Blokkades Verwijderen

Blokkades: ben je ze kwijt dan zie je hoe goed en mooi jouw energie stroomt

Blokkades, Hoe Ontstaan Ze En Hoe Verwijder Je Ze

Hoe je je (energie)blokkades kunt voorstellen

Dit bericht gaat over blokkades, energieblokkades. Je zou blokkades kunnen zien als energieverstoppingen. Plekken waar jouw levensenergie, de Prana, niet of niet meer volledig kan stromen. Stel je een snelstromend riviertje voor, dat vele bochten en kronkels volgt. Nu zijn er na een storm op een bepaalde plek verschillende bomen in het riviertje gevallen. Deze bomen blokkeren de waterstroom. Het water moet zich nu een andere weg zoeken om verder te kunnen stromen.

We weten dat water, net als energie, altijd de weg van de minste weerstand volgt. Dus nu zal het water een manier proberen te vinden om het gemakkelijkst deze gevallen bomen te ontwijken.  Om toch door te kunnen stromen. Dat betekent echter wel dat de stroom van het water belemmerd wordt in zijn voortgang. Dat het water niet meer optimaal stroomt. Datzelfde principe werkt in ons lichaam. Als een energieblokkade onze energie vermindert, moeten we voor ons welzijn onze energiestroom weer optimaliseren. We hebben dan energetische healing nodig.

Energieverstoppingen in ons lichaam en energiesysteem herkennen

Op een vergelijkbare manier ontstaan er blokkades in ons lichaam. Hier is de storm enige vorm van stress, die een gezonde energiestroom blokkeert. Hoe heftiger de stress, hoe groter de blokkade waarschijnlijk zal zijn. Ook kan het zijn dat een beetje stress, dat zich vaker voordoet, een zelfde blokkade steeds ietsje groter maakt. Je kunt dus zowel veel kleine blokkades hebben, als ook een kleiner aantal grotere. Of een mix van groot en klein.

Wat maakt nu precies dat je kleinere of grotere energieverstoppingen ontwikkelt? Het werkt een beetje hetzelfde als met ziektes. De een heeft nooit wat en heeft dan opeens een zware ziekte. De ander heeft veel kleine klachten die blijven komen en gaan, maar krijgt nooit iets ernstigs. Het is afhankelijk van de persoon en zijn levensweg.

De plek waar energieblokkades zich voordoen is ook afhankelijk van hoe je in elkaar zit. Maar plekken waar ze vaak voorkomen zijn de chakra’s. Want chakra’s staan voor ontwikkeling. Waarbij het vermijden van ontwikkelingen en uitdagingen tot energieblokkades kan leiden. Daarnaast komen ze veel voor in onze gewrichten. Gewrichten maken beweging en verandering (van richting) mogelijk. Daarom betekenen blokkades hier vaak dat je je verzet tegen een bepaalde manier van je door het leven bewegen. En tegen veranderingen in je leven. Je hebt dan niet alleen fysieke, maar ook andere vormen van flexibiliteit nodig.

Soorten blokkades

Daarnaast heb je blokkades die zich op verschillende gebieden manifesteren. Blokkades kunnen naast fysiek ook emotioneel, mentaal of spiritueel zijn. Ook combinaties hiervan komen vaak voor.

Fysieke blokkades

Fysieke verstoringen kunnen bijvoorbeeld een bloedprop in een ader of slagader zijn. Zoals bij een hartinfarct of beroerte. Maar ook een darmverstopping. Of een beknelde zenuw. Soms verstoppen in het lichaam gevormde stenen een uitgang. Zoals een galsteen die de uitmonding van de galblaas naar de lever verstopt. Een niersteen die in de urineleider vastzit. Of een blaassteen die plassen onmogelijk maakt. Hoewel deze mechanische verstoppingen volledig fysiek lijken, kunnen er toch energetische oorzaken zijn waardoor dergelijke verstoppingen ontstaan. Galstenen kunnen bijvoorbeeld wijzen op bitterheid en harde gedachten. Nierstenen kunnen duiden op onopgeloste woede. Blaasstenen zouden kunnen betekenen dat je erg veel moeite hebt met het loslaten van emoties.

Emotionele blokkades

Ook op emotioneel gebied kun je blokkades ontwikkelen. Je herkent dit door het niet gezond uiten van je emoties en niet goed kunnen loslaten van wat geweest is.

Voorbeeld 1: Anna

Anna is als kind een nogal bozig type, dat van haar hart geen moordkuil maakt. Daardoor merkt ze dat ze anderen pijn doet en deze zich van haar afkeren. Omdat Anna net als andere mensen ook verlangt naar liefde en gezien en gehoord worden, kiest ze ervoor haar boosheid in te slikken. Op latere leeftijd kan haar geblokkeerde boosheid zich uiten in een zure of bittere houding. Waarbij ze de hele wereld als haar vijand gaat beschouwen.

Voorbeeld 2: Nick

Nick is niet bepaald het prototype van de vrouwenversierder. Maar nu heeft hij toch verkering. Wanneer zijn vriendin Roos zich er niet van laat weerhouden om regelmatig met andere jongens te praten (flirten vindt Nick), wordt Nick bezitterig en jaloers. Als Roos genoeg heeft van zijn jaloezie en de verkering verbreekt, doet dit hem heel veel pijn. Deze pijn blokkeert later zijn normale vriendelijkheid en onbevangenheid naar vrouwen toe. Vrouwen zijn voor hem niet te vertrouwen.

Mentale blokkades

Bij mentale blokkades gaat het vaak om gedachten of overtuigingen die een bepaalde vorm van harmonie in je leven in de weg staan.

Voorbeeld 1: Michael

Michael heeft moeite om ’s morgens op gang te komen. Ook als hij aan het werk moet, lijkt opstaan best een zware klus. Als hij een nieuw project moet starten lijkt het soms net als bij een schrijver met een writer’s block: het begin op papier krijgen is het moeilijkste. Als hij maar eenmaal aan de gang is, dan gaat het vanzelf. Op een gegeven moment herinnert hij zich hoe hij als klein jongetje vaak van alles wilde uitproberen. Maar altijd was er wel een reden waarom dat niet mocht van zijn ouders: geen geld, te gevaarlijk, het geeft alleen maar rommel… Michael beseft plotseling: zijn eigen overtuiging dat zijn initiatief toch weer gefrustreerd wordt, is de reden waarom hij dit probleem heeft.

Voorbeeld 2: Fleur

Fleur is een heel opgewekte en positieve vrouw, behalve op liefdesgebied. Van vrouwen moet ze niets hebben, en tegen mannen doet ze moeilijk. Wanneer Fleur kennis krijgt aan een hele mooie jonge man, Rick, en ze steeds intiemer met elkaar omgaan, voelt ze hoe warm haar hart van hem wordt. Op het moment dat hij zijn armen om haar heen slaat en haar wil kussen, hoort ze zichzelf tot haar eigen verbijstering zeggen: Blijf van me af, jullie mannen willen allemaal maar een ding. Thuis op het bed liggend zegt ze in tranen tot zichzelf: Je hebt het weer gedaan, Fleur! Wanneer laat je eindelijk eens iemands liefde toe? Blokkeert Fleur de liefde omdat ze zichzelf niet liefheeft, is haar opgewektheid slechts oppervlakkig?

Spirituele blokkades

Spirituele blokkades kunnen op vele manieren ontstaan, maar vooral door negatieve ervaringen. Vaak liggen er emotionele of mentale pijnlijke ervaringen en trauma’s aan ten grondslag.

Voorbeeld 1: Jasmijn

Jasmijn is een kwetsbaar meisje dat al vaak in haar leven teleurstellingen heeft moeten verwerken. Zowel in sociale contacten als in de liefde. Daardoor heeft ze een muurtje om haar hart gebouwd, zodat het leven minder pijn doet. In de cursus Werken met Chakra’s moet ze proberen haar hartchakra te voelen. De meeste cursisten lukt het om tenminste iets te voelen, maar bij Jasmijn lijkt er gewoon geen energie te stromen. Haar muurtje is zo stevig gemetseld, dat ook haar hartgevoelens geblokkeerd worden.

Voorbeeld 2: Willem

Willem is een beer van een vent en voor de duvel niet bang. Een vriendin weet hem over te halen mee te gaan naar de workshop Vertrouwen en Overgave. Tijdens de workshop gaat een van de deelnemers in het midden liggen. De andere deelnemers komen er omheen zitten en leggen hun hand op zijn of haar lichaam. Vervolgens proberen zij hun liefde voor de liggende persoon te laten stromen. Als het Willems beurt is voelt hij zich bijzonder ongemakkelijk onder hun aanraking. Uiteindelijk voelt hij de liefde van de anderen en beginnen zijn tranen volop te stromen. Zijn blokkade van afstandelijkheid en niet aangeraakt willen worden begint zich door hun liefde op te lossen.

Energieblokkades en de problemen die ze veroorzaken

Aan de hand van de voorbeelden hierboven heb je hopelijk een aardig idee gekregen over de problemen die door energieblokkades kunnen ontstaan. Mogelijk kijk je ook naar je eigen leven en zie je daarin zaken die op energieblokkades zouden kunnen duiden. Of misschien heb je bepaalde problemen en zou hier dezelfde energetische oorzaak aan het werk kunnen zijn.

Als je beseft wat voor problemen energieblokkades kunnen veroorzaken, kun je misschien eens kijken naar je eigen leven.

 • Heb ik problemen die op energieblokkades kunnen duiden?
 • Weet ik misschien van iets dat vroeger is gebeurd, wat de oorzaak zou kunnen zijn van mijn huidige probleem?
 • Zijn er mogelijk automatismen in mij die in dezelfde situatie steeds weer tot hetzelfde probleem leiden?

Een kleine greep uit problemen die kunnen wijzen op onderliggende energieblokkades:

 • Een gebrek aan zelfvertrouwen
 • Ergernissen en ruzies die altijd hetzelfde patroon volgen
 • Jezelf niet kwetsbaar durven opstellen
 • Relatieproblemen die zich in meerdere relaties voordoen
 • Geen vertrouwen hebben in andere mensen
 • Angst voor verandering
 • Je eigen emoties en gedrag niet begrijpen
 • Een gekwetst Innerlijk Kind
 • Je afschermen voor de buitenwereld
 • Altijd gebrek aan geld hebben

Hoe je energieblokkades kunt verwijderen

Je zult waarschijnlijk graag energieblokkades willen verwijderen die deels de oorzaak zijn van jouw problemen. Maar hoe doe je dat?

 1. Allereerst is het belangrijk je goed bewust te worden van het probleem.
 2. Als dit door een energieblokkade wordt veroorzaakt, probeer dan uit te vinden hoe deze zich manifesteert.
 3. Vervolgens kan het heel waardevol zijn om terug te gaan in je herinnering. Is er iets voorgevallen waardoor deze energieblokkade veroorzaakt is? Of kun je duidelijk zien dat na een bepaald punt in je leven het probleem begon, en sindsdien aanwezig is?
 4. Wees je ervan bewust dat een probleem altijd een kans tot spirituele groei inhoudt. Het oplossen ervan kan je spiritueel groter en wijzer maken.
 5. Probeer nu met liefde deze energieblokkade los te laten. Het is niet langer nodig. Nu je je bewust bent van het waarom van dit probleem, kan liefde je helpen het voor eens en altijd overbodig te maken. Je hebt dan je spirituele lesje geleerd.

Vind je het moeilijk om dat helemaal zelf te doen, dan kun je misschien een healer vinden die je hiermee kan helpen. Mogelijk kun je iets met affirmaties, yoga, acupressuur of Reiki bereiken.

Ik heb ook een aantal afstemmingen beschikbaar die hierbij heel waardevol kunnen zijn:

Heel veel succes met het helen van je blokkades!

Comments are disabled.