Gevoel

Gevoel: voor spirituele communicatie en spirituele ontwikkeling onontbeerlijk

Gevoel: het belangrijkste instrument dat we hebben

Een prachtig spiritueel instrument: ons gevoel

Gevoel is het belangrijkste instrument dat we hebben in de fysieke wereld. In dit bericht wil ik daarom dit prachtige instrument onder de aandacht brengen. Zodat je begrijpt waarom dit spirituele instrument zo belangrijk is. In de hoop dat je er veel meer, en ook veel bewuster, gebruik van gaat maken.

Maar even voor alle duidelijkheid: met gevoel bedoelen we hier niet het zintuiglijke voelen. Zoals je vingers die de frisheid van stromend water of de zachtheid van je huid voelen. Maar dan hebben we het over ons hartgevoel. Dat wat we voelen in ons hart. Ons hartgevoel ontstaat door onze ziel, die ons iets wil laten weten. Het is dus de energie die er in ons hart gaat stromen. Als reactie op wat je meemaakt. Maar soms ook zonder dat er een directe aanleiding voor lijkt te zijn.

Over gevoelens en emoties, gevoeligheid en kwetsbaarheid

Ik maak hier ook onderscheid tussen gevoelens en emoties. Die vaak op één hoop worden gegooid. Echter hun bron verschilt. Gevoelens zijn de taal van de ziel, voelbaar in ons hart. Emoties zijn de taal van onze persoonlijkheid en lichaam, voelbaar in ons lichaam. Emoties vertellen: dit vind ik als persoon van wat ik meemaak. Meer hierover kun je lezen bij de afstemming Emotionele Harmonie.

En misschien is het goed hier ook even bij de begrippen gevoeligheid en sensitiviteit stil te staan. Gevoeligheid of sensitiviteit heeft vaak te maken met de mate waarin je gevoel gebruikt. Jouw fijngevoeligheid. Deze gevoeligheid kan liggen op het vlak van je lichaam: ben je gevoelig voor aanraking, of merk je een lichte aanraking helemaal niet op. Het kan ook emotionele gevoeligheid zijn. Zoals gemakkelijk uit je doen raken als een ander geïrriteerd of boos is. Daarnaast heb je energetische gevoeligheid, zoals bij HSP’s die de energie van anderen in hun aura kunnen voelen. En een rijk gevoelsleven hebben.

Gevoeligheid betekent dat je gevoel uitstekend werkt. Werkt het echter te sterk, dan gaat het over in kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is fysieke, emotionele of andere overgevoeligheid, die klachten veroorzaakt.

Wat bedoelen we met gevoelens?

We hebben het dus over de energieën die uit ons hart stromen, die we de verzamelnaam gevoelens geven. Maar wat voor energieën zijn dat dan concreet? Denk aan het voelen van zaken als liefde, dankbaarheid, compassie. Of vriendschap, begrip of empathie. Maar ook intuïtie en inspiratie stromen uit ons hart. En kunnen in zekere zin als hartgevoelens of hartenergie worden beschouwd.

Daarnaast kun je ook denken aan de stootjes of spirituele aanmoedigingen die je soms voelt. Als het goed is om een bepaald iets te doen. Zoals als je de liefde van je leven tegenkomt, en je wat aanmoediging nodig hebt om met hem of haar contact te maken. Of een hartenergie die een soort terughoudendheid teweeg brengt. Die je bij gevaar, zoals te dicht bij een afgrond komen, laat weten: dit is gevaarlijk, dit kun je beter niet doen.

Actief gebruik maken van je gevoel

Gevoel is het belangrijkste instrument voor contact met je ziel. Het is de directe verbinding met jouw Hoger Zelf en Ik Ben Aanwezigheid. Het is jouw innerlijke beleving, de communicatie met jouw binnenwereld. Voelen met je hart betekent dat je ziel jou iets vertelt. Over wat je meemaakt, over wat goed is om te doen of om te laten. En om je te helpen je spiritueel te ontwikkelen.

Bij alles wat van belang is voor jou als persoonlijkheid, zal je ziel je spiritueel begeleiden. Het is dus communicatie op zielsniveau. De hoogste communicatie die er bestaat. En tegelijkertijd Innerlijke Leiding. Want wie kun je nog geloven in een wereld die aan elkaar hangt van de leugens? De buitenwereld niet. Richt je daarom op je eigen waarheid. Jouw binnenwereld of ziel die al je levens kent en precies weet wat goed voor jou is.

Laat je hart spreken

Laat daarom je hart spreken, want dat brengt je in balans. Het is de gulden middenweg tussen denken en emotie. Het is de liefde die de disharmonie in je emoties en denkleven vermindert. Luister dus zo vaak mogelijk naar je hart. En maak gebruik van wat het je vertelt.

Gebruik maken van je hartgevoelens heeft nog meer voordelen:

  • Gecentreerd zijn of gemakkelijker weer in je midden komen
  • Meer in het nu zijn
  • Geïnspireerder leven
  • Een beter gevoel hebben over wie je bent
  • Intuïtiever worden
  • Brengt orde in je leven
  • Vermindert problemen
  • Stimuleert je zelfontwikkeling / zelfverwerkelijking
  • Brengt je wijsheid

Klinkt het goed maar lijkt het je toch best moeilijk? Zoek je een gemakkelijker manier om naar je hart te luisteren? Precies daarvoor heb ik een afstemming bedacht. Een afstemming die je helpt om niet alleen alert te zijn op je gevoel. Maar ook om je gevoelens beter te begrijpen, en er gebruik van te maken. Deze afstemming heet Hart en Ziel. Hart en Ziel maakt ook deel uit van het Hoger Zelf Pakket.

Comments are disabled.