Djwhal Khul

29,00

Lichtmeester Djwhal Khul is een oosterse spirituele grootheid. Zijn energie heeft veel kenmerken van de Tao. Hij verbindt harmonie aan welzijn. Helpt je kracht en zelfvertrouwen te hebben. En je leven met wijsheid te leven.

Lichtmeester Djwhal Khul kun je heel goed kenschetsen als harmonieus maar tegelijk ook krachtig. Harmonie die als de stroom van het water de weg van de minste weerstand volgt. De energie die weet welk pad je moet volgen en je het zelfvertrouwen geeft dat ook te volbrengen. Deze Opgestegen Meester laat je ook je eigen energie zien. Waar kan ik nog groeien. Welke aspecten van mij willen nog wat meer aandacht. Hoe kan ik mijn leven beter leven. Djwhal Khul, een fijne afstemming om met wijsheid aan je Zelf te werken.

DJWHAL KHUL, DE LICHTMEESTER VAN KRACHT EN WIJSHEID

Lichtmeester Djwhal Khul, de Tibetaan

Djwhal Khul is een lichtmeester uit het oosten en wordt ook wel de Tibetaan genoemd. Hij leidde in zijn laatste incarnatie een groot klooster in Tibet. Zijn naam wordt ook geschreven als Djwal Kul, Dwal Kul of Jwal Kul.  Djwhal Khul heeft in het verleden veel werk verricht voor de Lichtmeesters El Morya en Kuthumi (zie Caspar). Waarmee hij ook samenwerkt in de Grote Witte Broederschap.

Na zijn ascensie heeft hij het op zich genomen om esoterische kennis en waarheid op aarde te verspreiden. Dat heeft hij o.a. gedaan via Helena Blavatsky (De Geheime Leer). En later via Alice Bailey, waardoor belangrijke kennis over o.a. de Universele Stralen (zoals de Violette Straal) en ons energiesysteem bekend werd. We hebben dus veel belangrijke esoterische boeken te danken aan deze lichtmeester. Door deze belangrijke spirituele kennisoverdracht heeft hij nog een andere bijnaam verworven: de leraar der leraren.


De belangrijkste incarnaties van Lichtmeester Djwhal Kuhl

Lao Tse of Laozi

De naam Lao Tse, ook geschreven als Laozi, betekent letterlijk Oude Meester. Lao Tse was een groot filosoof die leefde van 604-507 v. Chr. in China. Hij hechtte groot belang aan wijsheid boven kennis. En aan mededogen, bescheidenheid, eenvoud en integriteit. Aan Lao Tse wordt het boek Tao Te Ching (Daodejing) toegeschreven. Het boek van de weg en de deugd, waarin de perfecte harmonie wordt nagestreefd. De basis voor het latere Taoïsme. Een boek van groot belang, geroemd om zijn wijsheid.

Confucius

De invloedrijke filosoof en leraar Confucius leefde ongeveer van 551-479 v. Chr. in het China van voor het keizerrijk. Hij hield zich vooral bezig met politieke en sociale vraagstukken. In een maatschappij die sterk werd beheerst door maatschappelijke standen leerde Confucius dat iedereen van nature gelijk is. Confucius propageerde het politieke en maatschappelijke belang van gelijkheid, en van de beste persoon op de beste plaats. Ook onderwees hij de toegenegenheid voor het welzijn van anderen.

Caspar

Caspar was een van de drie wijzen of heilige koningen uit het oosten, die de grote lichtmeester Jezus na zijn geboorte kwam begroeten en met geschenken vereren. Hij bracht mirre mee, El Morya (Melchior) goud, en Kuthumi (Balthazar) wierook. Zij waren de leermeesters van Djwhal Khul.


Opgestegen Meester Djwhal Khul, voor wie de waarheid zoekt

Opgestegen Meester Djwhal Khul ondersteunt alle zoekers van de waarheid. De wereldse waarheid, maar ook de Innerlijke Waarheid. Hij kan erg waardevol zijn voor mensen die vaak twijfelen. Of die verlegen zijn, niet zo goed op de voorgrond durven treden. Mensen die meer zelfvertrouwen zouden kunnen gebruiken. Of mensen die niet zo goed weten hoe het verder moet, hoe zij hun leven beter kunnen leven.

Djwhal Khul laat ons onze eigen kracht zien. Waar kunnen we nog groeien, welke lessen moeten we nog leren. En welke blokkades dienen we nog op te ruimen. Hij leert ons verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven. De beste manier om problemen te overwinnen. Djwhal Khul ondersteunt ook mensen bij hun healing, wat in feite ook het omarmen van de waarheid is. Zoals energiewerkers. Of healers die bijvoorbeeld werken met de aura, chakra’s of andere delen van ons energiesysteem. Of met de bijzonder waardevolle Universele Stralen.

Harmonie en Welzijn, de weg van de Tao

Djwhal Khul zou je ook de Lichtmeester van Harmonie kunnen noemen. Als Confucius leerde hij om altijd in harmonie te zijn met andere mensen. Als Lao Tse onderwees hij het taoïsme, het nastreven van de perfecte harmonie in je leven. De Tao, de weg van het midden, zoekt altijd harmonie en welzijn. Het is ook de weg van de overgave. Waardoor het kleinere, de meebuigende bamboe, overeind blijft in de storm. Terwijl het grotere dat zich verzet, de machtige eik die minder buigzaam is, kan worden geveld.

Lichtmeester Djwhal Khul kan je helpen heel veel harmonie in je leven te brengen. Zodat je leert flexibel te zijn en daarbij toch standvastig bent. Dit helpt je je verzet te staken tegen wat jouw dient. Zodat je vanuit zelfvertrouwen en kracht kunt werken aan jouw Zelfrealisatie.

Uitdagingen tot spirituele groei aangaan, met Djwhal Khul

Opgestegen Meester Djwhal Khul helpt de mensheid om het Gouden Tijdperk binnen te gaan. Zijn harmonieuze maar krachtige energie laat ons zien waar we onze eigen kracht hebben weggestopt. Djwhal Khul helpt ons de twijfels die we hebben omzetten in zekerheid en zelfvertrouwen. Zodat moeilijkheden kunnen veranderen in mogelijkheden. Daardoor worden het uitdagingen die ons tot groei aanzetten.

Lichtmeester Djwhal Khul bevordert: Harmonie, Balans, Healing, Welzijn, Kracht, Integriteit, Zelfvertrouwen, Zelfrealisatie, Overgave, Flexibiliteit, Wijsheid, Waarheid. Hij helpt je beter te weten wat je wilt en welk pad voor jou werkt. En hoe je dat het beste en gemakkelijkste tot stand kunt brengen. Waardoor zijn energie in je dagelijkse leven een fijne hulp kan zijn. Misschien is de leraar der leraren ook een goede leermeester voor jou, een dagelijkse hulp in uitdagende tijden.