Spirit Afstemmingen

De Spirit Afstemmingen, want jouw Spirit of Ziel heef je zo veel te bieden

De Spirit Afstemmingen: Gebruik Al Je Innerlijke Mogelijkheden

De Spirit Afstemmingen, want we zijn allemaal spirituele wezens

Met de Spirit Afstemmingen kun je veel verschillende facetten van je spiritualiteit extra aandacht geven. Waardoor je je gemakkelijker spiritueel verder kunt ontwikkelen. De Spirit Afstemmingen (of Spiritualiteits Afstemmingen) helpen je bewust te worden van wat je bent, en van de vele mogelijkheden die je hebt.

We zijn een drieledig wezen, bestaande uit Lichaam, Geest en Ziel. Het Lichaam staat voor Doen, de Geest voor Denken, de Ziel voor Zijn. Ziel of Spirit is het onsterfelijke deel van onze drie-eenheid. Onze Spirit heeft Lichaam en Geest voortgebracht. Zodat we ons Zelf, ons Innerlijke Wezen, niet alleen kunnen zijn, maar ook kunnen ervaren. We zijn dus een spiritueel wezen dat hier op aarde een fysieke ervaring heeft. Deze fysieke ervaring wordt echter veel vreugdevoller en zinvoller als onze spiritualiteit genoeg aandacht krijgt. Waardoor we veel meer mogelijkheden krijgen. Daarmee willen de Spirit Afstemmingen je graag helpen.

Hoe meer spirituele ontwikkeling, hoe minder wereldse problemen

Deze wereld is echter vrijwel geheel gericht op het bevredigen van onze lichamelijke behoeftes en wensen. En wie wereld zegt, zegt al gauw economie. Economie is verworden van middel tot doel. Het is de dictator van menselijk handelen geworden, die vele naargeestige ervaringen voortbrengt. Waardoor 1% van de wereldbevolking meer dan 90% van de wereld bezit. Een ten hemel schreiende wanstaltigheid.

Veel mensen ondersteunen nog steeds deze wereld. Soms uit eigen keuze, vaak noodgedwongen. Maar bij velen begint er toch een lichtje te branden. Deze wereld werkt niet voor veruit de meeste mensen. En die 1% heeft natuurlijk ook die bedoeling niet. Het antwoord op de vele wereldse problemen kan niet liggen in nog meer economische dictatuur. En nog meer vrijheidsberoving en democratische uitholling door politiek en overheden. Ten behoeve van die 1%. Problemen ontstaan door een gebrek aan spiritualiteit. Problemen oplossen lukt dus ook alleen maar door meer spiritueel te worden.

De Spirit Afstemmingen, geef aandacht aan jouw levensdoelen

Onze ziel heeft gekozen voor een fysiek leven. En heeft daarvoor een fysiek lichaam met een persoonlijkheid geschapen. Precies zoals de bedoeling was om optimaal die ervaringen te hebben die het verlangt. Deze mogen er ook gewoon zijn. Maar leven we alleen vanuit ons lichaam en onze persoonlijkheid, dan zijn we zeer gevoelig voor ego. En daarmee voor de illusies van deze wereld. Als we een drieledig wezen zijn, is echter het harmonieus samenwerken van alle drie onze wezensdelen noodzakelijk. Met Spirit als leidend beginsel. Willen we een zinvol leven kunnen leiden.

Een belangrijke spirituele les om jezelf vaak aan te herinneren is daarom: ik heb een lichaam, maar ik ben een ziel. Want wie zijn ziel veronachtzaamt, veronachtzaamt ook zijn levensdoelen. Dat waarvoor we nu juist dit fysieke leven zijn begonnen. De Spirit Afstemmingen proberen juist het verwezenlijken van jouw levensdoelen te vergemakkelijken.

Zingeving, spirituele groei en Zelfrealisatie

Lichtmeester Jezus zei al: Wees in de wereld, maar niet van de wereld. Vrij vertaald: Laat de wereld niet jouw ervaringen dicteren, blijf je Zelf. Want het leven op aarde is bijzonder uitdagend en complex. Maar maakt daardoor ook heel veel verschillende ervaringen mogelijk. En daarmee grote spirituele vooruitgang. Leef je vanuit je ziel, dan is er altijd respect voor je lichaam en persoonlijkheid. Dan is je hele wezen in harmonie. Dan voel je jezelf waardevol, en is je leven zinvol.

Zinvol leven betekent het verkennen en ervaren van al jouw spirituele mogelijkheden, in een fysieke context. Zingeving ontstaat niet door doen (lichaam), maar door zijn (ziel). De ziel verlangt naar de hoogste ervaring van zichzelf. Het doel van je ziel is te zijn, te uiten en te ervaren Wie Je Werkelijk Bent. Ofwel: Zelfrealisatie.

Jouw Spirit aarden met de Spirit Afstemmingen

Het is van groot belang dat we weer echt spiritueel gaan worden. Zeker nu we bezig zijn met het ascensieproces. Laat ook jouw spirit er volledig zijn, helemaal aarden. Laten we samen bouwen aan het Gouden Tijdperk dat ons zo veel vreugde en geluk zal brengen. En een veel fijnere en eerlijkere wereld die voor iedereen werkt. De Spirit Afstemmingen kunnen je daarbij tot steun zijn.

Zoals Bewustzijn, de basis van ieder spiritueel leven. Aarding, Loslaten en Toelaten, Compassie of de onvolprezen Violette Straal (zie ook het Spiritueel Pakket). Heel belangrijk voor je spirituele ontwikkeling is samenwerken met jouw Hoger Zelf. Jouw Hoger Zelf is naast je Ik Ben Aanwezigheid (God Zelf), jouw steun en toeverlaat in al jouw fysieke levens. Deze samenwerking gaat nog gemakkelijker via het Hoger Zelf Pakket. De Spirit Afstemmingen bieden je veel waardevolle afstemmingen. Er zit ook vast iets moois bij voor jouw spirituele ontwikkeling.

Aarding

Aartsengel Michael

Bewustzijn

Christus Bewustzijn

Compassie

Dolfijn Spirit

Goddelijke Natuur

Hart en Ziel

Hoger Zelf

Kundalini

Loslaten en Toelaten

Overgave

Spiritueel Pakket

Vergeving

Violette Straal

Walvis Spirit

Comments are disabled.