Egobehoeftes en Zielsverlangens

Egobehoeftes en Zielsverlangens, het een geeft verdriet, het ander vreugde

Egobehoeftes En Zielsverlangens, Een Heel Verschil

Kijken naar Egobehoeftes en Zielsverlangens

Egobehoeftes en Zielsverlangens kun je zien als 2 manieren om jouw leven te veraangenamen. Het eerste streelt je ego, het tweede is fijn voor je ziel. Egobehoeftes en Zielsverlangens geven een goed beeld van hoe je in het leven staat, wat belangrijk voor je is en op welke manier je dat probeert te verwezenlijken. Het zijn als het ware 2 uitersten. 2 heel verschillende manieren om jouw fysieke leven gestalte te geven. In dit bericht probeer ik deze 2 verschillende levenspaden met elkaar te vergelijken. Om zo een beter idee te krijgen hoe ze van elkaar verschillen. Zodat je je bewust kunt worden van hun consequenties. Dit helpt je te bepalen welke van deze 2 levenspaden jou beter dient: jouw Egobehoeftes of jouw Zielsverlangens.

Over behoeftes en verlangens

Het is altijd goed je te bedenken dat je een ziel bent, die af en toe een fysieke ervaring heeft. Dat je lichaam is wat je hebt, en dat je ziel is wat je bent. Dat er een groot verschil is tussen hebben en zijn. Zodat we beter begrijpen wat echt belangrijk voor ons is. Waarbij opgemerkt dat natuurlijk ook je lichaam en persoonlijkheid aandacht nodig hebben.

Behoeftes en Verlangens verschillen van elkaar. Behoeftes horen vooral bij onze persoonlijkheid en ons ego, verlangens horen veel meer bij onze ziel. Waar Behoefte als een noodzaak wordt gevoeld, is Verlangen meer een voorkeur. Het oplossen van een behoefte voelt als het verminderen van een tekort. Het oplossen van een verlangen veel meer als een uitbreiding of toevoeging. Behoeftes kun je niet duurzaam bevredigen, Verlangens wel. Bedenk daarom: hoe meer je je Behoeftes verandert in voorkeuren, hoe vrediger en gelukkiger je leven wordt.

Hoe je Egobehoeftes en Zielsverlangens kunt herkennen

Er is een duidelijk onderscheid tussen Behoeftes en Verlangens. Waardoor je goed kunt herkennen of je met Behoeftes of Verlangens te maken hebt. Behoeftes wijzen op een gebrek, Verlangens staan aan de basis van groei. Waar Behoeftes je ongelukkig kunnen maken als er niet aan voldaan wordt, zijn Verlangens alleen maar een extra. Ze zijn geen noodzaak, maar voegen slechts extra vreugde en geluk toe.

Egobehoeftes kun je eraan herkennen dat ze vrijwel altijd alleen jezelf dienen, kortstondig voordeel bieden (zoals plezier of stressvermindering). En op de langere termijn meestal betekenisloos zijn. Ze staan bovendien vaak aan de wieg van nieuwe problemen. Egobehoeftes beloven je steeds weer geluk maar geven dit nooit. Althans geen duurzaam geluk.

Zielsverlangens kun je eraan herkennen dat ze zowel jezelf als anderen dienen. Ze zijn een langdurige bron van plezier en ontstressing. En zijn ook na dit leven nog steeds waardevol. Zielsverlangens lossen problemen en karma op. Ze geven je een goed gevoel over jezelf. En ze zijn verbindend naar alles wat leeft. Want alles wat leeft is ziel.

Nog meer onderscheid

Een ander onderscheid tussen Egobehoeftes en Zielsverlangens zie je aan de mate van strijd in je leven. Mensen met veel Egobehoeftes ervaren hun leven vaak als een voortdurende strijd. Een strijd die ze via hun Egobehoeftes proberen te verminderen. Mensen die hun Zielsverlangens voorrang geven zien de strijd in hun leven juist verminderen. Omdat ze zich richten op dingen die zelf geen strijd voortbrengen.

Hoe meer je nog aan je Egobehoeftes vastzit, hoe meer je leven een strijd zal zijn. En hoe vaker je last zult hebben van teleurstellingen, frustraties, angsten en dergelijke. Hoe hoger je jouw bewustzijn hebt ontwikkeld, hoe meer je een verschuiving ziet van Egobehoeftes naar Zielsverlangens. En hoe vaker je ervaringen van liefde, vreugde en geluk zult hebben. In de tabel zie je goed hoe ze zich onderscheiden.

Tabel Egobehoeftes en Zielsverlangens

Egobehoeftes Zielsverlangens
Zekerheid Liefde
Veiligheid Vrijheid
Onkwetsbaarheid Schoonheid
Genoeg Hebben Vreugde
Erbij Willen Horen Geluk
Sociale Status Rijkdom en Overvloed
Waardering, Respect Vertrouwen
Roem Vrede
Mooi Gevonden Worden Waarheid
Rijk Zijn Wijsheid
Machtig Zijn Perfectie

Hoe ga je van Egobehoeftes naar Zielsverlangens?

Maak eerst een goed onderscheid tussen Egobehoeftes en Zielsverlangens. Stel jezelf de vraag: Waar komt het vandaan? Egobehoeftes komen voort uit je hoofd: gedachten, of buik: emoties. Zielsverlangens komen altijd uit je hart. De volgende vraag is: Hoe voelt het? Voelt het drukkend, dwingerig, irritant, dan zijn het Egobehoeftes. Voelt het licht, prettig en goed, dan betreft het Zielsverlangens. Nog een vraag: Wat doet het met je energie? Egobehoeftes hebben een lage energie, Zielsverlangens een hoge energie. Dit verschil zie je ook goed in bovenstaande tabel.

De belangrijke vraag is vervolgens: Hoe ga ik van Egobehoeftes naar Zielsverlangens?

  1. Wees zo vaak mogelijk in een hoge energie. Bron Afstemmingen als Bron van Liefde, Bron van Vertrouwen en Bron van Vrede zijn hiervoor heel geschikt.
  2. Voel je hartenergie. Hartenergie is belangrijk. Hart en Ziel helpt om je ziel en daarmee haar verlangens goed te voelen en begrijpen.
  3. Kies goed. Hoe beter je keuzes, hoe beter je ervaringen. Liefdes Keuzes helpt je om Egobehoeftes te overrulen en voor Zielsverlangens te kiezen.

Zo kun je echt positief met Egobehoeftes en Zielsverlangens omgaan en van betere levenservaringen genieten.

Comments are disabled.