Patriotten en Matriotten

Patriotten en Matriotten, samen werken aan een wereld die voor al haar bewoners werkt

Patriotten en Matriotten, samen de Gouden Eeuw manifesteren

Onze hoop in bange dagen: Patriotten en Matriotten

Deze wereld heeft behoefte aan Patriotten en Matriotten. Want wat is een wereld die ondermijnd wordt door een elite van psychopaten, een kleine groep van mensen die zich mensonwaardig gedraagt. Een clubje ernstig verdwaalden die door leugen en bedrog, omkoping, bedreiging en bruut geweld probeert alle touwtjes in handen te krijgen. En die mensen die wij vertrouwen tot verraad brengen van alles waar deze wereld voor staat. Dezelfde elite die virussen in laboratoria laat kweken om daarmee de wereld in een ijzeren greep te houden en mensen van al haar vrijheden te beroven.

Deze elite van psychopaten is de reden waarom zo veel politici en politieke partijen een lachertje zijn. Waarom sommige voornamelijk hoge ambtenaren hun land verraden. En waarom te veel rechters onbetrouwbaar en corrupt zijn, of zelfs misdadigers zijn geworden. Patriotten en Matriotten zijn onze hoop in bange dagen. Degenen die een eind kunnen maken aan deze wanvertoning die zich Onze Wereld noemt. Maar geen schim is van het paradijs dat ze zou kunnen en moeten zijn.

Maar wat zijn Matriotten?

We kennen natuurlijk het woord patriot, maar wat zijn Matriotten eigenlijk? De term Matriot bedacht ik naar analogie van de term Patriot. Een Patriot, in de goede zin van het woord, is iemand die zijn land en de waarden waarvoor het staat, wil verdedigen. Iemand die liefde voelt voor zijn vaderland, en de vrijheid van zijn land in stand probeert te houden. Goede patriotten weten dat een land meer is dan hun bestuurders. En dat de basis van een land, dat wat de bewoners samenbindt, hetgeen is dat steun en bescherming verdient.

Als Matriot zie je de hele aarde als je vaderland of moederland. Een Matriot is iemand die van Moeder Aarde houdt, haar steunt en beschermt. En er alles aan probeert te doen dat het goed met Moeder Aarde gaat. Wetende dat het dan ook goed gaat met onszelf, de bewoners van Moeder Aarde. Patriotten en Matriotten hebben dus eigenlijk een gezamenlijk doel. Alleen voelt de Patriot zich thuis in zijn vaderland, en ziet de Matriot deze gehele aarde als haar thuis, als haar moederland. De Matriot beschouwt onze gehele moederplaneet als iets kostbaars dat we zouden moeten koesteren.

Eén aarde voor ons allemaal

Er zijn twee werkelijkheden die vaak met elkaar botsen. De reden waarom we van Patriotten en Matriotten spreken. Enerzijds de behoefte een plekje voor jezelf te hebben. Voor de mensen met wie je je verwant voelt. Wat een volkomen legitieme behoefte is. Anderzijds het feit dat we één aarde hebben, die we met elkaar moeten delen. Waar iedereen zijn plekje hoort te hebben. Waar iedereen zich voor verantwoordelijk zou moeten voelen. En tevens een goede rentmeester voor zou moeten zijn. Goede rentmeesters zijn vredelievende en waarheidlievende mensen die eerlijk land, werk, natuurlijke bronnen en vruchtgebruik willen delen.

Echter landen zijn veelal door politici bepaald. Veel te vaak willekeurig en zonder instemming van de bewoners van het land. Of zonder zich te storen aan de natuurlijke grenzen van Moeder Aarde, zoals bergen en zeeën. En tevens vaak als gevolg van oorlog. Waarbij de vredesverdragen die de nieuwe grenzen vaststellen, vaak de kiemen voor de volgende oorlog al in zich dragen. Want dezelfde personen die oorlogen veroorzaken en er rijk en machtig van worden, zijn ook degenen die de vredesverdragen dicteren.

Samen de natuurlijke bronnen van Moeder Aarde beheren

Als Moeder Aarde ons voorziet van natuurlijke bronnen die voor ons levensonderhoud belangrijk zijn, zouden we er dan niet naar moeten streven deze evenredig voor iedereen toegankelijk te maken? Denk aan drinkwater, mineralen, landbouwgrond, visgebieden… Iets wat Patriotten en Matriotten beide zouden moeten willen.

Mensen die een Matriot noch een Patriot zijn vinden het heerlijk om zich deze natuurlijke bronnen toe te eigenen. En ze te gebruiken om andere mensen hun wil op te leggen. Denk maar aan de vele multinationals die zich meester willen maken van hulpbronnen als zoet-waterreservoirs of mijnen waar belangrijke delfstoffen worden gevonden. Die hun werknemers uitbuiten, en ook rustig misbruik maken van kinderen. Zichzelf de rijkdom toe-eigenen en het land zo vaak arm, onteerd en bezoedeld achterlaten. Het woord multinational is zo langzamerhand een synoniem geworden voor uitbuiter, verkrachter, en super-egoïst.

Patriotten en Matriotten: samen werken aan een Nieuwe Wereld

Het is belangrijk dat we altijd naar het grotere plaatje blijven kijken. Wat ons allen dient, gaat voor wat een superrijke elite dient. Doet een land iets wat schade toebrengt aan een ander land, dan brengt ze ook schade toe aan Moeder Aarde. De Nieuwe Aarde heeft behoefte aan mensen die ieder land als hun land zien. Die de hele aarde als hun thuis zien. Mensen dus die de illusie van afscheiding, tussen personen, groepen, landen… willen overwinnen. En die als beschermer van Moeder Aarde willen optreden. Mensen die liefde voelen voor Moeder Aarde en compassie hebben met al haar bewoners.

Patriotten en Matriotten staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Laten we ervoor zorgen dat mensen niet meer hoeven te vluchten voor oorlog, honger en armoe. We kunnen elkaar helpen dat iedereen zich in zijn eigen land gelukkig en beschermd voelt. En dat iedereen zich deel voelt van het grotere geheel. We hebben een aarde, een juweeltje van schoonheid. Laten we bewaren wat we nog hebben en herstellen wat nodig is. Tenslotte heeft Moeder Aarde ons niet nodig, wij Moeder Aarde wel. Als we als Patriotten en Matriotten de handen ineenslaan kunnen we samen bouwen aan een prachtige wereld. Die we allemaal als ons Thuis kunnen zien, en waarin we ons allemaal fijn voelen.

Comments are disabled.