Emotionele Harmonie

29,00

Emotionele Harmonie is de afstemming om je emoties op een fijne manier te beleven. Emoties maken je leven rijker, maar kunnen ook je leven ingewikkeld of onprettig maken. Ze laten zien hoe jij staat tegenover de personen die je tegenkomt en de situaties waarin je verzeild raakt.

Wie kent dat niet: je hebt ooit met een bepaalde persoon een akkefietje gehad. En elke keer als je die persoon ziet ontstaat weer die vervelende emotie. Of je hebt een situatie meegemaakt die je angst inboezemde. En telkens als zich een vergelijkbare situatie voordoet, ontstaat ook weer die angst. Daarom is het heel fijn om een instrument te hebben waarmee je je eigen emoties positief kunt beïnvloeden en beleven. En dat instrument is Emotionele Harmonie.

Deze afstemming kun je ook kopen in het HSP Pakket.

EMOTIONELE HARMONIE, POSITIEF OMGAAN MET ALLES WAT JE TEGENKOMT

Jouw emotionele leven verbeteren met Emotionele Harmonie

Emotionele Harmonie is een fijne hulp voor je gevoelsleven, en voor de emotionele relatie die je met anderen hebt. Het is een afstemming die als heel prettig wordt ervaren. Gevoelens en Emoties worden meestal als hetzelfde beschouwd, maar zijn verschillend. Gevoelens komen voort uit je ziel en voel je in je hart/hartchakra. Emoties worden door je lichaam veroorzaakt, en voel je meestal in je buik.

Emoties zijn waardevol want ze helpen je te bepalen wie je bent en wat je voorkeur heeft. Ze tonen hoe jij tegenover mensen en situaties staat. Emoties kleuren je persoonlijkheid en je leven, positief of negatief. Ze helpen je te bepalen wie je wilt zijn en hoe je wilt reageren op wat er met je gebeurt. Een positief emotioneel leven geeft je als persoonlijkheid een goede basis voor een fijn leven. Met Emotionele Harmonie kun je daar aan werken.

Emotionele Harmonie bij emotionele stress en pijn

Emoties zijn een reactie van je lichaam, die overal in je lichaam gevoeld kunnen worden, maar het vaakst in je buik. Ze zijn een reactie op wat je denkt, op situaties die je meemaakt en mensen die je ontmoet. Op wat mensen tegen je zeggen, wat ze doen of over je denken. Positieve emoties zijn een eerlijke weergave van hoe jij iets voelt.

Negatieve emoties worden veroorzaakt door je ego, en vertellen alleen iets over je ego. Ze veroorzaken emotionele stress en emotionele pijn. Ze gaan heel vaak samen met veel drama in relaties. De roller coaster waarmee je kortstondig een soort negatieve ontlading hebt, die zich daarna weer opbouwt. Die maar blijft doorgaan zonder dat er ooit iets positiefs uit voortkomt. Negatieve emoties zijn vaak verantwoordelijk voor blokkades in je hart. Waardoor je minder hartelijk en afstandelijker wordt, om maar niet meer gekwetst te worden. Maar ze maken je tegelijkertijd ongelukkig. Emotionele Harmonie kan deze negatieve situaties doorbreken.

De basisemoties Liefde en Angst

Er zijn twee basisemoties: Liefde en Angst. Alle positieve emoties kun je onder Liefde scharen: vreugde, geluk, vriendelijkheid, enthousiasme, spontaniteit, vertrouwen, hoop, mededogen, vreedzaamheid, dankbaarheid, geduld… Alle negatieve emoties kun je onder Angst scharen: verdriet, boosheid, afkeer, haat, jaloezie, irritatie, hebzucht, misprijzen, achterdocht, wrevel, wrok… (Zie ook de tabel.) Positieve emoties zijn wenselijk, ze creëren verbondenheid, voldoening en leuke ervaringen. Negatieve emoties zijn onwenselijk, ze creëren afscheiding, conflict en vervelende ervaringen.

Hoe meer je je bewust bent van het ontstaan van je emoties, hoe beter je met je emoties kunt omgaan. Negatieve emoties kunnen stress en ziekte veroorzaken. Ze zijn niet goed voor je relaties, niet voor je zelfbeeld, en onprettig voor anderen. Ze kunnen ook samenhangen met grieven, spijt, schuldgevoelens, schaamte en emotionele pijn. Maar veel beter dan ze onderdrukken is ze met Emotionele Harmonie ten goede veranderen. Daardoor worden ze bewust en kun je iets doen aan hun negatieve uitwerking.

Tabel Negatieve Emoties – Positieve Emoties

Negatieve Emoties Positieve Emoties
Angst Liefde
Bezorgdheid Onbekommerdheid
Hebzucht, Egoïsme Generositeit, Vrijgevigheid
Boosheid Vreugde
Jaloezie Grootmoedigheid
Wrevel Vriendelijkheid
Afkeer Genegenheid
Haat Compassie, Mededogen
Agressie Vreedzaamheid
Irritatie Vergeving

Onderdrukte emoties verergeren situaties en relaties

Emoties worden pas negatief als ze zonder goede aanleiding verschijnen. Als ze de situatie nu of later alleen maar verergeren. Angst op de goede manier geuit helpt je om voorzichtig om te gaan met wat waardevol is. Het helpt je als het niet te vaak onderdrukt is, meester over een situatie te zijn en niet in paniek te raken. Verdriet is een natuurlijke manier om met verlies of onaangename situaties om te gaan. Het niet goed uiten van verdriet is de oorzaak van heel veel depressies.

Boosheid helpt je om duidelijk te maken dat je iets niet wilt. Te vaak onderdrukte boosheid kan leiden tot agressie. Afgunst stimuleert je om voor elkaar te krijgen wat je je graag wenst. Onderdrukte afgunst wordt tot jaloezie, die heel veel kapot kan maken. Maak dus onderscheid tussen wat natuurlijk of positief is, en wat onnatuurlijk of negatief is. Emotionele Harmonie helpt je daarbij.

Emotionele Harmonie, om emoties ten goede te veranderen

Boosheid, verdriet etc. zijn niet per definitie negatief. Dat zijn ze pas als ze uit je ego voortkomen. Ze geven opluchting wanneer ze niet onderdrukt, maar op een gezonde manier geuit worden. En zullen daardoor verminderen of oplossen. Echte negatieve emoties, door het ego veroorzaakt, zullen blijven komen. Tot jij je bewust wordt waardoor ze ontstaan en een betere keuze maakt.

Emotionele volwassenheid betekent: jouw emoties bepalen niet hoe jij je voelt, maar jij bepaalt jouw emoties. Emotionele Harmonie brengt balans in je emotionele leven, helpt je ervan bewust te worden wanneer er onwelkome emoties in je ontstaan. Dan kun je ze met deze afstemming ook heel snel positief veranderen. Gebruik Emotionele Harmonie als emoties je overweldigen, je onaangenaam verrassen of als ze uit het niets lijken te komen. Om ruzie, conflicten en drama in je relaties te verminderen. Een harmonieus emotioneel leven is tenslotte veel aangenamer.