El Morya

29,00

El Morya is een Lichtmeester die de verbinding zoekt tussen mensen, religies en culturen. Maar helpt jouw ook de verbinding te herstellen met jouw hogere wezensdelen. Hij geeft je steun en zelfvertrouwen. Zodat je angsten, twijfels en onzekerheden kunt overwinnen. En tolerant kunt worden voor andere mensen en opvattingen.

Lichtmeester El Morya helpt je vertrouwen te hebben in wie je bent en wat je in deze wereld kunt neerzetten. Hij geeft je moed en helpt je de Goddelijke Wil in jezelf te verwelkomen. Daardoor kun je steeds beter jouw ego terzijde schuiven. En jouw spirituele doelen verwezenlijken. Dit kan ook heel veel problemen in jouw leven verminderen en voorkomen. El Morya, voor heel veel mensen een fijne spirituele vriend.

EL MORYA, DE LICHTMEESTER DIE JE MOED EN ZELFVERTROUWEN GEEFT

El Morya Khan, opgestegen meester van oost en west

Lichtmeester El Morya geeft steun en vertrouwen. En helpt ons bij het volgen van de Goddelijke Wil. El Morya is een opgestegen meester die leefde in India, onder de naam El Morya Khan. Hij was nog relatief recent op aarde. In 1898, tijdens zijn laatste incarnatie in India, is hij opgestegen. Hieraan heeft hij zijn huidige naam El Morya te danken.

El Morya heeft veel bekende incarnaties gehad op aarde. Hij had wortels in oost en west. Iemand die probeerde bruggen te slaan tussen mensen, en verbinding en tolerantie te bevorderen. Zowel tussen mensen onderling als tussen religies en culturen, en op spiritueel gebied. Deze Opgestegen Meester vraagt ons alle anderen als je gelijke te zien, en je broeders hoeder te zijn. Zoals de Goddelijke Wil ons vraagt te doen.


De vorige incarnaties van El Morya:

Abraham

Abraham stamde uit Ur, en was van het volk der Chaldeeën. Hij werd de stamvader van de twaalf stammen van Israël. De Arabische naam voor Abraham is Ibrahim.

Melchior

Melchior was een van de drie wijzen uit het Oosten. Zij kwamen, geleid door de ster van Bethlehem, om de grote Lichtmeester Jezus/Sananda  na zijn geboorte te verwelkomen op aarde. Melchior bracht goud mee. Zie ook Kuthumi (Balthasar, wierook) en Djwhal Khul (Caspar, mirre).

Koning Arthur

Arthur was koning van de Britten en verzamelde 12 ridders rond de ronde tafel, die de gelijkheid tussen allen uitdrukte. Koning Arthur was de initiator van de zoektocht naar de Heilige Graal, om de Innerlijke Christus te ontdekken, het Christus Bewustzijn.

Thomas Becket

Thomas Becket werd in 1155 kanselier van koning Hendrik II van Engeland, en in 1162 aartsbisschop van Canterbury. Hij werd vermoord in 1170 en kort daarna door paus Alexander III heilig verklaard.

Thomas More

De grote humanist (1478-1535) schreef een boek over een ideale maatschappij, Utopia. Hij was ook advocaat, staatsman en filosoof. Thomas More weigerde Hendrik VIII te beschouwen als hoofd van de Engelse kerk en werd na een rechtszaak wegens hoogverraad veroordeeld en ter dood gebracht.

Akbar de Grote

Akbar de Grote, 1542-1605, heerser over het Mogol-rijk van 1556-1605. Hij wordt beschouwd als de grootste Mogolkeizer. Akbar ondersteunde kunst en cultuur. In zijn latere regeerperiode werkte hij aan tolerantie, zowel binnen de Islam als naar andere religies toe.

Thomas Moore

Bijna dezelfde naam als de humanist, nu voor de Ierse dichter, die leefde van 1779-1852. Thomas Moore was ook zanger, songwriter en entertainer. Deze geliefde dichter wordt betiteld als de Nationale Bard van Ierland.

El Morya Khan

Zijn laatste incarnatie onder de naam waarmee hij nu als Lichtmeester bekend staat. Deze was in de 19de eeuw. Over deze incarnatie zijn maar weinig gegevens bekend. Wel weten we dat hij heeft getracht de spirituele kennis van oost en west bij elkaar te brengen. Zijn leringen werden o.a. verspreid door Nicolas en Helena Roerich, en Mark Prophet en Elizabeth Clare Prophet.


Zuiver geloof, integere macht en spiritueel leiderschap

Voor Lichtmeester El Morya is geloof erg belangrijk. Het geloof dat niet door politieke of religieuze macht negatief wordt beïnvloed of bepaald. Zie Thomas Becket en Thomas More. Maar waarbij ieders persoonlijk geloof wordt gerespecteerd en er geen religieuze of politieke dwang wordt uitgeoefend. Want het echte geloof kan nooit voortkomen uit boeken of wetten, die vloeit voort uit het hart. Zuiver en diep geloof wordt altijd gevormd door jouw ziel, die de verbinding vormt met de Goddelijke Wereld.

Daarnaast ondersteunt El Morya het goede leiderschap (Koning Arthur, Akbar de Grote). Die macht gebruikt om te helpen, om anderen in hun kracht te zetten. En dit spirituele leiderschap kun je tonen als staatsman of bestuurder. Maar net zo goed als ouder, vriendin of vriend of in een andere gelijkwaardige relatie. Ook vrijheid hoort bij zijn energie, zoals de bevrijding van de tirannie van het ego. Zo nodig om spiritueel te groeien.

Met Lichtmeester El Morya de Goddelijke Wil in jezelf verwelkomen

Een heel belangrijke kwaliteit van Lichtmeester El Morya is de Goddelijke Wil. El Morya helpt je erbij jouw kleine zelf of ego te onderwerpen aan de Goddelijke Wil. De Goddelijke Wil is in iedereen aanwezig, en in iedereen hetzelfde. En geen ego kan daar tegenop. Het is daarom het beste antwoord op de problemen van deze wereld.

De Goddelijke Wil is ook de wil van ons Hoger Zelf en Ik Ben Aanwezigheid. Beide zullen je helpen steeds meer van deze Goddelijkheid in jouw persoonlijkheid te aarden. Het jezelf verbinden met de Goddelijke Wil is een heel belangrijk proces. Dit helpt jouw spirituele doelen te verwezenlijken. En kan heel veel problemen in jouw leven verminderen en voorkomen. We hebben dus alle reden de Goddelijke Wil in onszelf te verwelkomen. El Morya zal ons daarbij graag helpen.

El Morya geeft je zelfvertrouwen en de moed jouw eigen weg te gaan

Opgestegen Meester El Morya heeft ook met vertrouwen te maken. Het vertrouwen in wie je bent, en dat de Goddelijke Wil niet alleen dat vertrouwen waard is, maar jou ook vooruit helpt. Het geeft jou als persoonlijkheid ook dat zelfvertrouwen. Vanuit dat zelfvertrouwen ontwikkel je wederom moed. Overwin je angsten, twijfels en onzekerheden. Dit alles geeft je de vastberadenheid om je eigen pad te gaan, het pad dat je het meest gelukkig zal maken.

De belangrijkste karakteristieken van El Morya: Goddelijke Wil, Geloof, Acceptatie, Vertrouwen, Zelfvertrouwen, Vrijheid, Verbinding, Tolerantie, Spiritueel Leiderschap, Integriteit, Moed, Kracht, Wijsheid. De energie van Lichtmeester El Morya voelt heel fijn en vertrouwenwekkend. Daarom zullen velen het heerlijk vinden om zich met deze opgestegen meester te verbinden.