Healing Afstemmingen

De Healing Afstemmingen: terug naar je Goddelijkheid, naar Oneness

Kom weer met je Zelf in contact via de Healing Afstemmingen

De Healing Afstemmingen hebben tot doel de verbinding te zoeken, Eenheid of Oneness te voelen en deze in jouw leven te integreren. Healing of Heling komt van het woord Heel. Heel betekent Een. Healing gaat dus over Heel of Een maken. Heel is ook verwant aan het woord Heil, dat vroeger gebruikt werd om welzijn, voorspoed of geluk aan te duiden. En aan Heilzaam en Heilig. Begrippen die Gezondheid, Heelheid, Onkwetsbaarheid, Zuiverheid, Volmaaktheid en Verhevenheid uitdrukken. De Healing Afstemmingen zijn gemaakt om je in verschillende aspecten weer te verbinden met je Zelf, met Wie Je Werkelijk Bent. En daardoor ook met de mogelijkheden die je in je hebt, zodat je wat je bent ook kunt leven. Want hoe meer je je Zelf kunt zijn, hoe meer voldoening je zult voelen over wie je bent en wat je doet.

Afscheiding vraagt om healing

Als het om Healing gaat is afscheiding het tegenovergestelde van Eenheid of Oneness. Afscheiding betekent dat je jezelf niet herkent in de ander of dat wat op enige manier anders is dan jij. Afscheiding kan ontstaan door verschil in geslacht, leeftijd, cultuur, religie, huidskleur, maatschappelijke positie, opvattingen en nog veel meer. Juist door het benadrukken van verschillen ontstaat afscheiding. Door indeling in vakjes. Door jezelf als beter, waardiger, rechtvaardiger te zien als degene die je als het ware van je hebt afgestoten. Waarmee je je niet langer Een voelt, waarmee je de verbondenheid kwijt bent. Door afscheiding verliest een geheel zijn orde. En ontstaat er een vorm van chaos. Zoals ziekte, onenigheid, onvrede of ongelukkig zijn. Elke vorm van disharmonie. Healing probeert de samenhang die alles in harmonie houdt weer terug te brengen. Net als de Healing Afstemmingen.

Illusies en afscheiding, een hecht koppel

Afscheiding is een van de grootste illusies. Een belangrijke vorm van afscheiding ontstaat door ons lichaam, door de ruimte die er zit tussen je eigen lichaam en de lichamen van anderen. Waar de ziel alles omvat, is het lichaam iets dat afgescheiden voelt. En daardoor het gevoel kan geven dat het gevaar loopt en beschermd moet worden. Ons lichaam kan te kort komen en is sterfelijk. Een andere belangrijke illusie is dat wij ons lichaam zijn. En niet een ziel zijn en een lichaam hebben. Of dat er niet genoeg is voor iedereen. Zodat het gerechtvaardigd is anderen kwaad te doen om jezelf te beschermen en in leven te houden. Of dat sommigen van ons beter zijn dan anderen (superioriteit). Maar ook dat de dood bestaat, dat het leven eindig is. Er bestaan vele illusies. Ze zijn allemaal het werk van het ego en de bron van ontelbare problemen.

Met de Healing Afstemmingen de verbinding zoeken

De Healing Afstemmingen zijn ervoor gemaakt om afscheiding te verminderen, en de verbinding te zoeken. Om illusies in het juiste licht te gaan zien zodat ze kunnen oplossen in het niets. En blokkades te transformeren zodat de levensenergie weer optimaal stroomt. De Healing Afstemmingen helpen het ego weer de dienende rol te geven die het hoort te hebben. Maak je ziel weer tot middelpunt, de ziel die je altijd bent en altijd zult zijn. De enige constante in al je levens, en dat waar je altijd op terug kunt vallen. Zou je vanuit je ziel leven, dan zou je weten dat wij allen Een zijn. En dat er maar Een van ons is, die we God, Allah, Brahma, De Bron… noemen. Dan zouden vele angsten, zoals de angst voor de dood, uit je leven verdwijnen.

De Healing Afstemmingen: verschillende aspecten van jezelf healen

Bij de Healing Afstemmingen vind je verschillende aspecten van onszelf die healing zouden kunnen gebruiken. Vormen van healing zijn bijvoorbeeld de verschillende onderdelen van je energiesysteem beter laten functioneren en samenwerken. Het versterken van je persoonlijkheid, om deze minder gevoelig te maken voor je ego. Zodat je in dit leven beter kunt doen waarvoor je hier kwam. Of de speelsheid en levenslust van je ziel via je Innerlijke Kind weer te laten bloeien. Ook heel belangrijk: inzien dat wat je denkt, net als wat je zegt en doet, door de Wet van Aantrekking dat is wat je zult ervaren. Dat gedachten, woorden en daden die op healing gebaseerd zijn, zullen leiden tot fijnere ervaringen. Healing is niets anders dan de beweging terug naar je Goddelijkheid, naar Oneness. En dat is altijd een goed idee om aan te werken.

Energiesysteem Healing

Helende Gedachten

Helende Woorden

Helende Daden

Innerlijk Kind Healing

Persoonlijkheids Healing