Hersengolf Afstemmingen

DE HERSENGOLF AFSTEMMINGEN: DE FOCUS OP JE BINNENWERELD

Hersenactiviteiten en bewustzijnsstaat

Met de Hersengolf Afstemmingen kun je de activiteiten van je hersenen beïnvloeden, en daardoor je staat van bewustzijn. Hersengolven worden veroorzaakt door de activiteit van de hersencellen. Deze geven elektrische signalen af en op die manier zorgt het zenuwstelsel ervoor dat de verschillende delen van het lichaam met elkaar kunnen communiceren. Dat allerlei taken worden uitgevoerd. En dat er een feedback ontstaat zodat processen kunnen worden bijgestuurd en geoptimaliseerd. Deze hersenactiviteiten kunnen worden geregistreerd door medische apparatuur zoals een EEG, die de hersenfrequentie in Hertz (Hz) per seconde weergeven. Wat je dan eigenlijk ziet is hoe veel werk de hersencellen op dat moment doen, en hoe druk het dus voor diegene in zijn hoofd zal voelen.

Vier soorten hersengolven

Deze hersengolven kun je verdelen in een aantal soorten, om onderscheid te maken tussen de momenten waarop de hersenen meer of minder actief zijn. Meestal gebeurt dat onderverdelen in 4 soorten met ongeveer deze frequentie:

● Beta 14 Hz en hoger
● Alpha 7-14 Hz
● Theta 4-7 Hz
● Delta 0-4 Hz

Soms wordt ook Gamma nog onderscheiden, wat dan het meest actieve deel van Bèta is, wanneer iemand sterke stress ervaart. Maar hier valt deze gewoon onder Bèta. De hersenfrequentie loopt hierbij van hoog naar laag. Bèta heeft de hoogste frequentie, Delta de laagste. Bij een weergave van de hersengolven zie je ook meteen welk effect dat in ons hoofd waarschijnlijk zal hebben: Bèta ziet er erg druk uit, Delta juist heel ontspannen.

De dominerende hersengolven als je bewustzijnsstaat

Hersengolven komen normaal gesproken als een mix voor, de hersengolven die dominant zijn bepalen je bewustzijnsstaat. Je zou je een mengpaneel kunnen voorstellen met vier schuifregelaars: Bèta, Alfa, Theta en Delta. De schuif die het meest naar boven geschoven is, is de soort hersengolven die domineert. En dat is een weerslag van je bewustzijnsstaat, van hoe je je voelt in je hoofd, en waar je op dat moment goed toe in staat bent en waartoe niet. De bewustzijnsstaat die samenhangt met je hersenactiviteit maakt dat sommige activiteiten je goed afgaan en andere zaken juist heel moeilijk zijn. Bèta Hersengolven zijn bijvoorbeeld totaal ongeschikt om te mediteren, Delta Hersengolven werken weer helemaal niet mee om een ruzie met iemand uit te vechten.

De 4 Hersengolven

Buitenwereld en binnenwereld

Je bewustzijnsstaat is van belang voor hoe je je voelt en hoe je de wereld ervaart. Ook bepaalt deze wat je mogelijkheden zijn. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld het verschil tussen Buitenwereld en Binnenwereld. Ben je heel erg gericht op de buitenwereld, zoals dat bij Bèta het geval is, dan zal de buitenwereld jouw ervaring bepalen. Er gebeurt dan iets in de buitenwereld, en jij neigt ertoe daarop te reageren. Op tv zie je iets ergs gebeuren, en jij reageert daarop met een emotie: angst, geschoktheid, boos worden op de veroorzaker.

Bij alfa sta je een beetje in de Binnenwereld en meer in de Buitenwereld. En met Theta en Delta Hersengolven ga je steeds dieper in je binnenwereld. Nu wordt jouw emotionele en algehele gevoel bepaald door wie jij bent en heb jij invloed op jouw deel van de buitenwereld. En kun je beter bij jezelf blijven, trek je je niet meer zo veel aan van wat er in de buitenwereld gebeurt. We hebben dus weinig behoefte aan Bèta, de bewustzijnsstaat van de stress waar we al veel te vaak in zijn. Maar als het ons mogelijk zou zijn zelf Alfa, Theta en Delta op te roepen, zou dat natuurlijk heel waardevol zijn.

Je bewustzijnsstaat zelf bepalen

De meeste mensen zijn niet zo goed in staat die bewustzijnsstaat te beïnvloeden. Vaak gebeurt dat nogal onbewust en ongestructureerd, en door omstandigheden die door de buitenwereld gedicteerd worden. Sommige mensen voelen zich soms net een bal in een flipperkast: ze worden weggeschoten, botsen met alles wat ze tegenkomen, en hebben zelf geen enkele invloed op het spel. De buitenwereld ageert, jij reageert en moet steeds mee in dat spelletje. Het is natuurlijk veel fijner als je dat wel zelf kunt bepalen, en daarvoor zijn de Alfa, Theta en Delta Hersengolven bedoeld.

Met de Hersengolf Afstemmingen heb je bijvoorbeeld meer controle over je denken, over de drukte in je hoofd en kun je gefocust werken. Dan ben je effectiever in het werk dat je doet, kun je jezelf doelen stellen en die goed ten uitvoer brengen. Of je gebruikt het voor stressvermindering, pijnvermindering en de andere gezondheidsvoordelen die aan de goede hersengolven worden toegeschreven. Je zult je er in ieder geval al snel relaxed door voelen. Maar je kunt de Hersengolf Afstemmingen ook op een meer spirituele manier gebruiken om jouw mentale toestand naar eigen voorkeur te veranderen, om meditatie te vergemakkelijken, om dieper naar binnen te gaan en meer in balans te blijven.

Alfa Hersengolven

Theta Hersengolven

Delta Hersengolven

%d bloggers liken dit: