Chakra 6

29,00

Chakra 6 helpt je inzicht te krijgen in hoe jezelf in elkaar zit, hoe je precies functioneert en waarom dat zo is. Daarnaast geeft het Derde Oog ook inzicht in hoe de wereld functioneert. Het geeft begrip over hoe zaken functioneren en hoe je daar op een voor jou goede manier gebruik van kunt maken. Dit spirituele oog geeft je de mogelijkheid dingen te zien die anders voor je verborgen zouden blijven.

Dit stimuleert Chakra 6: Open staan voor de metafysische wereld, de wereld die niet voor onze gewone ogen zichtbaar is maar daarom niet minder werkelijk is. Werken met energieën. Het gebruik maken van energieën die ons voordeel kunnen brengen op het gebied van welzijn, healing en spiritualiteit. Gemakkelijke inbeelding en visualisatie. Fantasie. Blikverruiming en horizonverbreding. Een flexibele kijk op de wereld. Paranormale begaafdheid.
Dit vermindert of voorkomt Chakra 6: Gebrek aan fantasie. Slechte concentratie. Slecht geheugen. Vergeetachtigheid. Oogproblemen. Koppigheid. Rationalisme. Materialisme. Illusies. Obsessies. Mentale inflexibiliteit.

Deze afstemming kun je ook samen met de andere Chakra afstemmingen kopen in het Chakra Pakket

Beschrijving

CHAKRA 6, HET DERDE OOG: EEN KIJKJE DOOR DE SLUIER VAN ILLUSIE

De locatie van Chakra 6, het Derde Oog: tussen de wenkbrauwen

Chakra 6, het Derde Oog of Voorhoofdschakra, bevindt zich net boven de neusbrug, ongeveer midden tussen de wenkbrauwen. Aan de achterkant is de positie van dit chakra iets lager, zo rond de schedelrand. Het Derde Oog is de energetische verzorger van het gezicht, de ogen, neus, bijholtes, kleine hersenen, en het centrale zenuwstelsel. Daarnaast is het sterk betrokken bij de hormonen, vanwege de verbinding die het heeft met de hypothalamus en de hypofyse, die alle endocriene klieren aansturen. Het heeft dus een belangrijke relatie met de hersenen en het zenuwstelsel en daarmee met de verschillende zintuigen. Maar het Derde Oog is zelf ook een zintuig, maar dan een niet-fysiek, een spiritueel zintuig. Je zou ook kunnen spreken van een metafysisch oog, dat tot paranormale waarnemingen in staat is.

Een andere manier van functioneren, een andere kijk op de wereld

Wat het Derde Oog doet is op een andere manier kijken, een andere werkelijkheid waarnemen. Het kijkt als het ware door de sluier van de fysieke illusie heen naar een andere, veel echtere werkelijkheid: de energetische werkelijkheid. Het is een andersoortige waarneming, die je een nieuw perspectief geeft en tot een andere perceptie van de wereld leidt. Dit geeft ook een bewuste waarneming van de wereld van de energie. Daarbij zoekt Chakra 6 verbinding met de werkelijkheid achter de illusie. En zoekt en voelt het de energetische verbinding met de wereld, voelt het empathie voor andere mensen. Het Derde Oog kan zich voorstellen hoe het voor een ander is, wat situaties met mensen kunnen doen. Het is een oog dat verder kijkt dan de meetbare werkelijkheid lang is. Dit chakra kan daardoor ook de ontdekkingsreiziger van het lichaam worden genoemd.

Het begrijpen van de wereld

Waar Chakra 6 zich mee bezig houdt is inzicht, begrip, bevattingsvermogen, het ontwikkelen van een helder verstand. Het wil begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten en hoe ze functioneren, fysiek en metafysisch. Maar wel steeds vanuit het fysieke lichaam. Het wil weten, kennis vergaren, maar gaat daarbij voorbij aan de open deur van de wetenschap: Dat is niet bewezen! Het helpt je om duidelijk te begrijpen hoe je iets kunt aanpakken en op welke manier jij dat het liefste zou willen doen. Het is denken dat voorbij gaat aan rationele overwegingen en daardoor een veel grotere wereld ontsluit. Dit laat het grotere verband zien, en maakt het je mogelijk daardoor een zinvollere rol binnen dat verband te spelen. Waar zingeving en vreugde in liefde samenkomen, wordt het kind van creatie en manifestatie geboren. Een prachtige, stralende baby, die graag gekoesterd wil worden, om zich heerlijk te kunnen ontplooien.

De verbinding tussen fysiek en metafysisch, en de mogelijkheden die dat geeft

Het Derde Oog bevordert het voorstellingsvermogen, de fantasie, visualisatie, dromen, visioenen, wat symbolen en symboliek inhouden, en hoe je daarmee kunt werken. Het is het chakra van helderziendheid, heldervoelendheid, intuïtieve waarnemingen en buitenzintuiglijke waarnemingen. Chakra 6 maakt eigenlijk binnen fysieke omstandigheden de verbinding met het niet-fysieke. Waardoor het een nieuwe wereld ontsluit, een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Het helpt je een eigen wereld te scheppen, dat binnen en buiten met elkaar laat samenvloeien. En dat zorgt voor blikverruiming, horizonverbreding. Een fantasiewereld die niet een vluchtplek is, maar juist een matrix om je eigen wereld te verfraaien. Zodat je dromen, je fantasieën en visioenen, zich kunnen manifesteren. Want met wat je zegt, denkt en doet, met de keuzes die je maakt en de intenties die je hebt, creëer je je eigen leven.

Het gebruik van Chakra 6

Chakra 6, het Derde Oog is de plek waar je zicht krijgt op de verbinding tussen jouw wereld en de energetische wereld. Die vanuit jouw waarheid (Chakra 5) je leven zin kan geven vanuit een nieuw perspectief. Die het je mogelijk maakt gebruik te maken van dat wat er wel is, maar niet met fysieke zintuigen waargenomen kan worden, vaak niet meetbaar is. Maar dat tegelijk zo veel moois mogelijk maakt: begrijpen, weten, dromen, manifesteren… Maak er ook gebruik van om negatieve zaken positief te veranderen: vergeetachtigheid of een slecht geheugen, een slecht gezichtsvermogen, hoofdpijn, koppigheid, rationalisme, materialisme, intellectualisme, fantasieloosheid of een gebrek aan fantasie. Je moeilijk dingen kunnen voorstellen, afkeer van verdieping, ontkenning van het niet-materiële en van wat niet bewezen kan worden. Of waanideeën, illusies, obsessies, concentratieproblemen, mentale inflexibiliteit…

Alle Chakra Afstemmingen samen kun je ook kopen via het Chakra Pakket.

CHAKRACHAKRA 6, HET DERDE OOG
LOCATIENet boven het midden van de lijn, die door de bovenkant van de wenkbrauwen wordt gevormd. Op het achterhoofd iets lager.
LICHAAMSDELENKleine hersenen. Zenuwstelsel. Pijnappelklier. Gezicht. De ogen en het zicht. Bijholtes. Hormoonsysteem.
SLEUTELWOORDENVisualisatie en voorstellingsvermogen. Fantasie. Dromen. Symboliek. Begrip. Inzicht. Bewustzijn. Intuïtie. Heldere zintuigen. Paranormale begaafdheid.
BALANSOpen staan voor de metafysische wereld. Werken met energieën. Gemakkelijke inbeelding en visualisatie. Blikverruiming. Horizonverbreding.
DISBALANSGebrek aan fantasie. Slechte concentratie. Slecht geheugen. Vergeetachtigheid. Oogproblemen. Koppigheid. Rationalisme. Materialisme. Afkeer van verdieping. Illusies. Obsessies. Mentale inflexibiliteit.
KLEURDonkerblauw of indigo.
GEURLaurier. Mirte. Kamfer. Den.
EDELSTENENAzuriet. Labradoriet. Lapis lazuli. Saffier. Sodaliet.