Bron van Vrede

29,00

Bron van Vrede is een zachte en rustgevende energie, die innerlijke onrust het zwijgen op kan leggen. Maar ook helpt om weerstand en verzet af te zwakken en uiteindelijk te doen verdwijnen. Vrede brengt zachtheid in je leven, waardoor er heel veel energie vrij kan komen voor fijne en nuttige dingen. Terwijl je ego daardoor een toontje lager gaat zingen.

Heb je schoon genoeg van die vervelende kriebel, waarvan je steeds iets moet, wat vervolgens toch weer niets oplevert? Vind je het nu wel een keer welletjes met die innerlijke drammer, die dwingende stem die voor dictator aan het spelen is? Bron van Vrede laat je vanuit zachtheid en harmonie leven. En dat is een veel beter alternatief dan de afscheiding en eeuwige strijd van ons ego.

Deze afstemming kun je ook kopen in het HSP Pakket

BRON VAN VREDE, DE INNERLIJKE RUST DIE JE WEER BIJ JEZELF BRENGT

De zegen voor je innerlijke leven en relaties: Bron van Vrede

De afstemming Bron van Vrede is een weldaad voor je innerlijke leven en een zegen voor je relaties. Vrede is een innerlijke toestand waarin er niets hoeft, waarbij je geen tekort hebt, en het goed is zoals het is. De serene staat waarin je vredigheid voelt en tevreden bent met je situatie. Met Bron van Vrede kun je verzet en weerstanden in jezelf opsporen en deze met een glimlach loslaten. Met deze mooie afstemming doe je afstand van misplaatst verlangen, van dingen die in feite helemaal niet bij je passen. Die je eigenlijk helemaal niet echt wilt, maar toch in je blijven zeuren. Wat duidelijk wordt door de opluchting die vaak na het loslaten ontstaat.

Vreedzaamheid, in vrede zijn met jezelf, betekent zelfaanvaarding, en niet meer zo sterk op je ego gericht zijn. En dat bevordert ook het in vrede zijn met anderen, met de wereld. Want wie vrede uitstraalt roept ook vrede op. Zo werk je aan een vreedzame wereld.

De afscheiding van het ego als bron van problemen

Bron van Vrede heeft een heel bijzondere kwaliteit: het kan de ego-activiteiten op een lager pitje zetten. Het ego is erg goed in het veroorzaken van afscheiding. Het ervoor zorgen dat er afstand ontstaat tussen jou en iemand anders. Wat elke keer weer een bron van problemen blijkt te zijn. Het ego benadrukt heel graag verschil, zodat het jouw goed kan laten lijken en de ander slecht. Daardoor ontstaat er een kloof tussen jou en de ander. Waardoor je die ander veel gemakkelijker als liefdeloos, onprettig, zelfs als minder menselijk kunt gaan zien. En misschien wel als een bedreiging of zelfs als een regelrechte vijand.

Het is een soort innerlijk gezeur dat maar niet ophoudt. Een poging om je steeds in een innerlijk conflict te verstrikken. Waardoor je de ander slecht en tegelijkertijd jezelf goed kunt maken. Wat vervolgens dient als rechtvaardiging voor vervelend gedrag, mogelijk leidend tot uiterlijk conflict.

Bron van Vrede bij uitingen van onvrede en irritaties

Vaak hebben we een soort onderstroom van energie binnenin ons die steeds zit te zeuren. Die een bepaalde irritatie laat zien ten opzichte van mensen, situaties, meningen en overtuigingen. Het veroorzaakt niet alleen weerstand en verzet. Dat kan zich ook uiten in dingen als ontevredenheid, gelijk willen hebben, vliegen afvangen, met emoties zoals boosheid of irritatie reageren. Of een houding aannemen die geen gelijkheid en respect, en zeker geen liefde uitdrukt. Maar wel zaken als afkeer, weerzin, onwelwillendheid, oneerlijkheid en tegenwerking.

Het heeft vaak iets van: het is nooit goed of het deugt niet. Er moet gewoon iets te zeuren zijn: egoïstische onvrede. Want wat als je zelf in de spiegel moet kijken? Dan zie je je eigen fouten en dan werkt dat ego-spelletje natuurlijk niet meer. Bron van Vrede kan deze vormen van weerstand, verzet en andere negatieve houdingen heel goed ontkrachten.

Innerlijke Vrede en Uiterlijke Vrede

Vrede is een houding en een overtuiging. Met vrede werkt een relatie, werkt een samenleving en werkt een wereld. Onvrede, onenigheid, conflict en oorlog zijn uiterlijke manifestaties van innerlijke zaken die niet in harmonie zijn. Een houding die denkt dat geweld een oplossing kan zijn. En die negeert dat steeds weer blijkt dat het ene conflict alleen maar het volgende conflict uitlokt.

Vrede komt altijd van binnen. Elke echte vredigheid en vredelievendheid is innerlijke vrede. Bron van Vrede is een afstemming die deze Innerlijke Vrede voortbrengt die zo sereen maakt. En Innerlijke Vrede weet dat je niets van een ander nodig hebt. Zoals aanzien, respect, aardig gevonden worden, behoeftevervulling, nodig zijn… Het zijn slechts oppervlakkige vervangers van Innerlijke Vrede die nooit echt bevredigend zullen zijn.

Bron van Vrede: hulpmiddel tegen de illusies van deze wereld

Vrede is een keuze en een manier om de windmolens van het ego bij het ego te laten. Om de illusies van de wereld te negeren, wegens onbelangrijk. Bron van Vrede is heel bevredigend, het is de vrijheid van het niet nodig hebben. Het loslaten wat je niet nodig hebt, en wat je niet dient. Zoals onvrede, frustraties, ergernissen en desillusies. Innerlijke Rust en Sereniteit daarvoor in de plaats toelatend.

Innerlijke Vrede of Innerlijke Rust is daarom een uiterst kostbaar geschenk en met geen goud te kopen. Het is de enige vrede die een lange, een zelfs onbeperkte houdbaarheidsdatum heeft. En zou dat niet een prachtig geschenk zijn, een geschenk voor jezelf en een relatiegeschenk voor ieder met wie je omgaat…? Bron van Vrede kan je dit prachtige geschenk geven.