Chakra 3

29,00

Chakra 3 is je eigen energiecentrale en straalt als een zonnetje vanuit je buik naar de wereld toe. De Zonnevlecht helpt je om een stabiele en constructieve persoonlijkheid te worden. Zodat je als persoonlijkheid ten opzichte van wie en wat je tegen komt in je kracht kunt staan. Hierdoor heb je een stevige basis, van waaruit je met vertrouwen de buitenwereld kunt benaderen.

Daarnaast geeft Chakra 3 je zelfdiscipline en doorzettingsvermogen, en de kracht en intelligentie om je verlangens voor elkaar te krijgen. Het zorgt voor evenwichtige relaties, die op respect en eerlijkheid gebouwd zijn. En helpt je een warme persoonlijkheid te worden met humor en een gezonde eigenwaarde.

Deze afstemming kun je ook samen met de andere Chakra Afstemmingen kopen in het Chakra Pakket.

CHAKRA 3: JOUW LEVEN DE KLEUR GEVEN DIE GOED BIJ JE PAST

De locatie van Chakra 3, de Solar Plexus: onder de ribbenkast

Chakra 3, de Zonnevlecht of Solar Plexus, bevindt zich net onder de ribbenkast in het midden van het lichaam. De Zonnevlecht zorgt voor vrijwel alle buikorganen die betrokken zijn bij de spijsvertering. En is daarmee ook een weergave van hoe je omgaat met wat er aan materie in je lichaam komt. Tevens verdeelt het de energie die uit het verteringsproces wordt gehaald. Mensen met energetische problemen, vermoeidheid, lusteloosheid, het vermoeidheidssyndroom CVS / ME, hebben waarschijnlijk een slecht functionerend Zonnevlechtchakra.

Waar Chakra 2 de directe woonomgeving als thuis heeft, gaat Chakra 3 de wijde wereld in. Het is een chakra dat actief deelneemt aan het leven. Het straalt als een innerlijke zon die op het midden van de romp ligt. En die de buitenwereld iets over jou vertelt: dit ben ik, zo wil ik zijn en zie ik mezelf. En zo wil ik ook graag dat de buitenwereld me ziet. Sleutelwoorden van dit chakra zijn Macht, Wil en Handelen.

Regisseur en enige acteur in de film van je leven

De Zonnevlecht geeft vervolg aan het zorgen voor alle basisbehoeftes in Chakra 1 en hoe het voelt om in een fysiek lichaam te wonen in Chakra 2. Het is het chakra van manifestatie, van handelen, van wil en macht. Van het gestalte geven van je leven. De Solar Plexus zorgt dat je dat wat er in je leeft als een zon naar buiten wordt gestraald. Zoals de verlangens en gevoelens van Chakra 2 of de liefde van Chakra 4.

Innerlijke roerselen worden omgezet in uiterlijk gedrag. En jij bent de regisseur. Jij bepaalt steeds hoe je wilt zijn en wat je wilt doen. En hoe je wilt antwoorden op wat er met je gebeurt en de dingen die je meemaakt. Hier straal je uit hoe de film van je leven moet zijn. Hier geef je die film elke dag gestalte. En bepaal je: ben ik een grijze muis of een stralende en warme persoonlijkheid?

De Zonnevlecht, het thuis van je persoonlijkheid en ego

Chakra 3 kun je beschouwen als het thuis van je persoonlijkheid. Je persoonlijkheid bepaalt voor een belangrijk deel hoe je reageert op de situaties die je meemaakt. En welke keuzes je maakt als antwoord daarop. Hieruit komen veel van de dingen voort die je denkt, zegt en doet. Hoe je je beweegt en op anderen overkomt, en wat je uitstraalt naar de buitenwereld.

Ook het ego is thuis in het Derde Chakra. In positieve zin dat het je een individu maakt dat zich onderscheidt van anderen. Dat je uniek maakt. Zodat je zelf kunt bepalen wie je wilt zijn en hoe je gezien wilt worden. Daarbij geeft het ego je focus. Zodat jij bepaalt waar je je aandacht op wilt richten, en wat je graag tot stand wilt brengen in je leven. Maar het ego heeft natuurlijk ook vaak negatieve kanten. Daarbij komt: het Zonnevlechtchakra valt onder het element Vuur. Dit maakt ons gevoelig voor ego-impulsen waar vaak onwenselijk gedrag uit voortkomt. Ben je je hiervan tijdig bewust, dan kun je veel narigheid voorkomen.

Chakra 3 en het vormgeven van relaties

Met de persoonlijkheid is het Zonnevlechtchakra ook een bouwer van relaties. Kijk bijvoorbeeld hoe je jezelf ervaart wanneer je alleen bent. Is dat anders dan wanneer er iemand anders bij is? En verschilt het afhankelijk van de persoon of groep hoe jij je gedraagt? Dit vertelt je of je een stabiele persoonlijkheid bent of dat je hier nog verbeteringen kunt aanbrengen.

Kijk wat dat betreft ook naar allerlei onderdelen van je persoonlijkheid welke een belangrijke rol spelen in relaties. Probeer daarom altijd een gezond evenwicht te bewaren tussen zaken als: machtsmisbruik en slachtoffertje spelen, dominantie en onderdanigheid, te aanwezig zijn en je geen houding kunnen geven. Arrogantie en zelftwijfel, manipulatie en je laten misbruiken, sympathie en antipathie, hebzucht en hartelijkheid, onzekerheid en overmoed…

Wanneer en waarbij Chakra 3 je kan helpen

Fysieke problemen waarbij het Derde Chakra helpt: Maagklachten, Darmklachten, Diabetes, Spierziektes, Chronische Moeheid, Hoge En Lage Bloeddruk. Bij negatieve zaken als: Onzekerheid, Weerstand, Niet Opgewassen Zijn Tegen Het Leven, Zichzelf Geen Houding Kunnen Geven, Vaak Moeilijkheden Tegenkomen. Gebrek Aan Eigenwaarde, Hyperactiviteit, Relatieproblemen, Impulsiviteit, Hebzucht, Agressie.

Het Derde Chakra is een vormgever, van je persoonlijkheid, je relaties en je leven. Van hoe zaken in de fysieke wereld gestalte krijgen. Dit chakra bepaalt waar je je energie wel aan wilt geven, en wat voor jouw minder van belang is. Sleutelvragen van het Solar Plexuschakra zijn: Wie wil ik zijn, Wat wil ik in mijn leven doen, Hoe wil ik leven en met wie. Het Chakra Van De Zon geeft je de mogelijkheid elke zwakte te versterken. Je leven in eigen hand te nemen en er iets moois van te maken. Nu nog alleen de wil en de moed verzamelen (ook Chakra 3) om daar energie in te steken!

Tabel Chakra 3

Chakra Chakra 3, De Solar Plexus Of Het
Zonnevlechtchakra 
Locatie Net Onder De Ribbenkast (In Het Midden, Onder Het Borstbeen).
Kernidee Ik Kan.
Lichaamsdelen Maag. Lever. Galblaas. Milt. Alvleesklier (Pancreas). Dunne Darm.
Sleutelwoorden Macht. Wil. Handelen. Moed. Energie. Kracht En Sterkte. Relaties. Vriendschap. Ambitie. Vertrouwen. Balans. Ego. Discipline. Je Eigen Wereld Creëren.
Balans Verantwoordelijkheid. Zelfvertrouwen. Eigenwaarde. Discipline. Doorzettingsvermogen. Spontaniteit. Respect. Humor. Warme Persoonlijkheid. Evenwichtige Relaties.
Disbalans Agressie. Manipulatie. Arrogantie. Egoïsme. Hebzucht. Impulsiviteit. Onzekerheid. Vermoeidheid. Apathie. Rusteloosheid.Hyperactiviteit. Irritatie. Control Freak.
Ziektes Maagklachten. Darmklachten. Diabetes. Hypoglykemie. Spierziektes.
Chronische Moeheid (CVS/ME). Hoge Bloeddruk. Lage Bloeddruk.
Kleur Geel.
Geur Citroen. Petitgrain. Bergamot. Jeneverbes. Rozemarijn.
Edelstenen Citrien. Gouden Topaas. Pyriet. Tijgeroog. Gele Fluoriet.
Champagne Calsiet.