Djwhal Khul

29,00

Lichtmeester Djwhal Khul is een oosterse spirituele grootheid die in vorige incarnaties onder andere Confusius en Lao Tse is geweest. Zijn energie heeft ook veel kenmerken van de Tao, de weg van het midden die Lao Tse ons heeft geleerd. Die ook belang hechte aan wijsheid boven kennis. En aan mededogen, bescheidenheid, eenvoud en integriteit.

Als energie kun je Djwhal Khul heel goed kenschetsen als zacht maar tegelijk ook krachtig. Harmonie die als de stroom van het water de weg van de minste weerstand volgt. De energie van iemand die weet welk pad hij moet volgen en het zelfvertrouwen heeft dat ook te volbrengen. Het laat je ook je eigen energie zien: waar je nog kunt groeien. Wat nog wat meer aandacht wil. Op welke manier je verder komt. Djwhal Khul, een fijne afstemming om met wijsheid te werken aan jezelf.

Beschrijving

DJWHAL KHUL, DE LICHTMEESTER VAN KRACHT EN WIJSHEID

De leraar der leraren

Djwhal Kuhl is een lichtmeester uit het oosten. Zijn bijnaam is De Tibetaan. Hij heeft banden met de lichtmeesters El Morya en Kuthumi. Bij beide is hij leerling geweest. En beide heeft hij ook geholpen met hun spirituele werk. Een belangrijk onderdeel van zijn eigen spirituele werk is het openbaar maken van spirituele kennis. Zo heeft hij via channeling veel spirituele kennis gedeeld met Helena Blavatsky en Alice Bailey. Hieraan hebben we een flink aantal esoterische boeken te danken, zoals de 16 boeken van Alice Bailey. Waaronder de belangrijke boeken over de zeven stralen. Door deze kennisoverdracht heeft hij nog een andere bijnaam verworven: de leraar der leraren.

Een aantal incarnaties waarmee Djwhal Kuhl in verband wordt gebracht

Lao Tse of Laozi
De naam Lao Tse betekent letterlijk Oude Meester. Lao Tse, ook vaak geschreven als Laozi, leefde van 604-507 v. Chr. in China. Hij was een filosoof die grote naam heeft gemaakt in China en daarbuiten, en belang hechte aan wijsheid boven kennis. En aan mededogen, bescheidenheid, eenvoud en integriteit. Aan Lao Tse wordt het boek Tao Te Ching (Daodejing) toegeschreven, het boek van de weg en de deugd, waarin de perfecte harmonie wordt nagestreefd. De basis voor het latere Taoïsme. Het is wel vrij zeker dat dit boek honderden jaren na zijn dood pas is opgeschreven en mogelijk ook teksten van andere filosofen bevat. De wijsheid die er uit spreekt is echter van groot belang geweest in het oosten, en wordt ook in andere werelddelen erkend en geroemd.

Confucius
Confucius leefde ongeveer van 551-479 v. Chr. in het China van voor het keizerrijk. Hij was ook een filosoof en leraar. Confucius hield zich bezig met politieke en sociale vraagstukken. In een maatschappij die sterk werd beheerst door maatschappelijke standen leerde hij dat iedereen van nature gelijk is en hij propageerde het politieke en maatschappelijke belang van gelijkheid en van de beste persoon op de beste plaats. Ook onderwees hij de toegenegenheid voor het welzijn van anderen. Hij heeft een grote invloed gehad in China en in andere oosterse landen.

Caspar
Een van de drie wijzen of heilige koningen uit het oosten, die na de geboorte van Jezus Christus deze grote lichtmeester kwamen begroeten en vereren, en geschenken meebrachten (goud, wierook en mirre). De andere twee wijzen, Melchior en Balthazar, waren respectievelijk de Lichtmeesters El Morya en Kuthumi, de leermeesters van Djwhal Khul.

Werken met energie

Djwhal Khul is een belangrijke lichtmeester op het gebied van werken met energie. Denk bij voorbeeld aan de kennis van het energiesysteem van de mens. En de mogelijkheden die daaruit voortvloeien. Een Lichtmeester is in staat om te dematerialiseren en weer te materialiseren, en zo op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Dit wordt met de term bi-locatie aangeduid. Lichtmeester Djwhal Khul kan ons helpen om veel meer met ons energiesysteem te doen, om te bouwen aan ons eigen aura en lichtlichaam en ons licht te laten schijnen op al de mogelijkheden die dat geeft. Ons te helpen deze mogelijkheden positief en effectief te benutten en problemen niet als problemen te blijven zien, maar ze uit de weg te ruimen. En wellicht gaan ook wij in de toekomst de vele mogelijkheden van energie gebruiken.

De zachte energie van de Tao

De energie van Lichtmeester Djwhal Khul is stevig, een echte mannelijke energie. Maar zoals dat voor de meeste lichtmeesters geldt, is deze tegelijk ook zacht. Het is het zacht van de Tao, de weg van het midden (Lao Tse). De weg van harmonie en welzijn. Het is ook de weg van de overgave, waardoor het kleinere overeind blijft in de storm en het grotere dat zich verzet kan worden ontworteld (de machtige gevelde eik en de meebuigende standvastige bamboe). Het is de orde in de chaos, de bron en de bestemming, en de eenheid van alles.

Uitdagingen tot spirituele groei

Het is een veelomvattende energie, vol kracht en macht, die ons laat zien waar we onze eigen kracht hebben weggestopt. De energie die de twijfels die we hebben helpt omzetten in zekerheid en zelfvertrouwen, onmogelijkheden en moeilijkheden helpt veranderen in kansen. Daardoor worden het uitdagingen die ons tot groei aanzetten. Het helpt je steviger in je schoenen te staan, beter te weten wat je wilt en welke richting voor jou werkt, en hoe je dat het beste en gemakkelijkste tot stand kunt brengen. De energie van Lichtmeester Djwhal Khul is een combinatie van liefde en wijsheid, waardoor de toepassing van zijn energie ook in je dagelijkse leven heel goed in praktijk te brengen is. Misschien is de leraar der leraren ook een goede leermeester voor jou, een dagelijkse hulp in moeilijke tijden.

%d bloggers liken dit: