Christus Bewustzijn

29,00

De afstemming Christus Bewustzijn is een bijzonder waardevolle hulp voor alle spirituele zoekers. Het is het bewustzijn dat tegenover het ego-bewustzijn staat. Waar het ego-bewustzijn de oorzaak is van alle problemen en ellende op aarde, zal het Christus Bewustzijn je helpen het Licht te vinden. Waar ego voor afscheiding en illusie staat, is het Christus Bewustzijn synoniem met Oneness en Waarheid.

Het Christus Bewustzijn, waarvan Jezus Christus de belichaming was, is het Licht dat je uit de illusie naar de hogere dimensies voert. En wonderbaarlijke dingen voor elkaar kan krijgen. Voel je je geroepen om meer te doen voor je spiritualiteit, en heb je al de nodige spirituele ontwikkelingen doorgemaakt? Dan zal de afstemming Christus Bewustzijn een vruchtbare bodem in jou vinden om al zijn prachtige mogelijkheden te laten ontkiemen.

CHRISTUS BEWUSTZIJN, DE VRUCHTBARE BODEM VOOR EEN BETERE WERELD

Eenheids Bewustzijn, Ultiem Bewustzijn, Christus Bewustzijn

De afstemming Christus Bewustzijn is een bijzonder waardevolle hulp bij ons ascensieproces. Het Christus Bewustzijn is het bewustzijn van de hogere dimensies. Wat ook het bewustzijn van ons Hoger Zelf en onze IK BEN Aanwezigheid is. En het bewustzijn van Lichtmeesters zoals Jezus Christus, die de belichaming van dit wonderbaarlijke Licht was. Het wordt ook wel het Eenheids Bewustzijn of Ultieme Bewustzijn genoemd. Want door deze vorm van bewustzijn begin je de afscheiding in te ruilen voor Eenheid of Oneness.

Met het Christus Bewustzijn verander je meteen je leven ten goede. Je overstijgt als het ware het ego, je groeit er spiritueel overheen. Je bent daardoor gewoon steeds minder gevoelig voor allerlei Illusies, manipulaties en valkuilen. Deze worden namelijk onmiddellijk doorzien, net als de motivaties van het ego waardoor ze aangestuurd worden.

Ego-Bewustzijn vs. Christus Bewustzijn

Het ego-bewustzijn is een bewustzijn van superioriteit en controle, van gelijk hebben, van daders en slachtoffers. Het ego-bewustzijn vernietigt en onteert. Dit bewustzijn ligt ten grondslag aan alles wat we aan deze wereld gebrekkig, onbegrijpelijk en liefdeloos vinden. Kijk naar deze wereld en je ziet het overal. Elk conflict en elke oorlog gedijt erop. Ieder die zich beter voelt en daarom meent recht te hebben op genoegdoening, wraak en vernietiging, vereenzelvigt zich daarmee. Iedere politieke, religieuze en sociale wandaad wordt erdoor gevoed. Het is in al zijn facetten een bewustzijn van beperking, van uitsluiting en van onbegrijpelijke inconsistentie.

Het Christus Bewustzijn is precies het tegenovergestelde. Dit ziet in ieder zijn gelijke, weet dat ieder de schepper van zijn eigen leven is. Ziet in alle mensen hun hoogste potentieel. Het is het bewustzijn van overvloed, van ultieme mogelijkheden, van vreugdevolle en inspirerende creatie.

3 bewustzijnsvormen en hun gesublimeerde nieuwe vorm

Er bestaan 3 basisvormen van bewustzijn: onderbewustzijn, bewustzijn en hoger bewustzijn. Het onderbewustzijn zorgt ervoor dat allerlei processen in ons lichaam automatisch en snel verlopen, zonder dat wij hoeven te weten hoe dat precies gebeurt. Het bewustzijn bestuurt ons dagelijkse leven. Dit kun je als ons gewone bewustzijn beschouwen. Het hoger bewustzijn is ons bewustzijn wanneer we niet worden beperkt door de fysieke omstandigheden op aarde.

Er is echter nog een vierde soort bewustzijn: het bovenbewustzijn. Het bovenbewustzijn is de combinatie van deze 3 bewustzijnsvormen, waarbij deze volledig geïntegreerd zijn. Daardoor wordt dit bewustzijn getranscendeerd naar iets nieuws en krijgt het zijn bijzondere en onbeperkte creatieve mogelijkheden. Het bovenbewustzijn is niets anders dan een andere naam voor het Christus Bewustzijn.

Zoeken naar het Christus Licht, zoeken naar Verlichting

Het Christus Bewustzijn of Christus Licht is ook een andere naam voor Verlichting. De toestand waarin je volkomen vrij bent van illusies, waarin het ego getranscendeerd is. Het is het Pure Zijn waarbij je niet meer wordt overspoeld door je zintuigen. Zodat er geen sprake meer is van zinsbegoocheling, maya, illusie. Dan wordt jouw bewustzijn niet langer negatief beïnvloed door de wereld. Dan vormt de wereld zich juist naar jouw bewustzijn. En word je niet meer naar beneden getrokken in de mist die we maya noemen.

Het is het bewustzijn van de Lichtmeesters. Een bewustzijn dat wij ook kunnen bereiken. Heel soms doen we dat misschien al, mogelijk zonder te beseffen dat dit het Christus Bewustzijn is. Soms herken je het als die kleine momenten van geluk, of als je je volkomen vredig voelt. Maar ook momenten dat je door liefde overspoeld wordt en je je helemaal Een voelt met je geliefden, het universum. Met Al Wat Is.

Onze natuurlijke bewustzijnstoestand, het Christus Bewustzijn

Dit prachtige Christus Bewustzijn is in feite niet iets dat ver van ons afstaat. Het is onze natuurlijke bewustzijnstoestand, die in de illusie verloren is gegaan. Maar die we ieder moment weer kunnen omarmen. Jezelf leiden naar het Christus Licht is een belangrijk levensdoel. Maar ook een vreugdevolle onderneming als je weet wat het allemaal voor je kan doen. Hierdoor ben je volledig creatief, omdat alles zich richt naar dit meesterlijke bewustzijn. Het is de toestand waarin je ziel ook op dit fysieke niveau over al zijn mogelijkheden kan beschikken.

Wil je zelf het meesterschap bereiken, of er in ieder geval meer van in je leven ervaren, dan is het wonderbaarlijke Christus Bewustzijn de weg daar naartoe. Deze afstemming helpt je om het Christus Bewustzijn vaker en langer te ervaren. Om erin te groeien en het steeds beter en langer vast te kunnen houden.