Healing Afstemmingen

DE HEALING AFSTEMMINGEN, ANDERS OMGAAN MET PROBLEMEN

 

Weer met je Zelf in contact komen

De Healing Afstemmingen hebben tot doel de verbinding te zoeken, de Eenheid of Oneness te voelen en deze te leven. Healing of Heling komt van Heel. Heel betekent Een. Healing gaat dus over Heel of Een maken. Het woord Heel is ook verwant aan Heil, dat welzijn of voorspoed betekent. En aan Heilzaam en Heilig. Begrippen die Gezondheid, Onkwetsbaarheid, Zuiverheid en Verhevenheid uitdrukken. De Healing Afstemmingen zijn gemaakt om je in verschillende aspecten weer te verbinden met je Zelf, met dat wat je bent. En daardoor ook met de mogelijkheden die je in je hebt, zodat je wat je bent ook kunt leven. En je veel meer jezelf kunt zijn, meer voldoening kunt voelen over wie je bent en wat je doet en ervaart.

Afscheiding vraagt om healing

Het tegenovergestelde van de Eenheid of Oneness waarbij het om Healing gaat is afscheiding. Afscheiding betekent dat je jezelf niet herkent in de ander of dat wat op enige manier anders is dan jij. Afscheiding kan ontstaan door verschil in geslacht, leeftijd, cultuur, religie, huidskleur, maatschappelijke positie, opvattingen en nog veel meer. Afscheiding ontstaat door het benadrukken van verschillen. Door indeling in vakjes. Door jezelf als beter, waardiger, rechtvaardiger te zien als degene die je als het ware van je hebt afgestoten. Waarmee je je niet langer Een voelt, waarmee je de verbondenheid kwijt bent. Door afscheiding verliest een geheel zijn orde. En ontstaat er een vorm van chaos, zoals ziekte, onenigheid, onvrede of ongelukkig zijn. Healing probeert de samenhang die alles in harmonie houdt weer terug te brengen.

Helende-aanraking

Illusies en afscheiding, een hecht koppel

Een belangrijke vorm van afscheiding ontstaat door ons lichaam, door de ruimte die er zit tussen je eigen lichaam en de lichamen van anderen. Waar de ziel alles omvat, is het lichaam iets dat afgescheiden voelt. En daardoor het gevoel kan geven dat het gevaar loopt en beschermd moet worden. Dat te kort kan komen en sterfelijk is. Afscheiding is een van de grootste illusies. Een andere belangrijke illusie is dat wij ons lichaam zijn (en dat we niet een ziel zijn en een lichaam hebben). Of dat er niet genoeg is voor iedereen, zodat het gerechtvaardigd is anderen kwaad te doen om jezelf te beschermen en in leven te houden. Of dat sommigen van ons beter zijn dan anderen (superioriteit). Maar ook dat de dood bestaat, dat het leven eindig is. Illusies zijn er heel veel, ze zijn het werk van het ego en de bron van heel veel problemen.

Zoek de verbinding, ga voor Healing

De Healing Afstemmingen zijn ervoor gemaakt om afscheiding te verminderen, en de verbinding te zoeken. Om illusies in het juiste licht te gaan zien zodat ze kunnen oplossen in het niets. Om het ego weer de dienende rol te geven die het hoort te hebben. Maak je ziel weer tot middelpunt, de ziel die je altijd bent en altijd zult zijn. Zou je vanuit je ziel leven, dan zou je weten dat wij allen Een zijn, en dat er maar Een van ons is, die we God, Allah, De Bron… noemen.

Vormen van healing zijn bijvoorbeeld het versterken van je persoonlijkheid, om deze minder gevoelig te maken voor je ego. Of de speelsheid en levenslust van je ziel via je Innerlijke Kind weer te laten bloeien. Ook heel belangrijk: inzien dat wat je denkt, net als wat je zegt en doet, door de Wet van aantrekking dat is wat je zult ervaren. Dat Helende Gedachten zullen leiden tot fijnere ervaringen. Healing is niets anders dan de beweging terug naar je Goddelijkheid. En dat is altijd een goed idee om aan te werken.

Energiesysteem Healing

Helende Gedachten

Helende Woorden

Helende Daden

Innerlijk Kind Healing

Persoonlijkheids Healing

%d bloggers liken dit: