Kundalini Ontwaken

Kundalini Ontwaken: wat is dat en wat gebeurt er dan binnen in jou?

Kundalini Ontwaken Begrijpen In 5 Bewustmakende Vragen

Wat is Kundalini en wat is Kundalini Ontwaken

Om Kundalini Ontwaken te begrijpen is het belangrijk eerst meer te weten over de Kundalini en Kundalini-energie. De Kundalini is een deel van ons energiesysteem, dat, wel geheel energetisch, in ons fysieke lichaam aanwezig is. Het laat zich vaak in of rond de ruggengraat en chakra’s voelen. Maar kan in principe ook op veel andere plaatsen worden gevoeld. Het bestaat uit drie kanalen, lichtslangen genaamd, waarvan de middelste het grootste energetische kanaal is, met daaromheen twee kleinere lichtslangen. De middelste lichtslang (Sushumna) heeft een neutrale energie. De twee andere lichtslangen hebben een mannelijke (Pingala) resp. vrouwelijke energie (Ida). Dit drievoudige energiekanaal bevindt zich in Chakra 1, onderaan de ruggengraat. Het wikkelt zich drieënhalve slag om de ruggengraat, en heeft daarom duidelijke overeenkomsten met de DNA-helix.

Wanneer je spiritualiteit zich genoeg ontwikkelt, stijgt deze daarvoor slapende kundalini-energie in dit kanaal via de hoofdchakra’s omhoog. Deze energie wordt ook prana, ki, chi of qi, of gewoon levensenergie genoemd. En is onze voornaamste levenskracht. Dit proces heet Kundalini Ontwaken of Kundalini Ontwikkeling. En is ook de weg van Dualiteit naar Eenheid.

Wat doet de Kundalini en is het belangrijk voor ons

Zoals gezegd is de energie in dit kanaal onze levensenergie of levenskracht. Daarom is dit energiekanaal buitengewoon belangrijk. Want geen energie, geen leven. Binnen ons energiesysteem* vormt de Kundalini de energiebron. Het geeft zijn energie door aan de chakra’s, die vervolgens de andere onderdelen van ons energiesysteem van energie voorzien.

Om het Kundalini Ontwaken beter te begrijpen is het goed kort iets over de Hoofdchakra’s te vertellen. De Hoofdchakra’s zijn als het ware energetische niveaus van spirituele ontwikkeling. Hoe meer we ons ontwikkelen, hoe meer deze chakra’s zich openen. En hun energie aan allerlei aspecten van ons spirituele leven geven. Omdat de chakra’s 2-6 een voorkant en een achterkant hebben, worden deze gekruist door de Kundalini. Zijn de chakra’s geblokkeerd, zoals dat vaak het geval is, dan kan de Kundalini-energie tegen deze blokkades botsen. Met als gevolg dat deze blokkades zich geheel of gedeeltelijk oplossen.

Op zichzelf een goede zaak. Maar niet altijd een fijne ervaring. Want blokkades ontstaan vaak als je om een bepaalde reden iets niet bewust wilt ervaren. Denk maar aan een trauma dat je diep hebt weggestopt om niet de pijn ervan te hoeven voelen. Komt dit trauma tijdens het Kundalini Ontwaken vrij (loslaten), dan word je je daarvan weer bewust. Echter, ben je spiritueel nog niet zo ver dat je dit goed kunt dragen, dan kan dit tot psychische problemen leiden.

*Wil je veel uitgebreider lezen over hoe ons energiesysteem in elkaar zit, en welke rol de verschillende onderdelen daarvan hebben, kijk dan eens op mijn andere website Soul Reiki. Hier staat een serie berichten over ons energiesysteem, zodat de samenhang hiervan veel duidelijker wordt.

Waarom zou ik proberen dit Heilige Vuur te ontwikkelen

Een van de namen voor de Kundalini-energie is het Heilige Vuur. Dit geeft wel aan dat deze prana-energie een enorme kracht heeft. Deze kracht is creatief, zuiverend, bewustmakend, transformerend, helend en leven gevend. Als bij iemand het Heilige Vuur is gedoofd, dan betekent dat vaak dat iemands creatieve vermogens of levenslust uitgeblust zijn. En dat dit Heilige Vuur leven gevend is, geldt niet alleen in overdrachtelijke zin. Zoals wanneer je van mannelijke en vrouwelijke energieën gebruik maakt bij creatie en manifestatie. Om ideeën in tastbare vorm het licht te doen zien. Ook in letterlijke zin zijn beide energieën nodig om een kind te verwekken, om nieuw leven voort te brengen.

Spiritueel gezien is Kundalini Ontwaken welkom omdat je daarmee een bron van leven-gevende energie kunt aanboren. Het geeft je daarbij veel meer creatieve en spirituele mogelijkheden. Dat zelfs tot geluksgevoelens en Eenheidservaringen kan leiden, omdat de mannelijke en vrouwelijke energieën zich verenigen. Het kan ook een grote hulp zijn in ons ascensieproces. Want ascensie-symptomen en Kundalini-symptomen kunnen veel op elkaar lijken. Ze betreffen immers hetzelfde bewustzijnsproces.

Het is echter wel goed je ervan bewust te zijn dat je klaar moet zijn voor Kundalini Ontwaken. Zoals al aangegeven kunnen er blokkades vrijkomen. Je moet sterk genoeg zijn om deze te kunnen transformeren. Daarom adviseer ik om eerst je chakra’s te ontwikkelen, voor je de afstemming Kundalini doet. Zodat de transformatie van blokkades al in gang is gezet. Hierdoor gebeurt het Kundalini Ontwaken op een veel veiliger manier. Kortom: als je psychisch en spiritueel in je kracht staat is er geen reden voor angst. Echter voorzichtigheid kan nooit kwaad.

De Kundalini opstijgend langs de ruggengraat

Heeft Kundalini Ontwaken iets met seksualiteit te maken

De Kundalini bestaat zoals gezegd uit drie kanalen of Lichtslangen. Een kanaal met neutrale energie, eentje met mannelijke energie, en een kanaal met vrouwelijke energie. Het heeft dus heel veel met seksualiteit te maken. Maar niet per se met lichamelijke seksuele activiteiten. Het gaat allereerst om de mogelijkheden van de mannelijke energie en vrouwelijke energie. (Zie daarvoor ook het bericht Man Vrouw Liefde.) Deze worden door het ontwikkelen van de Kundalini gestimuleerd en op een hoger plan gebracht.

In het dagelijkse gebruik van deze seksuele energieën zul je dus veel vaker zaken zien die niet met lichamelijke seksuele activiteiten te maken hebben. Zoals daadkracht (m) en zorgzaamheid (v), of logisch denken (m) en creativiteit (v). Zowel man als vrouw kunnen dus van beide energieën naar behoefte gebruik maken. Desalniettemin kun je de Kundalini-energie heel goed voor lichamelijke seksuele activiteiten gebruiken. Vooral ook om je seksuele beleving meer spiritueel en voldoening gevend te maken.

Kundalini Ontwaken is daarom een belangrijk onderdeel bij veel tantravormen. Waarbij het verenigen van je mannelijke en vrouwelijke energie tot een eenheidservaring kan leiden. Samen met een partner, of alleen voor jezelf. Kundalini Ontwaken kan daarom heel interessant zijn voor mensen die binnen intieme relaties en seksuele ervaringen het gevoel hebben: Is dit alles, er moet toch meer zijn? Of wanneer je gewoon een fijner seksleven zou willen hebben.

Wat te doen als Kundalini Ontwaken zich spontaan voordoet

We hebben het al gehad over het ontsluiten en ontwikkelen van dit energiekanaal. Maar wat als deze slapende slang, dit Heilige Vuur, zich spontaan begint te ontwikkelen? Wanneer het Kundalini Ontwaken of Opstijgen zich vanzelf manifesteert? Je mag er vanuit gaan dat dit een goede zaak is. Want je energiesysteem doet uit zichzelf geen dingen waar je nog niet klaar voor bent. Daarom is het belangrijk dat je weet wat er aan de hand is. En dat dit hoort bij jouw ontwikkeling.

De symptomen die zich hierbij voordoen kunnen zo verschillend zijn, dat het te veel wordt om deze hier allemaal op te sommen. (Maar je kunt genoeg websites vinden die hiervan een overzicht geven.) Omdat ieder energiesysteem uniek is, zul je waarschijnlijk ook je eigen unieke symptomen hebben. Wel kun je er een paar dingen over zeggen.

Voor spontane Kundalini Symptomen geldt:

 • Symptomen kunnen zeer wisselend zijn qua intensiteit en plek
 • Ze kunnen elkaar ook snel afwisselen
 • Maar kunnen tussen intense periodes ook langere tijd afwezig zijn
 • Ze zijn meestal eerder vervelend dan gevaarlijk (soms juist aangenaam)
 • Je kunt veel voorkomende naast voor jou unieke symptomen hebben
 • Kundalini symptomen kunnen zich fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel uiten
 • En kunnen lijken op ascensie-symptomen
 • Ze kunnen verward worden met psychische problemen
 • Kundalini symptomen zijn meestal anders dan klassieke ziektesymptomen
 • Het heeft daarom meestal geen zin met K.S. naar de huisarts te gaan
 • Een energietherapeut of healer kan je mogelijk wel helpen
 • Probeer je er niet tegen te verzetten, want ze verhogen je vibratie

Afsluitend wil ik zeggen: Kundalini Ontwaken of Kundalini Ontwikkeling is heel waardevol en kan ook heel aangenaam zijn. Voelend als een soort bevrijding. Maar beter niet te vroeg. Daarom is het een goed idee om je Kundalini pas actief te ontwikkelen als je daar spiritueel aan toe bent. Bij voorkeur als je al het nodige chakrawerk hebt verricht. Maar probeer liever niets te forceren. Denk je dat je hiervoor klaar bent, dan heb ik daarvoor de afstemming Kundalini beschikbaar. Evenals het Chakra Pakket, om zo nodig eerst te doen.

Comments are disabled.