WME II: Verandering van Energie

Verandering van Energie, bewust ervaren wat er in jou gebeurt

WME II: VERANDERING VAN ENERGIE, STAP 1 IN WERKEN MET ENERGIEËN

Je bewust worden van je energie tijdens veranderingen

In Deel II van Werken met Energieën gaan we het hebben over Verandering van Energie. Want voor je bewust kunt gaan Werken met Energieën, is het belangrijk dat je je eerst bewust gaat worden van je energie. Van dat wat je jouw energiesignatuur zou kunnen noemen, en die zich weerspiegelt in de energie die jouw aura uitstraalt. Maar ook in de energie zoals die in je lichaam stroomt, en voelbaar is in bijvoorbeeld jouw chakra’s. Lukt je dat, dan kun je daarna leren je bewust te worden van veranderingen in jouw energie. Van de momenten waarop jouw persoonlijke energie verandert.

De beste graadmeter van jouw energie is hoe je je voelt

Hoe voel jij je eigenlijk? Hoe voel je je als je in een goed humeur bent. En hoe is dat als je in een slecht humeur bent. Hoe voel je je als je iets doet wat je graag doet, je passie. En wat gebeurt er met je wanneer je dingen moet doen waar je helemaal geen plezier in hebt. Belangrijk is niet alleen dat je je humeur herkent, of dat je bepaald werk als onprettig ervaart. Ook belangrijk is: wat is nu mijn energie. Hoe voelt mijn energie nu: hoog of laag, positief of negatief, aangenaam of onaangenaam.

Probeer het volgende helder te krijgen. Hoe voelde mijn energie toen ik nog in een goed humeur was. En hoe voelt mijn energie wanneer ik in een slecht humeur kom. Bijvoorbeeld omdat je iemand tegenkomt die je onprettig vindt. Of omdat je net iets leuks aan het doen was, en je nu een vervelend karwei moet doen. Wat gebeurt er op dit moment in mij? Welke Verandering van Energie vindt er op dat moment in mij plaats?

Verandering van Energie en de waarde van Energiebewustzijn

Tijdens meditatie kun je proberen je niet te laten leiden door een gedachte, maar deze slechts waar te nemen. Bij energie-bewustzijn kun je precies hetzelfde doen: wees toeschouwer van de energieverandering in jezelf. Het moment van in een slecht humeur komen, en het moment van weer een goed humeur krijgen, zijn het gemakkelijkst te herkennen. Omdat dan je energie het sterkst verandert.

Of neem het verschil in energie dat in je kan ontstaan wanneer je een heel jaar op school hebt gezeten of hebt gewerkt. En nu heb je vakantie. De energie van vrijheid kan je dan heel vrolijk maken. Of zelfs euforisch. Eindelijk mag je je tijd precies zo indelen als je zelf het fijnste vindt.

Verschilt de situatie, dan verschilt je energie

Of neem deze twee nogal verschillende situaties: een begrafenis en een bruiloft. Wanneer je naar een begrafenis of crematie gaat, zal je energie nogal ingetogen zijn. Misschien voel je je weemoedig, verdrietig, depressief. Wanneer je een bruiloft hebt zal je energie veel meer expressief zijn. Waarschijnlijk ben je opgetogen, blij, vind je het fijn voor de twee geliefden dat ze elkaar gevonden hebben. En, als zij je heel na staan, voel je je gelukkig omdat zij zich gelukkig voelen.

Je kunt dit verschil in energie ook heel goed merken wanneer je er geen onderdeel van uitmaakt, maar er wel mee te maken krijgt. Wanneer je een begrafenisstoet tegenkomt, zul je waarschijnlijk automatisch je energie wat dempen en ingetogener maken. Maar als je feestgangers op straat ziet, die zingen en dansen, zul je de neiging hebben ook vrolijk te worden en in een feestelijke energie komen. Misschien heb je wel zin om mee te doen en ook te gaan zingen en dansen.

Of neem het grote verschil tussen een kind dat op school zit en een kind dat vrij is. In de klas moet het de hele schooldag op een stoeltje zitten en naar de juf of meester luisteren. De energie verandert sterk wanneer de school uitgaat. Getuige de uitgelatenheid van schoolkinderen als ze uit school komen en hoe dat hun vreugde verhoogt.

Bij Verandering van Energie kiezen voor betere energieën

Er zijn heel wat situaties in je leven waarin jouw energie verandert. Het is heel waardevol als je je goed bewust wordt van je energie. Want daardoor leer je ook jouw energie aan te passen aan hoe deze voor jou het fijnste is. Bewustzijn, met daaraan gekoppeld kiezen voor beter, is dan de sleutel tot verandering ten goede.  Je zou hiervoor dit schema kunnen gebruiken:

Bewustzijn – Beoordeling – Aanpassing

Aanpassing volgt dan wanneer je je bewust bent van een energieverandering. Beoordeel je die verandering van energie als negatief of ongewenst, dan zul je deze graag willen verbeteren.


Deel III van de serie Werken met Energieën gaat over Emoties. Welke invloed hebben emoties op jouw energie?

WME I: Werken met Energieën
WME III: Emoties
WME IV: Het Ego
WME V: Relaties
WME VI: Dagelijks Energiewerk

Comments are disabled.