Compassie

29,00

Compassie is een fijne spirituele afstemming. Het is een vorm van liefde en zachtaardigheid die maakt dat je betrokken bent bij je medemensen. Waardoor je oog hebt voor andermans pijn en verdriet. Voor de problemen die anderen hebben, voor wat er allemaal mis is in deze wereld. En die ons vraagt om daar niet langsheen te kijken, maar om te helpen.

Compassie of mededogen is het luisterend oor, de begripvolle houding, de arm om de schouder of de warme knuffel. Het geeft anderen het gevoel dat ze niet alleen zijn en aan hun lot overgelaten worden. En doet iedereen goed. Compassie helpt om mensen met elkaar te verbinden. Om samen oplossingen te vinden, pijn te verzachten, en mensen nader tot elkaar te brengen.

COMPASSIE, DE BEGRIPVOLLE HOUDING DIE PIJN EN VERDRIET DOET VERDWIJNEN

Compassie: betrokkenheid vanuit gelijkwaardigheid

De afstemming Compassie is een zachtaardige energie die heel fijn aanvoelt. Het omarmt als het ware de pijn en verzacht het op die manier. De pijn van een ander maar ook de pijn van jezelf. Compassie wordt ook vaak mededogen, medeleven of medegevoel genoemd. En ook wel omschreven met woorden als erbarmen of barmhartigheid.

Hoewel medelijden hetzelfde lijkt als medeleven, gaat dit vaak uit van een niveauverschil. Waarbij degene die medelijden heeft zichzelf onbewust of bewust als beter ziet. Compassie of medeleven gaat echter per definitie uit van gelijkwaardigheid. Het is de herkenning en erkenning van wat jij voelt of weet wat de ander voelt. Het begrijpt de overeenkomst tussen de ander en jezelf en voelt daarom betrokkenheid. Want liefdevolle mensen voelen de pijn van de ander als hun eigen pijn. En weten dat het verzachten van andermans pijn ook het verzachten van hun eigen pijn is.

Verbondenheid die lijden voelbaar maakt

Compassie is een vorm van verbondenheid. Verbondenheid op hartniveau, je verbonden voelen met wat de ander voelt. Hoe de ander het leven of een bepaalde gebeurtenis ervaart en verwerkt. Het is heel goed te vergelijken met het gezegde: gedeelde smart is halve smart. Het maakt dat het lijden van anderen je niet koud laat. Dat je geeft om de ander. Dat dit lijden ook in jou voelbaar is omdat je je verbonden voelt met de ander. Omdat je overeenkomsten ziet en de pijn en het lijden van de ander daardoor ook in jouw hart gevoeld kan worden.

Het is een soort energetische verwantschap en past daarom bij een gevoel van Oneness. Want als we allen Een zijn, zijn we ook Een van hart. En ontstaat er begrip en liefde in ons hart voor wat ons raakt. Deze compassievolle liefde vormt het onzichtbare cement tussen mensen en samenlevingen.

Problemen, verdriet en narigheid… of liever Compassie?

Compassie is daarbij wel veel breder dan alleen pijn en lijden. Hoewel het in dat geval vaak wel het meest uitgesproken naar voren komt, kan Compassie zich op heel verschillende vlakken uiten. Compassievol zijn kan ook gaan over problemen, verdriet, narigheid. Over hobbels die je moet nemen, maar zo moeilijk blijken als je er alleen voor staat. En over verstrikt raken in de illusie, je verloren en alleen voelen en niet goed weten hoe het verder moet.

Compassie geeft verbondenheid, betrokkenheid en een warm hart. Het doet ieder weldenkend mens goed om begrip en warmte te krijgen. Door Compassie ontstaat er verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en voor het geheel. Het versterkt de samenhang tussen mensen, en vermindert de kwetsbaarheid van individuen, groepen en zelfs een hele samenleving.

Meedogenloos zijn of een liefdevol hart hebben

Hoe onprettig een gebrek aan compassie is zie je aan mensen die als meedogenloos worden beschouwd. Mensen die alleen oog hebben voor hun eigen pijn en noden. Die alles in het werk stellen om hun egoïstische doelen te bereiken en daarbij nergens voor terugschrikken. Mensen die hun menselijkheid zijn kwijtgeraakt. Zij die over lijken gaan, en het koud laat wat hun daden met een ander doet. De kleine en grote dictators van deze wereld. Zij komen vroeg of laat altijd alleen te staan.

Precies deze mensen laten ons zien wat voor een wereld je krijgt als je een gebrek aan compassie hebt. Ze houden ons een spiegel voor die ons stimuleert om wel mededogen te voelen en medelevend te zijn. Het wekt het verlangen in ons om compassievol te leven. Wetende hoe goed dat ons en onze wereld doet.

De hulp voor alles wat om een oplossing vraagt

De afstemming Compassie brengt de hartelijkheid en zachtheid voort waarin mensen elkaar nader komen. Gevoelens van Compassie kun je hebben voor anderen, jezelf, kleine of grote groepen. Het kan zich richten op persoonlijke, maatschappelijke of wereldse problemen. Het is een effectief middel voor verbetering, want waar begrip en medegevoel is, ontstaat er ruimte voor de oplossing.

Compassie is te gebruiken bij alles wat om een oplossing vraagt. En is dan het luisterend oor, de begripvolle houding, de arm om de schouder of de warme knuffel die de ander steun geeft. Het gevoel dat anderen je willen helpen, er voor je zijn, geeft verlichting en biedt troost. Wie compassievol leeft toont zachtheid en laat begrip en liefde uit zijn hart vloeien. Afscheiding is de basis voor onvrede, conflict, narigheid en verdriet. Voor onverschilligheid en harteloosheid. Medeleven daarentegen brengt samenhang, Oneness, en daar heeft deze wereld heel veel behoefte aan. Compassie is bovendien een kleine investering om van deze wereld een mooiere en betere wereld te maken.