Boeddha

29,00

Lichtmeester Boeddha is over de gehele wereld een grote inspiratiebron voor levenswijsheid en spirituele ontwikkeling. Hij was een belangrijke inspirator van een van de grote religies of levenswijzen, het boeddhisme. Door meditatie vond hij de uitweg uit het wereldlijke lijden.

Lichtmeester Boeddha ontwikkelde de Middenweg, ook genoemd het Achtvoudige Pad. Daardoor wordt het mogelijk de illusies van deze wereld, veroorzaakt door onze ego’s, te kunnen doorzien. En door onthechting allerlei verlangens los te laten die steeds weer onvervuld blijven. En weer nieuwe illusies voortbrengen. Deze Lichtmeester helpt je mentale rust en innerlijke vrede te vinden. En de weg te gaan van eenvoud, geduld, aandacht, acceptatie, wijsheid, vrede en harmonie. Om uiteindelijk Verlichting en het Nirvana te vinden.

BOEDDHA, DE LICHTMEESTER VAN VREDE EN VERLICHTING

De spirituele levenswijze van Lichtmeester Boeddha

Lichtmeester Boeddha is de grondlegger van een van de grote religies, het boeddhisme. Waarvan we spirituele concepten als reïncarnatie en karma kennen. Boeddha betekent een ontwaakt of verlicht persoon. De titel Boeddha is een aanduiding voor een persoon die de weg van het inzicht is gegaan. En daarmee uiteindelijk tot verlichting is gekomen. Of anders gezegd: alle illusies heeft losgelaten.

Deze Lichtmeester ontwikkelde meer een spirituele levenswijze dan een religie. Want in het boeddhisme gaat het minder om het aanbidden van een opperwezen. In de hoop daarvoor later, in de hemel, beloond te worden. De leer van Boeddha gaat veel meer over zelfontwikkeling. Over onthechting, het kwijtraken van alle illusies om daardoor de hemel of het Nirwana te bereiken. Deze Opgestegen Meester is over de gehele wereld een grote inspiratiebron voor levenswijsheid en spirituele ontwikkeling.

Siddhartha Gautama, boeddha

Boeddha of de boeddha, is de bekendste van een groter aantal mensen die de Verlichting hebben bereikt. Boeddha betekent hij die ontwaakt of verlicht is. Ook anderen die op eigen kracht de verlichting hebben bereikt worden boeddha genoemd, zoals Lichtmeesteres Kwan Yin. Gautama Boeddha is echter de in het westen bekendste boeddha. En staat daarmee bekend als dé Boeddha.

Lichtmeester Boeddha werd geboren als Siddhartha Gautama, ongeveer 563 v. Christus, in India (nu Nepal). De naam Siddharta betekent degene wiens doel is vervuld. Hij was een prins en groeide op in een zeer beschermende omgeving. Pas op volwassen leeftijd, met 29 jaar, kwam hij voor het eerst buiten de paleismuren. Daar zag hij hoe het leven voor de minder fortuinlijke mensen eruit zag. Het was voor hem een grote schok dat het leven een strijd kon zijn van alle mogelijke moeilijkheden om te kunnen overleven. Een aaneenschakeling van lijden. Het beëindigen van dit lijden werd zijn levensweg.

De zoektocht naar het ontstaan van lijden

Tijdens zijn zoektocht naar het ontstaan en het op de juiste manier benaderen van dit lijden ging hij bij verschillende leermeesters in de leer. Maar geen van hen kon hem bevredigend helpen. Boeddha besloot daarom zijn eigen weg te gaan. Hij zocht naar een weg om het steeds onvervuld blijvende verlangen of genot te beëindigen. Hij wilde ook de door veel meesters gepropageerde zelfkastijding vervangen. Omdat deze het zoeken naar bevrediging niet succesvol kon stoppen.

Boeddha kwam met de Middenweg, de weg tussen genotzucht en zelfkastijding in. Deze Middenweg leidt tot kennis en inzicht, harmonie en tot Innerlijke Vrede. Het begrijpen van de oorzaak van het lijden, en het loslaten van lijden, bracht hem uiteindelijk de Verlichting. Ook wel het Nirvana (of Nirwana) genoemd. Deze Middenweg heeft hij tot het eind van zijn aardse leven consequent toegepast.

De Middenweg of het Achtvoudige Pad en de Vier Edele Waarheden

Zoals vaak beschreven begon Siddhartha Gautama te mediteren onder een bodhiboom en bereikte hij in een nacht de Verlichting. Daarna begon hij in India onderwijs te geven in de Middenweg en de Vier Edele Waarheden. Deze zijn het bestaan van lijden. Zoals door ontevredenheid, onvervuld verlangen, frustratie, het ervaren van problemen en ellende. De oorzaken van lijden. Ego-begeertes die gouden bergen beloven maar alleen kortstondige bevrediging brengen. Het beëindigen van het lijden. Door het ego te vervangen door het hart, ofwel de illusie inruilen voor de werkelijkheid. En tenslotte het bereiken van het Nirwana. Deze laatste wordt door de Middenweg of het Achtvoudige Pad gedaan:

  1. Het juiste inzicht
  2. De juiste intentie
  3. De juiste communicatie
  4. Het juiste handelen
  5. Het juiste levensonderhoud
  6. De juiste inspanning
  7. De juiste aandacht
  8. De juiste concentratie


Lichtmeester Boeddha: voor acceptatie, innerlijke rijkdom en verlichting

Wil je zelf ook graag het lijden en het ego overstijgen? Dan is Lichtmeester Boeddha een fijne hulp. Boeddha’s energie voelt zeer zacht en harmonieus, er ontstaat meteen een gevoel van vredigheid en acceptatie. Voel hoe de identificatie met het denken meteen naar de achtergrond verdwijnt. Net als de identificatie met andere illusionaire opdringerigheden van het ego. Het ego wil je laten denken dat deze gedachten en emoties van jou zijn. Dat deze illusies je eigen natuur weerspiegelen. Maar zodra de identificatie daarmee stopt, staat het ego machteloos.

Deze Lichtmeester helpt je jouw eigen Gulden Middenweg te vinden. Waardoor identificatie en kortstondige illusionaire wereldse bevrediging vervangen wordt door Innerlijke Rijkdom. Lichtmeester Boeddha bevordert: Onthechting, Loslaten, Mentale Rust, Innerlijke Vrede, Harmonie, Geduld, Aandacht, Acceptatie, Wijsheid, Zachtaardigheid, Innerlijke Rijkdom, Verlichting. Zoek je meer harmonie en vrede in je leven en een weg uit de illusies van deze wereld? Lichtmeester Boeddha is graag je gids op jouw pad naar Verlichting.