen intenser dan Alfa, Theta en Delta, die veel meer rust brengen. Gammagolven zorgen juist voor een verhoogde hersenactiviteit, waarbij verschillende delen van de hersenen simultaan hun werk doen. Hierdoor gaat informatieverwerking veel sneller. En kunnen ze bijvoorbeeld uitkomst bieden voor mensen die complexe taken moeten uitvoeren.

Gammagolven worden vergeleken met The Zone, de bewustzijnsstaat waarin mensen hun beste prestaties leveren. De bijzondere werking van Gamma Hersengolven maakt ze heel geschikt voor mensen met geheugenstoornissen en concentratiegebrek. Zoals kinderen en volwassenen met ADD en ADHD. Daarnaast zouden ze kunnen helpen bij Alzheimer. Gamma Hersengolven maken je  zelfbewuster en brengen je meer in balans.

GAMMA HERSENGOLVEN, VOOR EEN GOEDE BALANS EN BETERE PRESTATIES

De opmerkelijke prestaties van Gamma Hersengolven

De Gamma Hersengolven zijn minder bekend en verschillen duidelijk van de andere hersengolven. Gamma Hersengolven liggen voorbij de Beta Hersengolven, tussen de 25 en 100 Hz. Aan de andere zijde van het hersengolven spectrum. Hoewel het de snelste hersengolven zijn, hebben ze de kleinste amplitude (ze pieken minder). Ze zijn daardoor niet zo chaotisch. En veroorzaken daardoor ook niet de stress die de Beta Hersengolven vaak kenmerken.

Alfa, Theta en Delta voelen heel relaxed. Gamma voelt daarentegen intenser en complexer dan deze andere drie hersengolven. Gamma Hersengolven geven een verhoogde staat van bewustzijn aan waarbij de hersenen zeer actief zijn. Ze worden vergeleken met The Zone of In The Zone zijn. De bewustzijnsstaat waarin je je op je gelukkig en op je best voelt. Waarbij alles je gemakkelijk afgaat en je optimale prestaties kunt leveren.

De bijzondere eigenschappen van Gamma

Gamma Hersengolven hebben heel bijzondere eigenschappen. Wanneer de hersenen gammagolven produceren, is er sprake van een verhoogde hersenactiviteit. Een bewustzijnstoestand waarbij de hersenen hun volle capaciteit kunnen benutten. Er vindt dan een synchronisatie plaats van verschillende hersendelen. Opmerkelijk is de grote snelheid waarmee informatie wordt uitgewisseld tussen deze hersendelen.

Er is bijvoorbeeld sprake van een verhoogde informatieverwerking van de zintuigen. Daardoor worden onze zintuigen gevoeliger. Onze ogen en oren worden scherper, we ruiken meer, eten smaakt beter, en ons fysieke gevoel werkt subtieler. Alle informatie van onze zintuigen wordt daarbij simultaan en in hoge snelheid verwerkt. Deze Peak Performance maakt dat we sneller en accurater functioneren.

Gamma Hersengolven bij aandachtsstoornissen

Dat geldt ook voor het cognitieve functioneren. Het vermogen informatie tot je te nemen en te verwerken. Gammagolven helpen je sneller en beter dingen te leren en reproduceren. Het geeft net als Theta Hersengolven een verbeterd geheugen. Alles lijkt in een hogere versnelling te verlopen, gemakkelijker te gaan. Dit maakt dat je helderder bent, gefocust, meer bij de les.

Het lijkt erop dat Gamma Hersengolven wel eens de oplossing zou kunnen zijn voor kinderen en volwassenen met ADD en ADHD. Bij hen wordt vaak een duidelijk verminderde aanwezigheid van Gamma Hersengolven gemeten. Gammagolven verhogen juist je aandacht voor wat je aan het doen bent. En kunnen je daarbij helpen meerdere taken tegelijk goed te volbrengen, zonder dat je daardoor in de stress raakt. Ideaal dus voor mensen die heel snel zijn afgeleid en maar een korte aandachtsboog vertonen.

De gevolgen van te weinig Gammagolven

Lage hoeveelheden Gammagolven worden gelinkt aan leerproblemen, een slecht geheugen, gebrek aan focus en verminderde mentale capaciteiten. Mensen met te weinig Gamma Hersengolven kunnen gevoelig worden voor depressies. Zeker mensen die van nature heel levendig en actief ingesteld zijn. Verder treedt er daardoor vaak stress, impulsiviteit en concentratiegebrek op. Daarnaast wordt te weinig Gamma in verband gebracht met migraine en hersenziektes als Alzheimer.

Er is zelfs aangetoond dat verhoging van de Gammagolven degeneratieve processen als Alzheimer kan verminderen of zelfs omkeren. In onderzoek werd vastgesteld dat de plaques in de hersenen die Alzheimer veroorzaken, bij een verhoging van deze waardevolle hersengolven begonnen op te lossen. Zeker voor mensen met beginnende Alzheimer of bij wie Alzheimer familiair voorkomt, zou deze afstemming daarom waardevol kunnen zijn.

De vele goede kanten van de Gamma Hersengolven

Mensen van wie de hersenen een gezonde hoeveelheid Gammagolven produceren hebben vaak een grotere zelfcontrole. Dit komt waarschijnlijk omdat ze niet op iedere impuls reageren, zoals bij mensen met te veel Betagolven. Maar dat ze een veel grotere mentale, emotionele en psychische samenhang vertonen. Deze mensen zijn vaak zelfbewust, bovengemiddeld intelligent, voelen zich in balans en zijn vaker gelukkig met zichzelf en met de wereld.

Gamma Hersengolven maken je minder impulsief, geven je meer compassie, en helpen je in het nu te zijn. Ze verhogen het gevoel van welbevinden en verbeteren je prestaties. Je kunt het voor meditatie gebruiken en lucide dromen kunnen door Gamma bevorderd worden. Het is zelfs mogelijk om in de Gamma Bewustzijnsstaat mystieke en transcendentale ervaringen te hebben. Duidelijk is in ieder geval dat Gamma Hersengolven voor veel mensen een waardevolle afstemming kan zijn.

Gamma Hersengolven verschillen nogal van de andere hersengolven AlfaTheta en Delta en maken daarom geen deel uit van het Hersengolven Pakket. Maar je kunt deze er natuurlijk wel los bijkopen.