Chakra 6

29,00

Chakra 6 helpt je inzicht te krijgen in hoe je in elkaar zit, hoe je precies functioneert en waarom dat zo is. Tegelijkertijd geeft het Derde Oog inzicht in hoe de wereld functioneert. Het geeft begrip over hoe alles werkt en hoe je daar op een voor jou goede manier gebruik van kunt maken. Dit spirituele oog geeft je de mogelijkheid dingen te zien die anders voor je verborgen zouden blijven.

Het Derde Oog kijkt verder dan de wereld van de illusies, naar de echte wereld die zich daarachter verbergt. De wereld van energieën en spiritualiteit. Heel belangrijk voor ons spirituele welzijn. Maar ook om fijner te kunnen leven in deze wereld, want het voorkomt veel desillusies en frustraties.

Deze afstemming kun je ook samen met de andere Chakra Afstemmingen kopen in het Chakra Pakket.

CHAKRA 6, HET DERDE OOG: EEN KIJKJE DOOR DE SLUIER VAN ILLUSIE

De locatie van Chakra 6, het Derde Oog: tussen de wenkbrauwen

Chakra 6, het Derde Oog of Voorhoofdschakra, bevindt zich ongeveer midden tussen de wenkbrauwen. Aan het achterhoofd is de positie van dit chakra iets lager, zo rond de schedelrand. Het Derde Oog is de energetische verzorger van het gezicht, de ogen, neus, bijholtes, kleine hersenen, en het centrale zenuwstelsel.

Verder is het Voorhoofdschakra sterk betrokken bij onze hormonen, vanwege de verbinding die het heeft met de hypothalamus en de hypofyse. Gezamenlijk sturen deze twee hersengebieden al onze endocriene klieren aan. Daarnaast heeft het een belangrijke relatie met de hersenen en het zenuwstelsel. En daarmee met onze zintuigen. Het Derde Oog is zelf ook een zintuig. Echter geen fysiek maar een spiritueel zintuig. Je zou ook kunnen spreken van een metafysisch oog, dat tot paranormale waarnemingen in staat is.

Een andere manier van functioneren, een andere kijk op de wereld

Wat het Derde Oog doet is op een andere manier kijken, een andere werkelijkheid waarnemen. Het kijkt als het ware door de sluier van de fysieke illusie heen. Naar een andere, veel echtere werkelijkheid: de energetische en spirituele werkelijkheid. Het is een andersoortige waarneming, die je een nieuw perspectief geeft. En daardoor tot een andere perceptie van de wereld leidt.

Dit geeft ook een bewuste waarneming van de wereld van de energie. Daarbij zoekt Chakra 6 verbinding met de werkelijkheid achter de illusie. Het zoekt en voelt de energetische verbinding met de wereld. En voelt daarbij empathie voor andere mensen. Het Derde Oog kan zich namelijk voorstellen hoe het voor een ander is, wat situaties met mensen kunnen doen. Het is een oog dat verder kijkt dan de meetbare werkelijkheid lang is. Dit chakra kan daardoor ook een ontdekkingsreiziger worden genoemd. Van zowel onze binnenwereld als buitenwereld.

Het Derde Oog helpt ons  de wereld te begrijpen

Chakra 6 houdt zich bezig met inzicht, begrip, bevattingsvermogen en het ontwikkelen van een helder verstand. Het wil begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze functioneren, fysiek en metafysisch. Maar wel steeds vanuit het fysieke lichaam. Het wil weten, kennis vergaren. Maar gaat daarbij voorbij aan de open deur van de wetenschap: Dat is niet bewezen! Dit chakra helpt je om duidelijk te begrijpen hoe je iets kunt aanpakken en welke manier voor jou het beste werkt. En zijn denken overstijgt rationele overwegingen en ontsluit daardoor een veel grotere wereld.

Een slecht werkend Derde Oog kan maken dat je de dingen niet helder ziet. Dan snap je niet waarom jouw leven gaat zoals het gaat, heb je meestal geen idee van oorzaak en gevolg. Vaak leidend tot starre opvattingen, dogma’s en daaruit voortkomende conflicten. Maar ook kan jouw verbeeldingskracht los komen te staan van de werkelijkheid, leidend tot verwarring, illusies, waanbeelden en obsessies. Een goed werkend Voorhoofdschakra ziet juist een breder perspectief, het grotere verband. Waardoor jouw rol in deze wereld helder wordt en je deze op een zinvollere manier invulling kunt geven.

Chakra 6, de verbinding tussen fysiek en metafysisch

Het Zesde Chakra bevordert fantasie en voorstellingsvermogen, visualisatie, dromen, visioenen, symbolen en symboliek begrijpen, en ermee kunnen werken. Chakra 6 staat symbool voor het zien in de duisternis. Dat wil zeggen je bewustzijn (licht) gebruiken om dat wat onzichtbaar is zichtbaar te maken. Het is het chakra van helderziendheid, heldervoelendheid, intuïtieve vermogens en buitenzintuiglijke waarnemingen.

Chakra 6 maakt eigenlijk binnen fysieke omstandigheden de verbinding met het niet-fysieke. Waardoor je een nieuwe wereld binnengaat, een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Het is ook het chakra van creatie en manifestatie. Het Zesde Chakra helpt je een eigen wereld te scheppen, welke binnenwereld en buitenwereld met elkaar laat samenvloeien. Zorgend voor blikverruiming en horizonverbreding. Een fantasiewereld die niet een vluchtplek is, maar juist een oase om je eigen werkelijkheid te verbeteren en verfraaien. Zodat je dromen, je fantasieën en visioenen, zich kunnen manifesteren. Want waar zingeving en vreugde in liefde samenkomen, wordt het kind van creatie en manifestatie geboren. Een prachtige, stralende baby, die graag gekoesterd wil worden (Hartchakra), om zich heerlijk te kunnen ontplooien.

Wanneer en waarbij Chakra 6 je kan helpen

Maak gebruik van Chakra 6 om deze negatieve zaken positief te veranderen. Vergeetachtigheid Of Een Slecht Geheugen, Een Slecht Gezichtsvermogen, Hoofdpijn. Koppigheid, Rationalisme, Materialisme, Intellectualisme, Een Gebrek Aan Fantasie Of Fantasieloosheid. Je Moeilijk Dingen Kunnen Voorstellen, Afkeer Van Verdieping, Ontkenning Van Het Niet-Materiële En Van Wat Niet Bewezen Kan Worden. Concentratieproblemen, Mentale Inflexibiliteit, Waanideeën, Illusies, Obsessies.

Chakra 6, het Derde Oog, is de plek waar je zicht krijgt op de verbinding tussen jouw wereld en de spirituele en energetische wereld. Die vanuit jouw waarheid (Chakra 5) je leven zin kan geven vanuit een nieuw perspectief. Die het je mogelijk maakt gebruik te maken van dat wat er wel is, maar niet met fysieke zintuigen waargenomen kan worden. Dat wat vaak niet meetbaar is. Maar dat tegelijk zo veel moois mogelijk maakt: Zien, Begrijpen, Dromen, Visualiseren, Creëren, Manifesteren…

Tabel Chakra 6

Chakra Chakra 6, Het Derde Oog Of Voorhoofdschakra 
Locatie Net Boven En Tussen De Wenkbrauwen. Op Het Achterhoofd Iets Lager
(Schedelrand).
Kernidee Ik Zie.
Lichaamsdelen Kleine Hersenen. Perifeer Zenuwstelsel. Hypothalamus. Hypofyse. Gezicht. De Ogen En Het Zicht. Bijholtes. Hormoonsysteem.
Sleutelwoorden Waarneming. Voorstellingsvermogen, Visualisatie. Fantasie. Dromen. Symboliek. Begrip. Inzicht. Bewustzijn. Intuïtie. Helderziendheid. Paranormale Begaafdheid.
Balans Intuïtie. Fantasie Of Verbeeldingskracht. Visualisatie. Werken Met Energieën. Tijd En Ruimte Overstijgen. Waarnemen. Vormgeven. Paranormale Begaafdheid.
Disbalans Gebrek Aan Fantasie. Slechte Concentratie. Slecht Geheugen. Vergeetachtigheid. Oogproblemen. Koppigheid. Rationalisme.
Materialisme. Afkeer Van Verdieping. Illusies. Obsessies. Mentale Inflexibiliteit.
Ziektes Oogziektes. Reukklachten. Sinusitis. Zenuwstelselklachten. Hoofdpijn. Hormonale Problemen. Geheugenproblemen. Geestesziektes.
Kleur Donkerblauw, Indigo.
Geur Laurier. Mirte. Kamfer. Den. Cypres.
Edelstenen Azuriet. Labradoriet. Lapis lazuli. Saffier. Sodaliet.