Boeddha

29,00

Lichtmeester Boeddha is over de gehele wereld een grote inspiratiebron voor levenswijsheid en spirituele ontwikkeling. Hij was een belangrijke inspirator van een van de grote religies of levenswijzen, het boeddhisme. Boeddha was een prins die bewust afstand deed van de geborgenheid en zekerheid van de paleismuren. En daarbuiten geschokt kennis nam van al het lijden dat gewone mensen ten deel viel. Hij begon een zoektocht om een uitweg uit dit eeuwige lijden te vinden.

Lichtmeester Boeddha vond die uitweg door een vorm van mentale discipline te ontwikkelen, meditatie. Daardoor wordt het mogelijk de illusies van deze wereld, vormgegeven door onze ego’s, te kunnen doorzien. En niet meer te hechten aan allerlei verlangens die steeds weer onvervuld blijven en weer nieuwe illusies voortbrengen. Boeddha helpt je daarbij. Zijn energie voelt niet alleen zeer vredig, maar helpt je ook bij onthechting, om je weg naar verlichting en het Nirvana te helpen gaan. Een zeer zachte maar toch mannelijke energie.

Beschrijving

BOEDDHA, DE LICHTMEESTER VAN VREDE EN VERLICHTING

Een nieuwe spirituele levenswijze

Boeddha is een lichtmeester die een belangrijke inspirator was van een van de grote religies, het boeddhisme. Boeddha betekent ontwaakte, verlichte of een tot inzicht gekomene. De naam Boeddha is een titel of aanduiding voor een persoon die de weg van het inzicht is gegaan en zelf ook tot verlichting is gekomen. Of anders gezegd het kwijtraken van alle illusies. Hij ontwikkelde eigenlijk een spirituele levenswijze die niet echt een religie is. Want hierin wordt niemand aanbeden en je moet niemand gunstig stemmen of je aan allerlei geboden en verboden houden. Boeddha is over de gehele wereld een grote inspiratiebron voor levenswijsheid en spirituele ontwikkeling.

Siddhartha Gautama

Hij werd geboren als Siddhartha Gautama, ongeveer 563 v. Christus, in Nepal. De naam Siddharta betekent degene wiens doel is vervuld. Hij was een prins en groeide op in een zeer beschermende omgeving. Pas op volwassen leeftijd (met 29 jaar) kwam hij voor het eerst buiten de paleismuren en zag hij hoe het leven voor de minder fortuinlijke mensen eruit zag. Het was voor hem een grote schok dat het leven een strijd kon zijn van alle mogelijke moeilijkheden om te kunnen overleven, een aaneenschakeling van lijden. Het beëindigen van dit lijden werd zijn levensweg.

De zoektocht naar het ontstaan van lijden

Op zijn zoektocht naar het ontstaan en het op de juiste manier benaderen van dit lijden ging hij bij verschillende leermeesters in de leer. Maar geen van hen kon hem bevredigend helpen, zodat hij besloot zijn eigen weg te gaan. Hij zocht naar een weg die het genot (dat steeds onvervuld blijft) en de toen door veel meesters gepropageerde zelfkastijding (dat niet afhoudt van het zoeken naar bevrediging) zou kunnen vervangen.

Een belangrijke ontdekking voor hem was dat lijden ontstaat door verlangen. Boeddha begon een vorm van mentale discipline te ontwikkelen, meditatie, die voorbij gaat aan dat verlangen. Die het gericht zijn op verlangen kan vervangen door het gericht zijn op het hogere dat in de mens zelf aanwezig is. En dat zowel lijden als illusie kan beëindigen. Hij ontwikkelde een weg tussen deze twee in: de Middenweg, die leidt tot kennis en inzicht, tot vrede, en uiteindelijk de verlichting (het begrijpen van de oorzaak van lijden) en het nirvana (het loslaten van lijden).

Een Boeddha, De Boeddha en Het Boeddhisme

Zoals vaak beschreven begon hij te mediteren onder een bodhiboom en bereikte hij in een nacht de verlichting. Boeddha of de boeddha, is de bekendste van een groter aantal mensen die verlichting hebben bereikt, en daarmee het Nirwana, en dus ook boeddha kunnen worden genoemd. In het boeddhisme wordt door De vier edele waarheden en Het achtvoudige pad gepoogd zichzelf ook van het lijden en de illusies te ontdoen en een boeddha te worden.

De illusies voorbij

De energie van Lichtmeester Boeddha is zeer vredig. Je kunt voelen hoe de identificatie met het denken, en de identificatie met de emoties en de illusionaire veronderstellingen van het ego (die je wil doen geloven dat deze van jezelf zijn), meteen naar de achtergrond verdwijnen. Je voelt de grote rust die er in je ontstaat. Het is eigenlijk de innerlijke vrede die dan meteen optreedt. Het gevoel wanneer je illusie en verlangen terzijde hebt geschoven en er iets te voorschijn komt dat veel grootser is: jouw goddelijke natuur. En eigenlijk is je goddelijke natuur ook een vorm van genot, maar dan van de hemelse soort. Deze haalt je niet weg van jezelf, maar is juist het Zijn van je Zelf, het is je Thuis, en dat is bijzonder fijn! Geniet van deze vrede, en geniet van je Zelf.

%d bloggers liken dit: