Chakra 4

29,00

Chakra 4 is het chakra van het midden. Het chakra van harmonie en balans dat wil leven en wil laten leven. Het Hartchakra ondersteunt je erbij om vanuit liefde en harmonie in relatie te staan tot iedereen en alles waarmee je in contact komt. En vormt daarbij de verbindende schakel tussen tegenstellingen. Waardoor het vriendelijkheid opwekt waar problemen zijn, en zachtheid voelt waar hardheid het leven moeilijk maakt.

Het Hartchakra helpt je liefdevol en liefhebbend te zijn, zodat je hartelijkheid en warmte uitstraalt. Het verhoogt ook je empathisch vermogen en maakt je betrokken en onbaatzuchtig. Bovendien vermindert het gevoelens van kwetsbaarheid, eenzaamheid en onwaardigheid. Chakra 4 wordt met recht Het Liefdeschakra genoemd.

Deze afstemming kun je ook samen met de andere Chakra Afstemmingen kopen in het Chakra Pakket.

CHAKRA 4: IN HARMONIE LEVEN MET JEZELF EN MET ANDEREN

De locatie van Chakra 4, het Hartchakra: het midden van de borst

Chakra 4, het Hartchakra, is in vele opzichten het middelpunt. Het ligt centraal op de borst, dus iets naast het fysieke hart, dat het energetisch ondersteunt en gezond houdt. Het valt onder het element Lucht. Fysiek heerst dit chakra over de bovenste helft van de borstkas en rug. Dit betreft de longen en ademhalingswegen, het hart, bloed en bloedsomloop en de huid, de thymusklier, borsten en armen.

Het Hartchakra is ook het midden van de 7 hoofdchakra’s. De onderste drie chakra’s zijn meer fysiek gericht, de bovenste drie chakra’s zijn meer spiritueel gericht. Maar ook het wezen van dit chakra is dat van het middelpunt en trefpunt. Daar waar alles samenkomt, de ontmoetingsplek van hemel en aarde, van lichaam en spirit. Waar Chakra 3 de wijde wereld intrekt, probeert Chakra 4 liefde te geven aan wat het ontmoet.

De verbindende werking van het Hartchakra

Het Hartchakra is het chakra van verbinding. In fysieke zin houdt het toezicht over het gehele lichaam. Het Hartchakra stuurt het hart, dat ervoor zorgt dat al onze organen en weefsels van voeding en zuurstof worden voorzien. En dat alle afvalstoffen daaruit worden afgevoerd. Het hart is veel meer dan alleen maar een bloedpomp. Het is als een moeder die steeds oplet of het met al haar kinderen nog goed gaat. Ervoor zorgend dat het ze aan niets ontbreekt.

Deze verbinding, deze verenigende natuur, staat in tegenstelling tot de afscheiding van het ego in Chakra 3. En geldt zowel voor de fysieke samenhang als de spirituele verbinding met de buitenwereld. Het Hartchakra gaat over contact maken, open staan voor de buitenwereld, voelen en aanvoelen. Hier ontstaan hartrelaties, intimiteit, vriendschappen voor het leven. En liefdesrelaties die heel intens of heel langdurig kunnen zijn. Hartrelaties die ook nadat ze beëindigd zijn vaak nog van grote betekenis en waarde zijn.

Chakra 4, het huis van de liefde

Het Hartchakra is als een Liefdeszon: als het optimaal functioneert straalt het naar alle kanten liefde uit. Het houdt van het leven en het herkent en erkent het leven in alles wat de schepping heeft voortgebracht. Dit Liefdeschakra omarmt daarbij alles en geeft liefde wat liefde nodig heeft. Chakra 4 is ook de plek waar je ziel met je communiceert via gevoelens (Hart en Ziel).

Een mooi voorbeeld is een jonge moeder die haar pasgeboren baby in haar armen houdt. Ze straalt van liefde voor haar kind, ze is een en al onvoorwaardelijke liefde. De baby hoeft niets te zijn of doen om deze liefde te ontvangen. Liefde die koestert, omarmt, accepteert zoals je bent. Daarnaast kan er ook heel goed sprake zijn van warmte, blijdschap en levensvreugde tussen moeder en kind. Als een overgave aan elkaars energie die een elkaar versterkende band vormt. Het hartchakra is liefde die zich ook kan uiten als Acceptatie, Zelfliefde, Hartelijkheid, Zachtheid, Tederheid, Vriendelijkheid, Hulpvaardigheid, Onbaatzuchtigheid Of Vreedzaamheid.

Harmonie en Balans als natuurlijke gave van het Liefdeschakra

In het Chakra van het Midden is naast liefde ook sprake van Harmonie en Balans. Het Hartchakra is als middelpunt van de 7 hoofdchakra’s van nature een harmonisch en balancerend werkend systeem. Alle processen regulerend waarmee het in aanraking komt. Het Hartchakra schept harmonie en balans tussen alle chakra’s en alle energetische systemen waarbij ze betrokken is. Maar dat kan zich ook uiten in het evenwicht tussen tegenstellingen als geven en ontvangen, doen en zijn, jezelf en de ander. Tussen vrouwelijk en mannelijk, loslaten en toelaten, acceptatie en verzet, betrokkenheid en onverschilligheid, innerlijk en uiterlijk, dwang en vrijheid

Deze Harmonie en Balans zien we ook op een andere manier. Waar het ego vaak belang hecht aan competitie en rivaliteit, zoekt Chakra 4 juist samenwerking en evenwicht. Het kan een hele opluchting zijn om de dwang van het ego te verruilen voor de vrijheid van de liefde. Bovendien verbindt dit Chakra van het Midden lichaam en spirit, ervoor zorgend dat er eenheid ontstaat in ons wezen.

Wanneer en waarbij Chakra 4 je kan helpen

De afstemming Chakra 4, het Hartchakra, helpt bij problemen op het gebied van hart en bloedvaten en de longen. Hoge En Lage Bloeddruk, Hartkloppingen, Atherosclerose, Pijn Tussen De Schouderbladen, Pijn Op De Borst. Astma, COPD, Kortademigheid, Hyperventilatie, Ontstekingen In Het Algemeen En Huidziekten. En bij negatieve zaken als Onvrede, Teleurstellingen, Depressies, Schuldgevoelens, Kwetsbaarheid, Eenzaamheid. 

Het Vierde Chakra helpt altijd wanneer je op de een of andere manier uit je evenwicht bent. Wanneer je moeilijk liefde kunt toelaten, of wanneer je weinig liefdevol reageert op personen of situaties, kwetsbaar of terughoudend bent. Wanneer je de neiging hebt anderen of jezelf te veroordelen. Vaak in je weerstand zit en moeite hebt het leven te accepteren zoals het is. Of gauw een onverzoenlijke houding aanneemt en moeilijk contact maakt met andere mensen. Chakra 4 is heel fijn bij verdriet, pijn en depressiviteit. Of als verzachting tegen mensen die ongevoelig, afwijzend en harteloos zijn.

Tabel Chakra 4

Chakra Chakra 4, Het Hartchakra
Locatie Het Centrum Van De Borst.
Kernidee Ik Heb Lief.
Lichaamsdelen Hart. Bloed. Bloedsomloop. Huid. Borst, Borstkas. Longen.
Ademhaling. Armen, Handen.
Sleutelwoorden Liefde. Liefdesrelaties. Vertrouwen. Harmonie. Balans.
Verbondenheid. Gevoel. Acceptatie. Overgave. Compassie.
Positiviteit. Vrijheid.
Balans Liefhebbend. Tederheid. Hartelijkheid. Toegenegen. Warm,
Toegankelijk. Vredig. Betrokken. Empathisch. Optimisme.
Onbaatzuchtigheid. Gevoelig, Sensitief. Eensgezindheid. Affiniteit,
Sympathie.
Disbalans Teleurstelling. Depressie. Jaloezie. Sentimentaliteit.
Ontevredenheid. Verdriet. Hartenpijn. Schuldgevoelens.
Onwaardigheid. Haat. Kwetsbaarheid. Eenzaamheid. Harteloosheid.
Wanhoop. Intolerantie. Overdreven Kritische Houding.
Ziektes Hartziektes. Hartinfarct. Hoge Bloeddruk. Longziektes. Astma.
COPD. Kortademigheid. Benauwdheid. Hyperventilatie. Borstkanker.
Allergieën. Huidziektes. Hoge Rugpijn.
Kleur Groen (Hoofdkleur). Roze.
Geur Roos. Jasmijn. Rozenhout. Geranium. Lavendel. Neroli. Cypres.
Palmarosa.
Edelstenen Groen: Jade. Malachiet. Smaragd. Aventurijn. Peridoot. Heliotroop
(Bloedsteen). Roze: Rozenkwarts. Rhodochrosiet. Rhodoniet.