Man Vrouw Liefde

Man Vrouw Liefde, voor leven in de dualiteit en Nieuwe Tijd Relaties

Man Vrouw Liefde: 3 afstemmingen voor leven in en met dualiteit

Man Vrouw Liefde: de 3 Man Vrouw Afstemmingen

In de afgelopen maanden heb ik 3 nieuwe afstemmingen op deze website geplaatst, de Man Vrouw Liefde Afstemmingen: Mannelijke Energie Liefde, Vrouwelijke Energie Liefde en Yin Yang Liefde. Drie mooie Liefdes Afstemmingen die allemaal te maken hebben met belangrijke thema’s: Man (Yang), Vrouw (Yin), Dualiteit, Identiteit, Liefde, Relaties en Seksualiteit.

In de fysieke wereld waarin we leven heeft ons lichaam, zeker tijdens onze puberteit en volwassen jaren, een grote invloed op onze identiteit als persoon. Op wie we denken te zijn, op hoe we ons voelen. Vooral door ons geslacht, en daarmee onze seksualiteit en seksuele gevoelens. Door het feit dat we als man of vrouw zijn geboren ontstaat er dualiteit. En dit zorgt weer voor verschillen in identiteit. Deze identiteit heeft wederom een aanzienlijke invloed op hoe we onze relaties, ons leven en onszelf ervaren.

Identiteit en de illusionaire strijd der seksen

Toch is het belangrijk deze identiteit helemaal zelf te bepalen. Zelf invullen wie of wat je bent, op ieder moment. Ook in relatie met andere mensen. We hebben weliswaar een fysiek geslacht, we hebben echter evenveel mannelijke energie als vrouwelijke energie in ons. En kunnen dus zelf onze ervaringen bepalen.

De mannelijke energie vertegenwoordigt de Goddelijke Vader, met al zijn waardevolle kwaliteiten. De vrouwelijke energie vertegenwoordigt de Goddelijke Moeder, met al haar waardevolle kwaliteiten. Ieder moment kunnen we daarvan gebruiken wat we graag willen. Man Vrouw Liefde, liefde voor het mannelijke en vrouwelijke in onszelf, verzoent tegenstellingen. In ons en buiten ons. Wat we in onszelf, door opvoeding, wat ons wordt aangepraat e.d. onderdrukt hebben, projecteren en bestrijden we vervolgens buiten onszelf. Het is de illusie dat de ander (vooral het andere geslacht) de oorzaak is van jouw problemen, frustraties en onlustgevoelens. Liefde prikt deze illusie door.

Elkaars energie ervaren, begrijpen en liefhebben

Het is niet alleen belangrijk om de mannelijke energie en vrouwelijke energie buiten jezelf in evenwicht te brengen (relaties, contacten, buitenwereld), maar ook binnen jezelf. Al is ons fysieke geslacht eenzijdig, de Kundalini met zijn mannelijke (Pingala) en vrouwelijke (Ida) energiekanaal geeft aan dat onze levenskracht tweezijdig is. De vrouwelijke energie en mannelijke energie zijn seksuele energieën. Maar hierbij is het begrip seksueel veel breder bedoeld dan fysieke seks. Het zijn energieën die met elkaar spelen, elkaar doordringen en omvatten, elkaar veranderen en samen iets nieuws scheppen.

Daarom is het van groot belang dat ieder van ons de kwaliteiten van het andere geslacht liefdevol omarmt. Zonder daarbij de goede kwaliteiten van zijn eigen geslacht te veronachtzamen. Word je als vrouw bewust van je mannelijke energie. Word je als man bewust van je vrouwelijke energie. Probeer elkaar te begrijpen, probeer elkaars energie lief te hebben.

De Mannelijke Energie en Vrouwelijke Energie vergeleken

De tabel geeft een aantal voorbeelden van de Mannelijke Energie (Yang) en de Vrouwelijke Energie (Yin). Het geeft je een idee hoe ze zich tot elkaar verhouden. Daaruit wordt ook duidelijk dat iedereen beide energieën gebruikt. En dat ze samen een eenheid vormen. Je kiest daarbij steeds zelf wanneer en hoe vaak je de energie van het andere geslacht of dat van je eigen geslacht gebruikt. De meeste mensen gebruiken de energie van hun eigen geslacht het meest. Niets belet je echter te spelen met deze energieën. Ze in alle details en in iedere gewenste mix te ervaren.

Tabel Mannelijke Energie – Vrouwelijke Energie

Mannelijke Energie – Yang Vrouwelijke Energie – Yin
Elektrisch Magnetisch
Buitenwereld Binnenwereld
Inademen Uitademen
Denken Voelen
Individualiteit Eenheid
Beweging Stilte
Geven Ontvangen
Detail Geheel
Vorm Inhoud
Logica Creativiteit
Kracht Wijsheid
Stevigheid Flexibiliteit

Over de drempel van sekse en dualiteit heen stappen

Er is een Nieuwe Tijd aan het ontstaan voor deze wereld. En er is een Nieuwe Tijd aan het ontstaan voor relaties, voor hoe we omgaan met elkaar en met de mannelijke energie en vrouwelijke energie. Stap over de drempel van sekse en dualiteit heen. Het is belangrijk te begrijpen dat wanneer je alle goede vrouwelijke en alle goede mannelijke kwaliteiten samenvoegt, je een God / Godin bent, een Goddelijk Wezen. Dus: vecht niet tegen de goede kwaliteiten, omdat ze van de andere kant zijn. Heb ze lief! Laat je niet verleiden de andere kant op enige manier slecht te vinden, zodat je jezelf beter kunt voelen. Afscheiding zorgt voor problemen, liefde lost ze op.

Als vrouw is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor dat wat je wilt. Zodat jouw mannelijke energie dat tot stand kan brengen. Als man is het belangrijk dat je met jouw vrouwelijke energie ervaart wat je tot stand hebt gebracht. Zodat jij daaruit wijsheid put voor verbeteringen en toekomstige creaties.

Man Vrouw Liefde: het is tijd voor Nieuwe Tijd Relaties

De Nieuwe Tijd Relaties hebben niet meer als bedoeling elkaar nodig te hebben, en zo veel mogelijk van de ander te nemen. Nieuwe Tijd Relaties hebben de bedoeling de ander te geven: liefde, vertrouwen, kracht, bescherming, bewondering… En elkaar te ondersteunen bij de creaties die jouw ziel verlangt. In liefde geven en in liefde ontvangen.

Als je liefde gaat voelen voor het andere buiten je, zul je ook liefde voelen voor datzelfde wat in jou onderdrukt is. Wat zo graag bevrijd wil worden. Dan kan er iets moois ontstaan: Harmonie, Liefde, Eenheid, Oneness. Vrouwelijke Energie Liefde helpt om al wat vrouw is lief te hebben, binnen en buiten jezelf. Mannelijke Energie Liefde geeft liefde en steun aan al het mannelijke. Yin Yang Liefde geeft liefde aan hun samenzijn, laat beide seksuele energieën optimaal functioneren en heerlijk samen spelen. De Man Vrouw Liefde Afstemmingen: 3 prachtige, elkaar aanvullende Nieuwe Tijd afstemmingen.

Mannelijke Energie Liefde

Vrouwelijke Energie Liefde

Yin Yang Liefde

Comments are disabled.