Chakra 3

29,00

Chakra 3 is je eigen energiecentrale en straalt als een zonnetje vanuit je buik naar de wereld toe. De Zonnevlecht helpt je om een stabiele en constructieve persoonlijkheid te worden, zodat je als persoonlijkheid ten opzichte van wie en wat je tegen komt in je kracht kunt staan. Dat je een stevige basis hebt. En van daaruit met vertrouwen de buitenwereld kunt benaderen.

Dit stimuleert Chakra 3: Spontaniteit. Respect. Verantwoordelijkheid. Humor. Warme persoonlijkheid. Evenwichtige relaties. Eigenwaarde. Zelfdiscipline. Ambitie. Doorzettingsvermogen.
Dit vermindert of voorkomt Chakra 3: Agressie. Manipulatie. Arrogantie. Rusteloosheid. Egoïsme. Hebzucht.  Onzekerheid. Vermoeidheid. Impulsiviteit. Apathie. Hyperactiviteit. Irritatie. Control freak.

Deze afstemming kun je ook samen met de andere Chakra afstemmingen kopen in het Chakra Pakket

Beschrijving

CHAKRA 3: JOUW LEVEN DE KLEUR GEVEN DIE GOED BIJ JE PAST

De locatie van Chakra 3, de Zonnevlecht: onder de ribbenkast

Chakra 3, de Zonnevlecht of Solar Plexus, bevindt zich net onder de ribbenkast in het midden van het lichaam. En op de rug ongeveer op gelijke hoogte. De zonnevlecht omvat vrijwel alle buikorganen die betrokken zijn bij de spijsvertering. En is daarmee ook een weergave van hoe je omgaat met wat er aan materie in je lichaam komt. Ook verdeelt het de energie die uit het verteringsproces wordt gehaald. Mensen met energetische problemen, vermoeidheid, lusteloosheid,  CVS/ME (het vermoeidheidssyndroom), hebben waarschijnlijk een slecht functionerend Zonnevlechtchakra. Chakra 3 is verder een chakra dat actief deelneemt aan het leven, het straalt als een innerlijke zon die op het midden van de romp ligt. En die de buitenwereld iets over jou vertelt: dit ben ik, zo wil ik zijn, zo zie ik mezelf en wil ik ook graag dat de buitenwereld me ziet. Sleutelwoorden van dit chakra zijn Macht, Wil en Handelen.

Regisseur en enige acteur in de film van je leven

De Zonnevlecht geeft vervolg aan het zorgen voor alle basisbehoeftes in Chakra 1 en hoe het voelt om in een fysiek lichaam te wonen in Chakra 2. Het is het chakra van manifestatie, van handelen, van wil en macht, van het gestalte geven van je leven. Het zorgt dat je dat wat er in je leeft als een zon naar buiten wordt gestraald. Zoals de verlangens en gevoelens van Chakra 2 of de liefde van Chakra 4.  Innerlijke roerselen worden omgezet in uiterlijk gedrag. En jij bent de regisseur. Jij bepaalt steeds hoe je wilt zijn, wat je wilt doen, hoe je wilt antwoorden op wat er met je gebeurt en de dingen die je meemaakt. Hier straal je uit hoe de film van je leven moet zijn. Hier geef je de film elke dag gestalte. En bepaal je: ben ik een grijze muis of een stralende en warme persoonlijkheid?

De bouw van je persoonlijkheid, de invloed van je ego

Hoe je reageert op de situaties die je meemaakt, en welke keuzes je maakt als antwoord daarop, wordt voor een belangrijk deel bepaald door je persoonlijkheid. Hieruit komen veel van de dingen voort die je doet en zegt, hoe je je beweegt, hoe je overkomt en wat je uitstraalt. Ook het ego is onderdeel van dit chakra. In positieve zin dat het je een individu maakt dat zich onderscheidt van anderen. Zodat je kunt bepalen wie je wilt zijn, wat je wilt uitstralen, hoe je gezien wilt worden. Ook geeft het je focus, zodat je kunt bepalen waar je je aandacht op wilt richten, wat je wilt doen, wat je graag tot stand wilt brengen in je leven. Maar het zonnevlechtchakra valt onder het element Vuur, wat je gevoelig maakt voor ego-impulsen waar vaak onwenselijke gedrag uit voortkomt. Ben je je hier bewust van, dan kun je veel narigheid voorkomen.

Het vormgeven van relaties

Met de persoonlijkheid is het derde chakra ook een bouwer van relaties. Kijk bij voorbeeld hoe je jezelf ervaart wanneer je alleen bent, of dat anders is als er iemand anders bij is. En of dat per persoon veel verschilt, of het van de persoon afhangt hoe jij je gedraagt. Dit vertelt je of je een stabiele persoonlijkheid bent of dat je hier nog verbeteringen kunt aanbrengen. Kijk wat dat betreft ook naar allerlei onderdelen van je persoonlijkheid welke een belangrijke rol spelen in relaties. En probeer daarom altijd een gezond evenwicht te bewaren en te laveren tussen zaken als: machtsmisbruik en slachtoffer spelen, dominant en onderdanig zijn, je geen houding kunnen geven en te aanwezig zijn, arrogantie en jezelf wegcijferen, manipulatie en je laten misbruiken, sympathie en antipathie, hebzucht en hartelijkheid, onzekerheid en overmoed…

Wanneer en waarvoor gebruik je Chakra 3

Het derde chakra is een vormgever, van je persoonlijkheid en je leven. Van hoe zaken in de fysieke wereld gestalte krijgen. Van waar je je energie wel aan wilt geven, en wat voor jouw minder van belang is. Sleutelvragen zijn hier: Wie wil ik zijn, Hoe wil ik leven en met wie, Wat wil ik in mijn leven doen. Fysieke problemen: maagklachten, darmproblemen, diabetes, spierziektes, chronische moeheid, hoge en lage bloeddruk. Andere problemen die kunnen samenhangen met Chakra 3, de Zonnevlecht zijn: moeilijkheden, onzekerheid, weerstand, niet opgewassen zijn tegen het leven, zichzelf geen houding kunnen geven… Het chakra van de zon geeft je de mogelijkheid elke zwakte te versterken, je leven in eigen hand te nemen en er iets moois van te maken. Nu nog alleen de wil en de moed verzamelen om daar energie in te steken!

Alle Chakra Afstemmingen samen kun je ook kopen via het Chakra Pakket.

CHAKRACHAKRA 3, DE ZONNEVLECHT
LOCATIENet onder de ribbenkast (in het midden, onder het borstbeen).
LICHAAMSDELENMaag. Lever. Galblaas. Milt. Alvleesklier (pancreas). Dunne darm. Dikke darm (eerste deel).
SLEUTELWOORDENMacht. Wil. Moed. Handelen. Energie. Kracht en sterkte. Relaties. Vriendschap. Ambitie. Vertrouwen. Balans. Ruimte. Verandering. Ego. Discipline. Je eigen wereld.
BALANSVerantwoordelijkheid. Spontaniteit. Respect. Humor. Warme persoonlijkheid. Evenwichtige relaties. Eigenwaarde. Zelfdiscipline. Doorzettingsvermogen.
DISBALANSAgressie. Manipulatie. Arrogantie. Egoïsme. Hebzucht. Onzekerheid. Rusteloosheid. Vermoeidheid. Impulsiviteit. Apathie. Hyperactiviteit. Irritatie. Control freak.
KLEURGeel.
GEURCitroen. Petitgrain. Bergamot. Jeneverbes. Rozemarijn.
EDELSTENENCitrien. Gouden topaas. Pyriet. Tijgeroog. Gele fluoriet. Champagne calsiet.