Energiesysteem Healing

29,00

Energiesysteem Healing is een afstemming die werkzaam is op een zeer uitgebreid gebied. Deze helende energie helpt je om je volledige energiesysteem in balans te brengen, en deze waar nodig te helen. Ervoor zorgend dat de verschillende onderdelen weer goed met elkaar gaan samenwerken. Zodat niet alleen alle onderdelen, maar ook het geheel sterker wordt.

Geen lamp kan branden zonder stroom, en geen lichaam kan functioneren zonder energiesysteem. Energiesysteem Healing verdeelt zijn energie over alle onderdelen van ons energiesysteem: aura, chakra’s, kundalini, meridianen en nadi’s. Dit zorgt ervoor dat al deze onderdelen in gelijke mate gevoed worden met energie, in balans worden gebracht, en op elkaar afgestemd. Daardoor gaat je hele systeem steeds beter functioneren, en kan je energie overal goed stromen waar deze nodig is.

ENERGIESYSTEEM HEALING, DE OPTIMALISATIE VAN JE VOLLEDIGE ENERGIEVELD

Het belang van ons energiesysteem en van Energiesysteem Healing

Energiesysteem Healing is de afstemming voor een gezond en goed functionerend energiesysteem. Ons energiesysteem is een belangrijke voorwaarde voor onze energie. Het vormt als het ware de bedding die energie nodig heeft om goed te kunnen stromen. Vergelijk het met een rivier. Een rivier heeft een bedding en oevers nodig waarin het water gericht kan stromen. En die het water zijn richting en stuwkracht geeft. Anders vloeit het water oeverloos weg, en komt het niet daar waar deze het meest nodig is.

Dat geldt voor ons energiesysteem precies zo. Er moet als het ware een bedding of leidingenstelsel zijn waardoor onze energie optimaal en naar de juiste plek kan stromen. In de juiste energiefrequentie en sterkte. Zodat we energetisch optimaal kunnen functioneren. Energiesysteem Healing ondersteunt daarbij dit belangrijke systeem. Maar waaruit bestaat ons energiesysteem eigenlijk? Dit zijn van buiten naar binnen de 5 onderdelen:

● Aura
● Chakra’s
● Kundalini
● Meridianen
● Nadi’s

De onderdelen van ons energiesysteem kort uitgelegd

Aura: bescherming en contactorgaan

De aura vormt een beschermend elektromagnetisch veld rond ons lichaam (zie ook Aura Harmonie). Wanneer de aura goed functioneert, zorgt het ervoor dat ongewenste energieën buiten worden gehouden. Daarnaast is de aura ook een contactorgaan, een middel om energie met de buitenwereld uit te wisselen. Een harmonieuze aura zorgt ervoor dat we alleen energieën afgeven die goed zijn voor anderen. En alleen energieën toelaten die goed zijn voor onszelf. We komen met heel veel verschillende energieën in aanraking. Daarom geldt: hoe beter je aura functioneert, hoe minder ongewenste energieën je energiesysteem hoeft te verwerken. Wat zeker voor gevoelige mensen een verlichting kan zijn.

Chakra’s: de energiecentrales

De chakra’s, die de overgang tussen aura en fysiek lichaam vormen, zijn vergelijkbaar met energiecentrales. Ze verdelen de energie die ze ontvangen van de kundalini. Maar ook de energie die binnenkomt via onze aura. En zorgen dat deze energie, in de juiste frequentie omgezet, gedistribueerd wordt naar alle plaatsen in het lichaam en energiesysteem waar deze nodig is. Of ze verwijderen deze wanneer nodig uit ons lichaam en energiesysteem. Naast de zeven hoofdchakra’s bestaan er ook nog vele bijchakra’s (zie Chakra Harmonie). De chakra’s vormen het hart van ons energiesysteem.

Kundalini: onze levenskracht

De kundalini is de krachtbron voor ons gehele fysieke en energetische systeem. Het is onze levenskracht, de energie die ook prana, chi of qi wordt genoemd. Het kundalini-kanaal bevindt zich in de wervelkolom en bestaat uit drie lichtbuizen. Een kleinere mannelijke en vrouwelijke lichtslang die zich om een groter neutraal lichtkanaal kronkelen. Wanneer we ons spiritueel ontwikkelen zal de kundalini vanuit Chakra 1 opstijgen. Hierdoor ontvangen de hogere chakra’s steeds meer energie en zullen ze zich steeds verder ontplooien. Daarnaast beginnen de mannelijke en vrouwelijke lichtslang zich te verenigen. Zodat we langzaam de dualiteit overstijgen en tot Oneness toegroeien.

Meridianen en nadi’s: de kleine energiekanalen

De meridianen en de nadi’s zijn de kleinste energiekanalen die we hebben. De chakra’s zorgen ervoor dat alle belangrijke systemen (zoals de lichaamssystemen) gevoed worden met prana. Zij doen het meest belangrijke energiewerk. Voor de kleinere en meer specialistische zaken maakt het chakrasysteem gebruik van de hulp van de meridianen en de nadi’s. Deze zorgen ervoor dat de kleine en allerkleinste systemen en gebiedjes met energie gevoed worden.

Zie voor uitgebreide informatie over ons energiesysteem de berichtenserie op Soul Reiki.

Ons energiesysteem, een complex systeem

Stel je hebt geen merkbare klachten betreffende jouw aura, chakra’s, kundalini… Maar toch heb je het gevoel dat er iets in jouw systeem niet goed zit. Dan komt Energiesysteem Healing in beeld. Ons energiesysteem is een complex systeem dat vele ingewikkelde taken uitvoert. Belangrijk voor gezondheid, welzijn en spiritualiteit.

Het gebeurt soms dat dit systeem niet goed functioneert. Dat de samenwerking tussen de onderdelen niet goed verloopt. Of dat energieën die binnenkomen niet goed integreren. Heel vervelend als je bijvoorbeeld energiewerk doet, met waardevolle energieën werkt, en daarvan niet het gehoopte profijt hebt. Energiesysteem Healing zorgt voor een goede verbinding tussen de onderdelen van ons energiesysteem. En een harmonieuze samenwerking tussen deze delen. In een optimaal samenwerkend en op elkaar afgestemd energiesysteem zal jouw energie probleemloos stromen.

Een beter functionerend energiesysteem, met Energiesysteem Healing

Is er iets met jouw energie zelf niet goed, dan is Energetische Harmonie daarvoor de meest aangewezen afstemming. Energiesysteem Healing komt vooral in beeld wanneer je energiesysteem op de een of andere manier niet goed functioneert. Is dat te wijten aan een van haar onderdelen, kies dan voor Aura Harmonie, de Chakra’s of Kundalini. (Heb je interesse in afstemmingen voor de meridianen en de nadi’s, mail me dan even.)

Kies voor Energiesysteem Healing als het probleem niet beperkt is tot een enkel onderdeel. Je kunt Energiesysteem Healing trouwens ook heel goed naast de afstemmingen voor deze onderdelen gebruiken. Energiesysteem Healing kan waardevol zijn als je een goed functionerend energiesysteem belangrijk vindt. Zonder blokkades en systeemfouten. Als een soort basis waarop alle onderdelen goed kunnen steunen. En in principe beter zullen kunnen functioneren.