WME III: Emoties

Emoties en hoe ze steeds jouw energie beïnvloeden

WME III: Emoties en de rollercoaster van jouw energie

Jouw energie tijdens emoties

In deel III van de serie Werken met Energieën kijken we wat emoties met onze energieën kunnen doen. Door 3 situaties te schilderen zien we hoe we ons daarvan bewust kunnen worden. En hoe we daardoor onze energie kunnen bijsturen om ervoor te zorgen dat we meer in liefde blijven.

Hoe emoties onze energie beïnvloeden

Een belangrijke en heel herkenbare vorm van energieverandering vindt plaats bij emoties. Vooral negatieve emoties kunnen een grote impact hebben. Denk maar aan hoe angst iemand klein kan maken. Hoe dat je kan verlammen om snel en goed op een situatie te reageren. Zoals wanneer je op de snelweg heel snel moet uitwijken om een ongeluk te voorkomen. Of bedenk hoe boosheid het contact tussen mensen kan verstoren. Bijvoorbeeld wanneer het uiten van harde woorden of zware verwijten een relatie op de klippen kan laten lopen.

Een emotie is een innerlijke energieverandering die weergeeft wat je van iemand of iets vindt. Of hoe je bijvoorbeeld een situatie, een idee of een verwachting beoordeelt. Het kan een sterke en snelle innerlijke energetische verandering teweeg brengen. Die heel zichtbaar kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan blozen, huilen of een gezichtsuitdrukking als afschuw.

Situatie I: Een jong kind is bang

Je bent nog een jong kind en zit in de woonkamer op de vloer met je speelgoed te spelen. In de aangrenzende keuken zijn mama en papa. Ze zijn duidelijk niet erg lief elkaar. Irritatie gaat over in boosheid, en je hoort harde woorden. Je voelt je verdrietig en bang omdat mama en papa jouw steun en toeverlaat zijn. En als ze elkaar niet meer lief vinden, kun je dan nog wel zeker zijn van waar je zult wonen en bij wie?

Wanneer dit langer duurt of vaker voorkomt gebeurt er iets bijzonders: jij sluit je af voor dit existentiële gevaar. Jouw aura zorgt ervoor dat de lage energie van ruzie niet meer bij jou binnenkomt. Je speelt nu in jouw bijna geheel afgeschermde eigen wereldje. Een wereldje dat een veel hogere en liefdevollere energie draagt dan de momentele wereld van jouw ouders, als deze ruzie hebben.

Het kind heeft in dit geval een eigen, waarschijnlijk onbewuste oplossing om zich aan negatieve energieën te onttrekken. De ouders moeten leren, ondanks dat ze het niet met elkaar eens zijn, om hun energieën positief te houden. Zodat noch zijzelf, noch hun kinderen daarvan de negatieve gevolgen hoeven te ervaren.

Situatie II: Emotionele afhankelijkheid en liefdeloosheid

Kiki en Lukas zijn een jong stel dat de eerste stappen in de romantische liefde achter de rug hebben. Na de aanvankelijke hevige verliefdheid beginnen er wat scheurtjes in hun relatie te komen. Deze uit zich op 2 verschillende manieren: Kiki vertoont emotionele afhankelijkheid en Lukas beantwoordt dat met emotionele liefdeloosheid.

Lukas heeft het gevoel dat Kiki al zijn vrije tijd opeist. Ze voelt voor hem als een klit. Kiki daarentegen vond het juist zo heerlijk om steeds bij elkaar te zijn. En ze voelt zich ontkend en in de steek gelaten nu Lukas minder verliefd en afstandelijker begint te worden. Beiden beginnen ze te leren dat hun liefdesenergie naar elkaar toe is veranderd. En dat de situatie waarin ze nu zitten vraagt om een aanpassing van hun verhouding. Door begrip te krijgen voor elkaars gevoelens en houding (in feite bewust te zijn van elkaars energie), leren ze om te gaan met de eerste grote teleurstelling in de liefde.

Hier is het belangrijk dat Kiki en Lukas hun energie aanpassen aan de veranderende situatie. Maar daarbij in een positieve energie te blijven, zodat ze elkaar emotioneel geen pijn doen. En het toch fijn blijven vinden elkaar te zien. Hun beider verlangens moeten met elkaar in harmonie zijn.

Situatie III: Verdrietige en wanhopige ouders

Twee ouders zijn wanhopig omdat hun kind niet van school is teruggekomen. Niemand weet waar het is. Eerst waren er de verwijten. Moeder zou zoals meestal thuis zijn als het kind van school zou komen. Maar moeder had ’s morgens al gezegd dat ze deze dag laat terug zou zijn van haar werk. Vader zou daarom vandaag eerder thuis komen. Maar in de haast om ’s morgens op tijd op het werk te komen, was deze afspraak die moeder vader nariep, niet goed binnen gekomen.

Op een gegeven moment staan de ouders niet langer tegenover elkaar. Hun energie verandert van verwijten en wanhoop in verdriet en schuldgevoelens. Ook zoeken ze nu steun bij elkaar. Alsof het kind deze energetische verandering aanvoelt en zich niet langer bedreigd voelt, (het had zich verstopt in een bosje niet ver van huis) duikt het plotseling weer op. Opgetogen omdat zijn ouders weer Samen en Een zijn. En dat zijn ouders blij zijn: met hun kind en met elkaar.

Deze situatie begint negatief, met de schuldvraag, wanhoop en verdriet. Maar de ouders vinden weer terug naar elkaar (en naar harmonie), en daarmee naar de goede energie. Beloond met een goede afloop.

Een negatief emotioneel leven verbeteren

Veel veranderende energieën zijn vaak moeilijk te herkennen, zeker als bewust Werken met Energieën niet iets is wat je vaak doet. Emoties zijn juist heel goed te herkennen. De kunst is dan goed te onderscheiden of een emotie je dient of niet. En deze te veranderen als dat beter voor je is. Waarbij je beter de emotie niet kunt onderdrukken, maar kunt kijken wat er precies achter die emotie schuilt. En dit positief proberen te veranderen. Dan leer je ook op emotioneel gebied te Werken met Energieën. En een mogelijk negatief emotioneel leven te veranderen in een positief emotioneel leven. Zie ook Emotionele Harmonie, de afstemming die je hierbij heel goed kan helpen.


Deel IV van de serie Werken met Energieën gaat over het Ego. Hoe beïnvloedt ons ego ons, en wat doet dat met onze energie?

WME I: Werken met Energieën
WME II: Verandering van Energie
WME IV: Het Ego
WME V: Relaties
WME VI: Dagelijks Energiewerk

Comments are disabled.